Идентифициране и потвърждаване на собствениците на места за настаняване за Booking Holdings Financial Services

Актуализирано преди 2 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

За да обработва безопасно плащанията с Booking Holdings Financial Services (BHFS), BHFS трябва да събира информация за идентифициране и потвърждение на физическите и юридическите лица, които по някакъв начин участват в местата за настаняване. Процесът на идентификация и потвърждение в три стъпки – известен също като формуляр „Опознаване на партньора“ (KYP) на BHFS, позволява на BHFS да се увери, че всички наистина са тези, за които се представят.


Какво има в тази статия


Къде да намерите формуляра KYP на BHFS

След като платежните услуги на BHFS станат достъпни за вас, ние ще изпратим формуляра KYP на BHFS по имейл на адреса, с който сте се регистрирали в нашата платформа. Формулярът ще бъде достъпен и чрез банери в Екстранет.


Каква информация е необходима за потвърждение на самоличността на собствениците

Формулярът KYP изисква цялата информация, необходима за потвърждаване на страната, сключила договор с Booking.com. Това включва процес в три стъпки, при който събираме информация относно собствеността, самоличността, адреса и (ако е приложимо) банковите данни. Всички лицензирани и регулирани доставчици на платежни услуги работят по подобен начин.

1. Информация за страната, сключила договор с Booking.com

Първо, ние ще определим дали регистрирате места за настаняване като физическо или юридическо лице. За партньори физически лица ще поискаме:

 • Пълно име
 • Дата на раждане
 • Държава на раждане
 • Държава на гражданство
 • Националност
 • Основен адрес на пребиваване

За партньори юридически лица трябва да ни предоставите:

 • Информация за регистрация на фирмата и данъчен идентификационен номер
 • Информация за действителните собственици, директори и собственици на местата за настаняване, свързани с фирмата.
 • При поискване – документални доказателства в подкрепа на тази информация

2. Самоличност и основен адрес на пребиваване

Трябва да можем да потвърдим физическите лица, които притежават и контролират фирмата. За да направим това, някои от тези физически лица трябва да потвърдят самоличността си чрез нашия формуляр за опознаване на партньори, като изпратят следното:

 • Валиден документ за самоличност, издаден от държавна институция, като например шофьорска книжка или паспорт
 • Снимка

Трябва също така да можем да потвърдим основния адрес на пребиваване на физическото лице. За целта ще поискаме един от следните документи: 

 • Банково извлечение
 • Извлечение от кредитна карта
 • Скорошна сметка за комунални услуги

Можете да качите тези документи от вашия компютър или да използвате телефона си, за да направите снимка. Когато качвате документи през вашия компютър, можете да плъзгате и пускате файлове в определената зона, за да ги качите. Уверете се, че документът за основния адрес, който качвате, е с дата от последните шест месеца. Ако е по-стар от шест месеца, няма да можем да го приемем.

3. Банкови данни

И накрая, ако желаният метод на изплащане е банков превод, ще ви помолим да прегледате банковите си данни, за да се уверите, че всичко е правилно и актуално. Това ни позволява да ги свържем с физическото или юридическото лице, на което плащаме. Ще покажем текущите банкови данни, които имаме за вас – ако нещо е неправилно или липсва, можете да ни предоставите точната информация в тази стъпка.

Преди да изпратите формуляра KYP, ще ви покажем обобщение на предоставената от вас информация. Внимателно прегледайте всичко и се уверете, че въведената във формуляра информация съвпада с качените документи.


След изпращане на формуляра KYP

След като изпратите формуляра KYP, ще прегледаме и потвърдим тази информация. Ще ви изпратим известие по имейл, че процесът за опознаване на партньори е завършен. На по‑късен етап ще ви уведомим кога BHFS ще започне да обработва плащанията. Това ще бъде датата на активиране на BHFS. Ако имаме нужда от допълнителна информация, за да завършим процеса на идентификация и потвърждение, ще се свържем с вас.


Какво ще се случи, ако не попълните формуляра KYP?

Въпреки че няма да има незабавно въздействие върху услугите, от които можете да се възползвате чрез нашата платформа, и вашите платежни услуги ще продължат да са активни в краткосрочен план, това може да се промени, тъй като разширяваме нашите платежни услуги чрез BHFS. 

Препоръчваме ви да попълните формуляра „Опознаване на партньора“ (KYP) в рамките на 90 дни, за да избегнете прекъсване на вашите платежни услуги. След този период услугите на нашата платформа ще останат достъпни за вас, но може да прекратим нашите платежни услуги. 


Как обработваме вашата информация

Поели сме ангажимент да поддържаме безопасността на нашите клиенти и техния бизнес. Ето защо използваме набор от хора, инструменти и процеси, за да гарантираме, че личната информация винаги се използва сигурно и в съответствие с всички приложими изисквания за поверителност. 

 

Прочетете повече за това как BHFS обработва личната информация в Декларацията за поверителност на BHFS.

Полезна ли е тази статия?