Ще получа ли нова фактура, ако сумата в първоначалната ми фактура бъде променена?

Updated преди 4 месеца

Ако се налага първоначалната ви фактура да бъде променена, няма да получите нова фактура. Вместо това първоначалната ви фактура ще остане валидна, а ние ще издадем допълнително кредитно известие, където ще се посочва сумата, която ще се приспадне от оригиналната фактура.

Какво мислите за тази страница?

Ново в Инструментариума за възстановяване

Нови съвети и информация за привличане на търсенето.

Научете повече