Наградите Traveller Review Awards 2023 г. са тук.

Време е да отпразнуваме с победителите! Използвайте ID номера на мястото си за настаняване, за да разберете дали сте спечелили и да изтеглите комплекта с наградата.

Научете повече

Какво представлява задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA)?

Актуализирано преди 1 година
Запазване

През 2019 г. Европейският съюз (ЕС) прие ново законодателство съгласно Директивата за платежните услуги (PSD2), за да намали измамите и да направи трансакциите за онлайн бизнеса в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) по-сигурни.

Част от това законодателство – Задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA) – изисква всички онлайн компании, включително Booking.com, да прилагат по-задълбочени мерки за удостоверяване на трансакции, когато както притежателят на картата, така и банката, която компанията използва, се намират в ЕИЗ.

Тези мерки гарантират, че клиентът (в този случай вашият гост) е реалният собственик на картата. Ако не се извърши SCA, банките са законово задължени да откажат плащането.

Задълбоченото установяване на идентичността на клиента означава, че самоличността на вашите гости ще трябва да бъде проверена задълбочено. С други думи, гостът трябва да докаже, че е собственик на картата, като използва два от трите метода* за удостоверяване, показани по-долу:

 

graphic_strong_customer_authentication

*Нещо, което клиентът знае (парола или ПИН код), притежава (телефон) или представлява (пръстов отпечатък).

 

Забележка: От 1 януари 2021 г., в зависимост от прилагането на закона по държави, банките ще отказват плащания, които изискват задълбоченото установяване на идентичността на клиента, но не отговарят на тези критерии.

 

Въпреки че законодателството влезе в сила на 14 септември 2019 г., беше въведен нов краен срок до 1 януари 2021 г., за да се даде възможност за по-плавен преходен период за онлайн бизнеса, следвайки мерките за SCA. Макар че се очаква SCA да влезе в сила от 1 януари 2021 г., всяка държава ще определи свой собствен срок за прилагане на законодателството.

Към:

 

Кога се прилага задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA)?

Как ще ми помогне Booking.com?

    –  Плащанията се управляват частично от Booking.com

    –  Всички плащания се управляват от Booking.com

Защо новото законодателство се нарича PSD2?

За кои територии ще се прилага SCA по PSD2?

Какво означава това за вашата държава?


 

Кога се прилага задълбоченото установяване на идентичността на клиента (SCA)?

Задълбоченото установяване на идентичността на клиента ще се прилага, ако таксувате кредитна или дебитна карта, издадена от юридическо лице в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), като вие също се намирате в ЕИЗ. Всеки път, когато се опитвате да таксувате карта, която не е физически въведена във вашия ПОС терминал, ще трябва да се приложи задълбочено установяване на идентичността на клиента.


 

Как ще ми помогне Booking.com?

Всички резервации, които се обработват чрез Онлайн плащания, ще подлежат на задълбочено установяване на идентичността на клиента, за което се грижи Booking.com. 

Плащанията се управляват частично от Booking.com

 

Ако вече използвате Онлайн плащания при някои от плащанията, управлявани от Booking.com, ето как ще ви помогнем:

Кога няма нужда да се притеснявате за SCA

Когато гостът плати чрез нашата услуга за онлайн плащания, ние ще удостоверим неговата трансакция за плащане, а вие ще получите виртуална кредитна карта от нас, която ще можете да таксувате както преди. Виртуалните кредитни карти от Booking.com не подлежат на задълбочено установяване на идентичността на клиента, което означава, че не могат да бъдат блокирани от банката.

Ако гостът решава да плати директно и вие таксувате картата му при настаняване или напускане в тяхно присъствие, можете да продължите да го правите. SCA не трябва да се прилага.

Кога се прилага SCA

Ако таксувате гостите дистанционно (например за предплащане, депозит или такси за неявяване), може да се прилага SCA.

Въпреки че Booking.com не обработва тези плащания, ние ще ви помогнем, за да се уверим, че влиянието на SCA върху оперативните ви дейности ще бъде минимално. В момента на резервацията Booking.com ще прецени дали плащането на госта може да бъде предмет на SCA:

 • Ако сметнем, че SCA може да се приложи, ще изискаме гостите да платят чрез нашата услуга за онлайн плащания.
 • Ако считаме, че плащането не е предмет на SCA, гостите могат да продължат да плащат онлайн или директно на вас. В случай че все още не можете да таксувате картата дистанционно, можете да я отбележите като невалидна и ние ще се опитаме да обработим плащането.

Всички плащания, управлявани от Booking.com

 

Ако всичките ви плащания се управляват от Booking.com, не е необходимо да предприемате никакви действия. Ние ще се погрижим за удостоверяването на всички трансакции на плащанията на клиентите ви за резервации, направени в Booking.com.

Какво ще се случи, ако не искам да използвам Онлайн плащания или Плащания от Booking.com?

Можем да ви помогнем с SCA само ако се регистрирате за някой от нашите продукти за плащания. Ако изберете да не се регистрирате за някой от продуктите за плащания, ще трябва да управлявате плащанията на гостите си и да изпълнявате SCA, когато е приложимо. За повече информация се свържете с вашата банка или доставчик на платежни услуги или разгледайте линковете, които сме споделили в раздела „Следващи стъпки“ по-долу. 

Какво трябва да направя, ако не отговарям на условията за Онлайн плащания или Плащания от Booking.com?

Моля, свържете се с вашия доставчик на банкови платежни услуги, който ще може да ви посъветва относно новото законодателство за PSD2 и как да се уверите, че отговаряте на изискванията на SCA. Можете също така да разгледате линковете, които сме споделили в раздел „Следващи стъпки“ по-долу. 

Какво трябва да направя, ако имам отказани трансакции?

Ако имате отказани трансакции, можете да използвате процеса за докладване на невалидна кредитна карта, за да маркирате картите за гости като невалидни. За да ви помогнем успешно да таксувате карти на клиенти, в момента подобряваме процеса за докладване на невалидна кредитна карта в съответствие с изискванията на SCA. Ще ви предоставяме редовни актуализации за тази услуга.

Следващи стъпки

Ще публикуваме още съдържание, което да ви информира за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и да ви помага да изясните как новото законодателство може да ви повлияе и как можете да се подготвите за въвеждането му.

Междувременно можете да научите повече за SCA от Европейската комисия, Adyen, Stripe или JPMorgan.


 

Защо новото законодателство се нарича PSD2?

PSD2 означава Директива 2 за платежни услуги, която е повторение на настоящата директива за платежни услуги. Повторението изисква още по-силно удостоверяване на клиента при онлайн плащания/покупки. Задълбоченото установяване на идентичността на клиента се нарича SCA. Така че PSD2 е самият регламент, а SCA се позовава на действията, необходими за спазване на PSD2.


 

За кои територии ще се прилага SCA по PSD2?

В рамките на Европа, което означава, че когато компанията, от която клиентът търси да закупи нещо, се намира в страните от ЕИЗ, както и банката или компанията за кредитни карти на клиента също се намира в ЕИЗ.

PSD2 се прилага за следните държави:

 • Австрия 
 • Белгия 
 • България 
 • Хърватия 
 • Република Кипър 
 • Чешка република 
 • Дания 
 • Естония 
 • Финландия 
 • Франция 
 • Германия 
 • Гърция 
 • Унгария 
 • Исландия 
 • Ирландия 
 • Италия 
 • Латвия 
 • Лихтенщайн 
 • Литва 
 • Люксембург 
 • Малта 
 • Монако 
 • Нидерландия 
 • Норвегия 
 • Полша 
 • Португалия 
 • Румъния 
 • Словакия 
 • Словения 
 • Испания
 • Швеция
 • Швейцария
 • Обединено кралство

 

Какво означава това за вашата държава?

Не всички държави следват едни и същи срокове. Продължавайте да проверявате тази страница за последните актуализации за различните държави.

Държава

Дата на влизане в сила

Франция

14 март 2021 г.

Германия

15 март 2021 г.

Обединено кралство

14 септември 2021 г.

Удълженият гратисен период се прилага само за вътрешни плащания, извършени в самата държава. Това означава, че ако дадена компания в тези държави събира трансгранични плащания от други държави в ЕИЗ, SCA може да се прилага и за тях.

Полезна ли е тази статия?