Как се генерира моята Оценка от отзиви на гости?

Updated преди 3 месеца

Време за четене: 4,5 минути

Основен акцент: За да се увери, че не сте засегнати негативно от загуба на отзиви от гости, Booking.com постепенно ще удължи валидността на съществуващите ви отзиви от две на три години. Това означава, че отзивите, които трябваше да изтекат към дата 31 юли 2020 г., ще продължат да съществуват още една година.

Image
Review_Score_img1

След като гостът напусне, ние му изпращаме имейл, с който го молим да остави отзив за престоя си при вас. Разполага с 90 дена да го направи.

От гостите се изисква да дадат на мястото за настаняване обща оценка от 1 до 10 като част от техния отзив. Когато получите поне три отзива, ще покажем Оценка от отзиви на гости за вашето място за настаняване, която е средна от тези общи оценки.

Задаваме на гостите и серия от незадължителни въпроси, но техните отговори на тези въпроси не се включват във вашата Оценка от отзиви на гости.

Как работи формулярът за отзиви от гости?

Гостите избират обща оценка от 1 до 10, за да оценят изживяването си във вашето място за настаняване. Това е единственият въпрос, на който гостите задължително трябва да отговорят, преди да изпратят отзива си. Средната от тези оценки е вашата обществено видима Оценка от отзиви на гости.

Image
Review_Score_img2

Молим гостите ви да оценят вашето място за настаняване и по тези шест показателя:

  • Чистота

  • Комфорт

  • Съотношение качество-цена

  • Удобства

  • Местоположение

  • Персонал

Никоя от тези оценки не е задължителна. Те не се включват във вашата Оценка от отзиви на гости.

След това гостите могат да дадат още незадължителни оценки, но те са във връзка с различни теми според отделните гости. Те също не се включват във вашата Оценка от отзиви на гости.

Накрая насърчаваме гостите да дадат отворена обратна връзка, но тя също не е задължителна. Отговорите могат да ви дадат полезна информация за представянето на вашето място за настаняване. Те могат да бъдат полезни и за гости, които обмислят да резервират престой във вашето място за настаняване.

Могат ли гостите да изпратят отзив без да дадат обща оценка?

Не, гостите трябва да дадат обща оценка, за да могат да изпратят формуляра с отзиви.

Тази система изцяло ли замества старата такава?

Да, тази нова система за отделна обща оценка изцяло замести старата система. Прилага се за места за настаняване и гости в цял свят. Ако сте получили оценки по старата система, те ще останат част от вашата обща оценка в продължение на три години от датата, на която сте ги получили.

Забележка: Разбираме влиянието, което COVID-19 оказва върху престоя на гостите и следователно върху отзивите. За да сме сигурни, че местата за настаняване няма да бъдат допълнително засегнати по неблагоприятен начин от загубата на отзиви тази година, ще спрем изтичането на срока на отзивите и постепенно ще увеличим валидността им до три години. Това се прилага от 31 юли 2020 г. за всички отзиви, които в противен случай биха изтекли след тази дата. Например: отзив от гост, изпратен на 1 август 2018 г., щеше да изтече на 1 август 2020 г., но новата дата на валидност вече е 1 август 2021 г.

Наша цел е да гарантираме, че системата продължава да ви предоставя допълнителна стойност, дори след особената ситуация на пандемия, и ще продължим да следим и да правим подобрения въз основа на вашата обратна връзка и най-добри интереси.

Защо сега отзивите ще изтичат след три години, вместо след две?

Отзивите са полезни за потенциални пътуващи, които разглеждат вашето място за настаняване. Удължавайки периода, през който отзивите могат да се показват в профила ви, ние се стремим да помогнем на пътуващите не само да разглеждат вашето място за настаняване, а и да резервират. За някои партньори, които са от по-скоро в Booking.com или имат по-нисък брой отзиви, това също им дава по-голям шанс да запазят достоверна общата оценка от отзиви на гости.

Каква роля играе Booking.com при изчисляването на моята оценка?

Нямаме никакво участие в изчисляването на вашата оценка. Ние само улесняваме процеса на събиране на отзиви от гости. Вашите индивидуални оценки отразяват реалните изживявания на гости и допринасят директно за вашата обща Оценка от отзиви на гости.

Каква е ползата от системата за отзиви?

Отзивите от гости са сред най-важните аспекти на информацията за вашето място за настаняване за хората, които посещават Booking.com. Нашата система от проверени отзиви от пътуващи предоставя достоверна информация, която помага на хората да вземат решения за резервации.

Изградихме тази система за отзиви въз основа на обратна връзка от гости и партньори и използваме техния постоянен принос, за да я подобряваме. Проектирахме я, за да събираме конструктивна обратна връзка по прозрачен начин и за да бъдем справедливи към всички места за настаняване.

Къде мога да анализирам отзиви от гости за моето място за настаняване?

Можете да видите отзивите в секция „Отзиви от гости” във вашия Екстранет. В секция „Анализи” можете да видите как се е променила оценката ви във времето и как се сравнява с вашия избор от подобни места за настаняване.

Какво мислите за тази страница?

Ново в Инструментариума за възстановяване

Нови съвети и информация за привличане на търсенето.

Научете повече