Как да настроя капацитета на стаята, цените и правилата относно децата в моето място за настаняване?

Промени в разпоредбите

За да отговаряме на европейското потребителски право, молим всички партньори да актуализират своите политики за деца до 1 септемпври 2019 г.

Ако все още не сте ги актуализирали, можете да го направите, като зададете капацитет за деца по стая (както е описано по-долу).

Бележка: Ако искате да актуализирате политиките си за деца без да променяте цените или настройките за заетост, просто прегледайте актуалните си настройки и ги запазете отново.

 

Капацитет за деца

За да зададете капацитет за деца по стая, трябва да го добавите в секция „Деца и допълнителни легла“ в „Политики“ – той е различен от стандартния капацитет за възрастни, който се намира в „Информация за стаята“ в меню „Място за настаняване“. Максималният капацитет за стая следователно е сумата от двата капацитета (възрастни + деца).

Например, представете си че двойната ви стая е зададена в „Информация за стаята“ със заетост двама възрастни. Ако актуализирате същата стая в политиката за „Деца и допълнителни легла“, за да разрешите настаняването на две деца в тази стая. Така максималният капацитет за стаята ще бъде четири (двама възрастни + две деца).

Бележка: цената за допълнителния капацитет, която таксувате, не е включена в общата сума, която се показва по време на процеса на резервиране. От 1 септември 2019 г. тази промяна ще се приложи за всички партньори, които са задали заетостта си за деца по стая (и имат допълнителни цени за деца).

Засега, гостите могат да видят тази информация във „Вътрешни правила“ на страницата на вашето място за настаняване (и в потвърждението на резервацията си). Наясно сме, че гостите може да не забележат това, така че работим над по-гъвкаво решение за политиките за семейства.

Ценообразуване и политики, свързани с деца

Секция „Деца“ в страница „Политики“ във вашия Екстранет ви позволява да показвате дали вашето място за настаняване приема деца до определена възраст или изобщо не приема.

Ако не допускате деца във вашето място за настаняване, можете да използвате секция „Капацитет и цени за доплащане“, за да покажете на гостите:

 • максималната възраст на децата, които допускате да отсядат във вашето място за настаняване
 • броя деца, които могат да се настанят на леглата, налични във вашите стаи
 • всички фиксирани или вариращи такси, базирани на различния възрастов диапазон

За да направите промени в политиките, свързани с деца, отсядащи във вашето място за настаняване:

 1. Отидете в раздел „Място за настаняване“ и кликнете върху „Политики“.
 2. В секция „Деца и допълнителни легла“* кликнете върху „Редактиране“ под „Деца“ или „Капацитет и допълнително плащане“, за да настроите следното:
  • максималната възраст на децата, които допускате да отсядат във вашето място за настаняване
  • броят деца, които могат да се настанят на леглата, налични във вашите стаи
  • всички фиксирани или вариращи такси, базирани на различния възрастов диапазон
  • броят допълнителни легла, които могат да се добавят за деца
  • максималната възраст на децата, които могат да се настанят на бебешки легла и допълнителни легла
  • всички фиксирани или вариращи такси за детски  легла/бебешки креватчета и допълнителни легла
 3. Изберете „Преглед“, за да видите промените, след което кликнете върху „Запазване“, когато сте готови.

*Ако преди не сте настройвали капацитет за деца на стая, автоматично ще видите секции „Капацитет за деца“ и „Допълнително плащане за деца“ (наред с останалите), където можете да настроите опциите, описани в точка 2 по-горе.

Какво мислите за тази страница?