Как се изчислява моята оценка от отзиви?

Image
guest_review_cover

 

 

Много от вас ни казаха, че имат притеснения относно правотата и точността на оценките от отзиви от гости и много от вас ни зададоха въпроси относно начина, по който се изчислява крайната оценка. 

Ние обърнахме внимание на това и благодарение на вашата обратна връзка успяхме да направим следните подобрения:

  • Сега гостите избират „общата“ оценка сами

Преди вашата оценка за всеки отзив биваше изчислявана като средна стойност от 6 категории: „Местоположение“, „Чистота“, „Комфорт“, „Съотношение качество-цена“, „Удобства“ и „Персонал“. От сега нататък гостите ще оценяват престоя си сами. 

Гостите все още ще могат да оценяват тези категории, но оценките вече няма да бъдат използвани за изчисляването на общата оценка от отзиви. Вместо това, гостите ще избират крайната оценка сами. Самостоятелното избиране на оценка е в съответствие с най-добрите практики в индустрията.         

 

 Преди  Сега

Събиране на отделна обща оценка за мястото за настаняване

Тази оценка не е базирана върху оценките по категории.

 

Image
x_image_partnerhelp_1
Image
icon_partnerhelp

Събиране на оценки по категории

Местоположение, Чистота, Комфорт, Съотношение качество-цена, Удобства и Персонал.

 

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

Събиране на коментари от гости

Какво са харесали гостите и какво не са.

Image
icon1_partnerhelp
Image
icon1_partnerhelp

 

  • Лицата с реакции бяха заменени от нова плъзгаща скала от 1 до 10 за обща оценка от отзиви 

По време на нашето проучване ни казахте, че старата система с лица с реакции не е била толкова прецизна и обективна, колкото би трябвало, и не е оставяла много свобода на гостите да изразяват мнението си изцяло и по точен начин. За да направим отзивите по-ясни за всички, въведохме плъзгаща скала от 1 до 10.

Image
slider_partnerhelp
  • Плъзгащата скала от 1 до 10 означава, че оценката 2,5 вече не е най-ниската, която можете да получите

Преди, когато гостите избираха най-тъжното лице (най-ниската оценка), това се предаваше като „2,5“. Вие казахте, че не намирате смисъл в това. Сега най-ниската обща оценка, която можете да получите е „1“.

 

Забележка: Тъй като общата оценка вече не е средната аритметична и сега гостите могат да избират от 1 до 10, е възможно да видите лека разлика в общите оценки, които получавате за всеки отзив. 

Понеже вашата оценка вече не е свързана с оценката от шестте категории, както вие, така и потенциалните резервиращи, ще получите по-точна представа за изживяването на госта във вашето място за настаняване. Това ще ви помогне също да идентифицирате какво върви добре и къде можете да надминете очакванията на гостите в бъдеще.

Преминаването към обновената система за отзиви ще настъпи постепенно, така че за известно време може все още да получавате отзиви, събрани чрез предишната система.

 

 

Към:


Какво ще се случи с текущата ми оценка? 

Тази промяна не е ретроспективна. Следователно всички оценки от отзиви, които сте получили досега, няма да бъдат засегнати. Само новите оценки от отзиви, които получавате, ще бъдат събирани съгласно обновената система. Но, тъй като тази промяна ще настъпи постепенно, може все още да получавате отзиви, събирани през предишната система за отзиви. И, както обикновено, отзивите ще изтекат автоматично след 24 месеца. 


Как тази промяна ще повлияе на моята оценка от отзиви?

Обновената система за оценяване е по-обстойна (базирана е върху скала от 1 до 10 вместо върху 4 лица с реакции). Тя ще представя по-добре изживяванията на вашите гости в мястото ви за настаняване. Заслужава си да споменем също, че всички места за настаняване ще бъдат повлияни по еднакъв начин.


Какво се случва, ако има голяма разлика между общата ми оценка и оценките по категории за същата резервация?

Гостите имат свободата да оценяват изживяването си, както пожелаят, но ние разбираме и, че последователността в тяхната обратна връзка е важна за вас. Ще наблюдаваме поведението и моделите на подаване на оценка от страна на гостите и ще работим по минимизирането на уловената от нас непоследователност.


Ще могат ли гостите да изпратят отзив, без да дават обща оценка от отзив?

Не, гостите няма да могат да напишат отзив, да оценят категория или да изпратят отзив, без да дадат обща оценка от отзив.


Какво се случва, ако гостът започне да изпраща обща оценка, но спре да оценява категории или да пише отзиви?

Получаването на обстойна обратна връзка от гостите ви помага да разберете какво е минало добре и какво може да бъде подобрено. Разбираме колко е важно за вас да продължавате да получавате писмени обратни връзки и оценки за 6-те категории. Не очакваме да видим голямо въздействие върху коментарите, придружаващи отзивите, но ще наблюдаваме поведението и моделите на подаване на оценка от страна на гостите и ще работим над максимизирането на събирането на тази ценна информация.

Какво мислите за тази страница?