Колко дълго остава отзива на моята страница?

Отзивите остават на вашата страница в продължение на 24 месеца. След това те автоматично се архивират и могат да се намерят най-отдолу на страницата на вашето място за настаняване.

След като отзивите са архивирани, вашата обща оценка от отзиви ще се преизчисли, като се използват отзивите, които все още са онлайн.