Временни промени в датите на активиране на виртуални кредитни карти

Updated преди 7 месеца

Поради безпрецедентния мащаб на трудностите във връзка с Коронавируса, Booking.com ще възстанови сумите на гостите, които отменят резервациите си съгласно нашите Форсмажорни обстоятелства, ако са използвали начини на плащане, обработвани от Booking.com.

Това означава също, че партньори по настаняването като вас трябва да възстановят сумата по виртуалната кредитна карта, която получавате от Booking.com. 

Какво се случва?

Поради кризисната ситуация и в опит да защитим интересите на партньорите и гостите ни, решихме да променим датата на активиране на всички настоящи и бъдещи виртуални кредитни карти (ВКК) така, че да бъде един ден след настаняването, с незабавно действие считано от 19 март 2020 г.

Какъв ефект ще има тази промяна за мен?

За резервациите, за които не са приложими Форсмажорните обстоятелства, е приложимо следното:

  • Ако гостите спазят резервацията и отседнат в мястото ви за настаняване, можете да таксувате виртуалната кредитна карта един ден след датата на настаняване.

  • Ако гостите отменят резервацията си след крайния срок или не се явят, също можете да таксувате виртуалната кредитна карта един ден след посочената дата на настаняване.  

Резервациите, за които са приложими Форсмажорните обстоятелства, ще могат да бъдат отменяни от гостите безплатно. В такъв случай няма да таксувате виртуалната кредитна карта:

  • За всички виртуални кредитни карти с направени в миналото резервации, ще променим датите на активиране така, че да бъдат един ден след настаняването.  

Възможно е да имате временни трудности при таксуване на виртуалните ви кредитни карти във връзка с тази временна промяна.

Наясно сме, че положението е много необичайно за всички нас и се надяваме, че ще проявите разбиране.

Какво мислите за тази страница?

Ново в Инструментариума за възстановяване

Нови съвети и информация за привличане на търсенето.

Научете повече