Ще получа ли нова фактура, ако сумата в първоначалната ми фактура бъде променена?

Updated преди 11 months
Запазване

Ако се налага първоначалната ви фактура да бъде променена, няма да получите нова фактура. Вместо това първоначалната ви фактура ще остане валидна, а ние ще издадем допълнително кредитно известие, където ще се посочва сумата, която ще се приспадне от оригиналната фактура.

Is this article helpful?