Ще получа ли нова фактура, ако сумата в първоначалната ми фактура бъде променена?

Updated преди 10 months
Save

Ако се налага първоначалната ви фактура да бъде променена, няма да получите нова фактура. Вместо това първоначалната ви фактура ще остане валидна, а ние ще издадем допълнително кредитно известие, където ще се посочва сумата, която ще се приспадне от оригиналната фактура.

Какво мислите за тази страница?