Трябва ли да издавам фактури на гостите?

Актуализирано преди 2 години | 4.5 мин. за четене
Запазване

Основен акцент: Партньорите на Booking.com трябва да предоставят на гостите си фактури при напускане, ако това се изисква от местното законодателство. Видът на фактурите също варира в зависимост от местното законодателство, тъй като резервациите представляват правни споразумения между партньори и гости. Затова именно партньорите трябва да ги издават, когато това се изисква.

Когато гост резервира място за настаняване, резервацията става правно споразумение между партньора и госта. Затова Booking.com не може да изпраща фактури за резервации на партньори или техните гости. Booking.com може да предостави разписки за доказателство за плащане, но поради правни причини именно партньорите по настаняване могат да издават фактури за гостите си.

Забележка: В ситуации, в които партньорите получават плащания от гостите чрез банков превод и напусканията стават преди тяхната обработка, по принцип партньорите все пак могат да предоставят фактури въз основа на доказателството за плащане (т.е. чака се банков превод). Въз основа на местното законодателство, в случай че доказателството за плащане не е достатъчно за предоставянето на фактура на гостите, партньорите трябва да информират гостите си, че фактурите ще бъдат предоставени по имейл след завършването на банковия превод.

В резултат на това партньорите трябва да предоставят на гостите при напускането им фактура в хартиен и/или електронен формат (в зависимост от изискванията на местното законодателство). Също така в зависимост от приложимите наредби може да става въпрос за данъчни фактури или клиентски разписки.

Трябва ли да издавам фактури на гостите за резервации с Онлайн плащания или Плащания от Booking.com?

Дори в ситуации, когато Booking.com обработва плащания от гостите ви, вие трябва да предоставите на гостите фактура при напускането им – или в хартиен, или в електронен вариант, или и двете, ако това се изисква от местното законодателство. Това е така, защото споразумението за резервация е между партньора и госта. 

Няколко важни подробности за фактурите:

  • Booking.com не поема отговорност за фактурирането и няма да изпраща на вас или гостите ви фактури за резервации на стаи. 
  • Моля, уверете се, че всяка фактура, която изпращате на госта в ролята си на партньор, се издава на името на госта (или на друго име, договорено с госта). 
  • За плащания към вас чрез виртуална кредитна карта, името на притежателя на картата винаги ще бъде „Booking.com (агент)“. 

Какво се случва, ако мястото ми за настаняване не е регистрирано по ДДС?

Партньорите трябва да проверят дали е необходимо да са регистрирани за данъчни цели съгласно местното законодателство.  Където това не се изисква, може да се наложи да издадат неданъчни фактури (или клиентски разписки).

Забележка: Моментът на таксуване на госта може да има данъчни последици за партньорите, затова е важно да са наясно как да постъпват във връзка с ДДС и местните данъци.

Какво се случва, ако мога да предоставя фактура само за сумата на резервацията без комисиона?

Без значение как партньорите получават сумите за резервациите (от госта или чрез Booking.com), фактурата за госта винаги трябва да отразява пълната сума на резервацията. 

Дори ако Booking.com удържи комисионата си, преди да преведе остатъка от сумата за резервацията, партньорите трябва да издадат фактура за пълната сума на резервацията.

Какво се случва, ако мога да предоставя фактура само на името на Booking.com, тъй като получавам плащането от Booking.com?

Както е описано в ОУД, Booking.com само обработва плащането за и от името на партньора по настаняване. Партньорите са тези, които предоставят стаята на госта. Booking.com не (пре)продава стаята. Затова подобно на ситуацията, в която гостът плаща директно на партньорите, те ще трябва да издадат данъчна фактура или клиентска разписка, когато това се изисква от закона.

Полезна ли е тази статия?