Управление на вашата наличност чрез вашия Доставчик на свързаност

Актуализирано преди 1 година | 3 мин. за четене
Запазване

Зареждането на достатъчно наличност в нашата платформа може да ви помогне да бъдете видими при възможно най-много търсения от гости, което е от съществено значение за получаване на повече резервации. Добра практика е да зареждате цени и наличност поне за следващите две години – или максималната продължителност, разрешена от вашия Доставчик на свързаност – дори ако планирате да ги актуализирате по-късно.


Какво има в тази статия


Актуализиране на вашата наличност като свързан партньор

Ако работите с доставчик на свързаност, винаги трябва да използвате техния софтуер, за да актуализирате наличността на мястото ви за настаняване на нашата платформа. Това е така, защото данните от вашия доставчик обикновено ще презапишат всички промени, които правите по наличността в календара на вашия Екстранет или Pulse.

За да сте сигурни, че потенциалните гости винаги виждат актуална информация, трябва да коригирате стаите, цените и ограниченията в платформата на вашия Доставчик на свързаност. Ако искате да затворите някоя от стаите си в Booking.com, трябва да направите и това чрез платформата на вашия доставчик.


Оптимизиране на наличността чрез възможности за наличност

Правилната стратегия за наличност може да окаже огромно влияние върху представянето на вашето място за настаняване в платформата ни. За да ви помогнем да извлечете максимума от наличността си, ние редовно предлагаме персонализирани, приложими съвети (които ние наричаме „възможности“), които могат да помогнат за подобряване на видимостта на вашето място за настаняване. Тези възможности се основават на информация, като например на кои дати стаите са отворени и могат да бъдат резервирани, както и последните дати, за които сте заредили цени и наличност.

Можете да видите възможности както в Екстранет на Booking.com, така и в платформата на вашия Доставчик на свързаност. Както при актуализирането на вашата наличност, уверете се, че прилагате възможности чрез платформата на вашия доставчик, а не чрез Екстранет. Прочетете тази статия, за да научите повече за увеличаване на наличността чрез възможности.

Прочетете тази статия, ако искате да научите повече за това как ценообразуването и наличността могат да привлекат повече бизнес. За да научите повече за това как наличността може да ви помогне да се възстановите от периоди с малко резервации, разгледайте това ръководство.

Полезна ли е тази статия?