В какъв ред се появяват отзивите от гости?

Updated преди 1 месец
Запазване

Редът на отзивите на вашата страница зависи от езика, на който търси гостът.

Затова, ако вашият браузър е настроен на испански, първо ще се появяват отзивите на испански, следвани от тези на английски и след това на всички останали езици.

Анонимните отзиви и тези с оценка, но без коментар, ще се показват най-отдолу на страницата.

Полезна ли е тази статия?