Колко дълго остава отзива на моята страница?

Отзивите остават на вашата страница в продължение на 24 месеца. След това те автоматично се архивират и могат да се намерят най-отдолу на страницата на вашето място за настаняване.

След като отзивите са архивирани, вашата обща оценка от отзиви ще се преизчисли, като се използват отзивите, които все още са онлайн.

Какво мислите за тази страница?