Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Политики за гостите и ппащанията

Научете как да настроите политиките за гости и да управлявате плащанията от гостите на вашето място за настаняване: от задаване на гратисни периоди и изискване за депозити за щети до преоторизиране на кредитни карти.

Управление на плащанията на гости

Полезна ли е тази статия?