Всичко, което трябва да знаете за Задълбоченото установяване на идентичността на клиента

Актуализирано преди 2 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

Като част от втората директива за платежните услуги (PSD2), Задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA) изисква от фирмите да проверяват старателно самоличността на гостите, когато извършват онлайн трансакция. 

Гостите могат да използват два от три метода, за да потвърдят самоличността си и да докажат, че са собственик на картата: нещо, което знаят (парола или ПИН код); нещо, което имат (телефон или хардуерен маркер); или нещо, което ги идентифицира (пръстов отпечатък или лицево разпознаване).


Какво има в тази статия:


Задълбочено установяване на идентичността на клиента и Директивата за платежните услуги

През 2019 г. Европейският съюз (ЕС) прие законодателството с втората Директива за платежните услуги 2 (PSD2), за да намали измамите и да направи трансакциите за онлайн бизнеса в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство по‑сигурни. Законодателството изисква още по‑задълбочено установяване на идентичността на клиента при онлайн плащания/покупки. 

Част от това законодателство, задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA) изисква от нас да прилагаме обстойни мерки за удостоверяване на трансакции, когато както издателят на картата, така и акцептиращата банка на продавача се намират в ЕИП. Тези мерки гарантират, че вашият гост е действителният собственик на картата. Ако не бъде предоставено SCA, банките са законово задължени да откажат плащането.

Въпреки че законодателството влезе в сила на 14 септември 2019 г., то трябваше да бъде въведено в местното законодателство, така че всяка държава от ЕИП имаше различни дати за въвеждане на PSD2. През последните няколко години банките започнаха да въвеждат и налагат SCA. Можете да научите повече за SCA от Европейската комисия, Adyen, Stripe или JPMorgan

От 1 януари 2021 г., в зависимост от държавата, издателите на карти ще отказват плащания, които изискват SCA, но не отговарят на тези критерии.


Кога се прилага задълбоченото установяване на идентичността на клиента

За плащания от клиенти, които събирате сами, SCA ще се прилага, ако таксувате кредитна или дебитна карта, която е издадена от издател на карта, намиращ се в ЕИП, и вашето дружеството, обслужващо карти, също е базирано в ЕИП. 

SCA се прилага за онлайн продажби. Това означава, че всеки път, когато таксувате карта, която не е физически въведена във вашия ПОС терминал, ще трябва да се приложи SCA.


Как услугата Плащания от Booking.com ви помага

Ние ще се погрижим за SCA за всички резервации, които се обработват чрез Плащания от Booking.com. Ако всички ваши плащания се обработват от Booking.com, не е необходимо да предприемате никакви действия. 

Ние извършваме всички свързани със SCA вторични удостоверявания за резервации с и без предплащане. Това гарантира, че можем да таксуваме кредитната карта на гост от ваше име, ако е необходимо – нещо, което би било изключително предизвикателство за вашия бизнес по отношение на отдалечени трансакции.

Когато гостът плати чрез услугата Плащания от Booking.com, ние ще удостоверим неговата платежна трансакция, а вие ще продължите да получавате виртуални кредитни карти от нас, които ще можете да таксувате както преди. SCA не се прилага за тези виртуални кредитни карти, което означава, че не могат да бъдат блокирани от банката. Ще продължите да получавате плащанията чрез банков превод както обикновено.

Ако гостът реши да плати директно на вас и вие таксувате картата му при настаняване или напускане в тяхно присъствие, можете да продължите да го правите. В този случай не се прилага SCA.


Задълбочено установяване на идентичността на клиента, ако не използвате Плащания от Booking.com

Можем да ви помогнем със SCA само ако се регистрирате за някой от нашите продукти за плащания. Ако изберете да не се регистрирате за някой от продуктите за плащания, ще трябва да управлявате плащанията на гостите си и да изпълнявате SCA сами за всички данни от кредитни карти, които получавате. 

Ако не отговаряте на условията за услугата Плащания от Booking.com, се свържете с вашата банка или доставчик на платежни услуги. Те ще могат да ви посъветват относно новото законодателство за PSD2 и как да се уверите, че отговаряте на изискванията за SCA. 


Къде се прилага задълбоченото установяване на идентичността на клиента

SCA се прилага в ЕИП, както и в Обединеното кралство. Условията важат, когато даден бизнес работи с базирано в ЕИП дружество за акцептиране на карти и банката на клиента или компанията за кредитни карти също се намира в ЕИП.

SCA се прилага за следните държави съгласно PSD2:

 • Австрия 
 • Белгия 
 • България 
 • Хърватия 
 • Република Кипър 
 • Чешка република 
 • Дания 
 • Естония 
 • Финландия 
 • Франция 
 • Германия 
 • Гърция 
 • Унгария 
 • Исландия 
 • Ирландия 
 • Италия 
 • Латвия 
 • Лихтенщайн 
 • Литва 
 • Люксембург 
 • Малта 
 • Монако 
 • Нидерландия 
 • Норвегия 
 • Полша 
 • Португалия 
 • Румъния 
 • Словакия 
 • Словения 
 • Испания
 • Швеция
 • Швейцария – ако се намирате в Швейцария, но използвате дружество за акцептиране от ЕИП, може да се прилага SCA
 • Обединеното кралство – извън ЕИП, но също налага SCA

Не всички държави следват едни и същи срокове. 


Задълбочено установяване на идентичността на клиента за партньори извън ЕИП

Ако се намирате извън ЕИП, все още може да се прилага SCA. Ако например работите с базирано в ЕИП дружество за акцептиране на карти и таксувате картите на гостите отдалечено (например за предварителни плащания, депозити или такси за неявяване), тогава ще се прилага SCA. 


Отхвърлени трансакции поради задълбочено установяване на идентичността на клиента

Ако имате отказани трансакции и се намирате извън ЕИП, можете да използвате процеса за докладване на невалидна кредитна карта, за да отбележите картите на гостите като невалидни. Ако изпитвате някакви съмнения, се консултирайте с вашия доставчик на платежни услуги, за да разберете кои трансакции са в обхвата на SCA. 

За партньори от ЕИП, които използват услугата Плащания от Booking.com, ние управляваме валидирането на карти за резервации без предплащане, когато е уместно. Когато установим, че дадена карта е невалидна, даваме на гостите 24 часа да я актуализират. Ако не предоставят карта, която можем да валидираме, ние я маркираме като невалидна и ви позволяваме да анулирате резервацията. Ще видите бутон „Анулиране на резервацията“ в данните за резервациите, ако картата е невалидна. Можете да откриете повече подробности тук.

Полезна ли е тази статия?