Ще получа ли нова фактура, ако сумата в първоначалната ми фактура бъде променена?

Ако се налага първоначалната ви фактура да бъде променена, няма да получите нова фактура. Вместо това, първоначалната ви фактура ще остане валидна, а ние ще издадем допълнително кредитно известие, в което се посочва сумата, която ще се приспадне от оригиналната фактура.

Какво мислите за тази страница?