Издавам ли фактури на гостите?

Да, трябва да предоставите на гостите фактура на хартиен носител или чрез имейл (или и двете) при напускане.

Booking.com не може да изпрати фактура на вас или вашите гости. Това е така, защото, когато един гост направи резервация за вашето място за настаняване, резервацията става правно споразумение между вас и него. Затова е ваша отговорност да предоставите на гостите фактура.

Забележка: Моментът, в който се таксува гостът, може да има данъчни последици за вас, затова е важно да сте наясно как да работите с местните данъчни закони.

Какво мислите за тази страница?