Подробности за Програмата за партньори за свързаност

Актуализирано преди 1 година | 5 мин. за четене
Запазване

Партнираме си с различни Доставчици на свързаност, включително мениджъри на канали и системи за управление на места за настаняване (PMS). Правим това, за да сме сигурни, че имате достъп до най-добрите продукти и услуги и можете да изберете доставчика, който е най-подходящ за вашите бизнес нужди.

Програмата за партньори за свързаност ни помага да поддържаме висококачествени партньорства с Доставчици на свързаност, които ви позволяват да продължите да развивате бизнеса си.

Създадохме програмата с цел да окуражим Доставчиците на свързаност да предприемат конкретни действия, които да са от полза за партньорите с места за настаняване, с които работят. В замяна, за всяко действие, което завършат партньорите, ще получат точки като част от Програмата за партньори за свързаност.

Те също така печелят точки за предлагане на качествени връзки и полезни продукти и услуги за подпомагане на тестването на нови продукти и за споделяне на конкретна обратна връзка с нас.

Има три нива в Програмата за партньори за свързаност и всеки доставчик е в определено ниво в зависимост от резултата си. Тъй като тези нива отразяват общото представяне на доставчиците, позицията на доставчика може да ви помогне да решите кой от тях е най-подходящ за вашия бизнес.

Нивата на Програмата за партньори за свързаност

Трите нива в Програмата за партньори за свързаност са Standard, Advanced и Premier:

  • Когато Доставчикът на свързаност започне да работи с нас, той ще бъде добавен в програмата като партньор в ниво Standard. Ако решите да работите с някой от тези доставчици, можете безопасно да използвате тяхната система, за да актуализирате вашите цени и наличност на нашата платформа и да получавате резервации.
  • Партньорите в ниво Advanced също ви позволяват да използвате системата им за актуализиране на цени и наличност на нашата платформа и за извличане на резервации. Освен това те разполагат и с други продукти и така могат да ви предложат по-широка гама от функционалности. Точното естество на функционалностите се различава при отделните доставчици.
  • Партньорите в ниво Premier са нашите най-добри Доставчици на свързаност. Те предлагат най-напреднали системи, с най-богат избор от продукти и услуги. Тяхното качество на свързаност обикновено е по-голямо от това на партньорите в ниво Advanced.

Как Доставчиците на свързаност печелят точки

Доставчиците на свързаност могат да печелят точки в следните категории:

Добавяне на бизнес стойност

Като цяло, колкото повече места за настаняване Доставчиците на свързаност имат в портфолиото си и колкото повече дейност генерират на нашата платформа, толкова повече точки печелят. Това е така, защото наличието на достатъчен брой места за настаняване в портфолиото им ни позволява да проверим ефективността на тяхното решение за свързаност въз основа на опита на партньорите с места за настаняване.

Прилагане на функционалности за нашите продукти

Това е така, за да сме сигурни, че местата за настаняване ще имат достъп до колкото е възможно повече функционалности, когато използват интерфейса на Доставчика за свързаност вместо Екстранет. Тези функционалности позволяват на партньорите с места за настаняване да изпълняват задачи, като например настройване на промоции, управление на тяхното съдържание, снимки, стаи или помещения и цени и докладване на невалидни кредитни карти. Отново, колкото повече функционалности прилага Доставчикът на свързаност, толкова повече точки може да спечели.

Разработване на качествена връзка с нашата платформа

Доставчиците на свързаност могат да направят това, като приложат нашите API. Колкото по-високо е качеството на връзката с нашата платформа, толкова по-надеждно и без грешки е потребителското изживяване за техните места за настаняване.

Контакт с нас

Доставчиците на свързаност могат да изпълнят това, като споделят обратна връзка с нас чрез интервюта с цел проучване или като ни помагат да тестваме нови продукти. Това дава на партньорите с места за настаняване достъп до безпроблемна платформа, на която те могат да оптимизират представянето си.

Определяне на нивото, в което е Доставчикът на свързаност

За да видите в кое ниво е определен Доставчик на свързаност, влезте в Екстранет, кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Доставчик на свързаност“.

Ще видите списък с препоръчани Доставчици на свързаност и можете също да търсите други доставчици. За всеки доставчик ще видите подробности за нивото им в Програмата за партньори за свързаност, оценката за качеството на връзката им и функционалностите, които предлагат.

Препоръчваме ви да изберете някой от нашите доставчици в ниво Premier. За да видите подробностите за тези доставчици, включително вида на софтуера, който предоставят, и езиците, на които предлагат своите решения, вижте тази страница, ако управлявате ваканционни жилища, или тази страница, ако управлявате хотели. 

Полезна ли е тази статия?