Представяме ви програмата „Пътуване по устойчив начин“

Нашият нов начин да оценим вашите усилия за устойчиво развитие и да ги популяризираме сред пътуващите – за едно по-добро бъдеще.

Научете повече

Намаляване на разходите и по-ранни дати за активиране на виртуални кредитни карти

Актуализирано преди 1 година
Запазване

По отношение на виртуалните кредитни карти, използвани за таксуване на гости, които плащат онлайн, Booking.com има две актуализации: първо, за партньори, които отговарят на критериите за допустимост, ще възстановим датите на активиране до тези преди пандемията от COVID-19; второ, имаме удоволствието да съобщим, че сме преминали към нов тип виртуална карта, чийто такси са с 25% по-ниски.


Всички резервации включват парични трансакции. И с цел да рационализира процеса за резервациите, където гостите избират да платят онлайн, Booking.com използва виртуални кредитни карти (или ВКК), които можете да използвате, за да ги таксувате. В по-големи подробности целият процес изглежда така:

  • Когато вашите гости избират да плащат онлайн, ние обработваме техните трансакции въз основа на предпочитания от тях платежен метод и политиките на вашето място за настаняване, като зареждаме плащането във ВКК.
  • След като получите ВКК във вашия Екстранет, ви изпращаме известие по имейл, което включва датата на активиране на картата и еднократна, уникална информация. След това можете да използвате данните на ВКК, за да таксувате картата по същия начин както и всяка друга кредитна карта.

Възстановяване на по-ранни дати за активиране на ВКК за партньори, които отговарят на условията

В опита си да ви съдействаме за смекчаването на значителната непредсказуемост, причинена от пандемията от COVID-19, взехме решението временно да променим датата на активиране на всички ВКК на един ден след настаняване. Тази промяна имаше за цел да помогне за намаляване на натоварването в последния момент, свързано с анулиранията и възстановяванията на суми по ВКК.

Направихме това, като възнамерявахме да отменим промяната, веднага щом ситуацията го позволи. И сега вярваме, че при определени обстоятелства това е възможно.

Така че, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите партньори и техните гости, възстановихме датата на активиране на ВКК до това, което беше преди COVID-19. Това ще бъде предложено на партньорите, които отговарят на следните критерии:

  • Показват навременна обработка на месечните фактури, в съответствие с датите на падеж.
  • Нямат неплатени или негодни фактури през последните 12 месеца.
  • Използват нашата услуга за онлайн плащания през последните 3 месеца.
  • Нямат текущи заявки за покриване на дългове по виртуални кредитни карти на Booking.com.
  • Имат 6 месеца партньорство с Booking.com, включително потвърдени престои и отзиви от гости.

Докато партньорите продължават да отговарят на условията, те могат да продължат да се възползват от по-ранното активиране на виртуалната карта. Посетете Екстранета си, за да прочетете повече за това.

Приложено на практика за партньори, които вече отговарят на условията и имат установен опит в плащанията, това означава, че например:

  • За резервации с невъзвръщаема стойност те ще могат да таксуват ВКК в деня, в който е направена резервацията.
  • За резервации с частично възвръщаема стойност те ще могат да таксуват ВКК в деня, в който резервацията стане на 90% с невъзвръщаема стойност.
  • За всички други резервации те ще могат да таксуват ВКК на датата на настаняване на госта.

Надяваме се, че това обяснение дава яснота относно критериите за партньорите, на които трябва да отговарят, за да запазят възстановените дати на активиране на всички ВКК, а с това и по-добрия контрол на паричния поток.

Намалени разходи при обработка на ВКК с Booking.com

Booking.com си партнира с издатели на ВКК, което ни позволява да предоставим на нашите партньори този платежен метод. И както е при всяка кредитна карта, при таксуването им се начислява сума за обработката на плащанията.

За да подкрепим партньорите с оперативни разходи, имаме удоволствието да съобщим, че Booking.com премина към нов тип ВКК, чийто такси са с 25% по-ниски. В зависимост от вашето споразумение с вашия доставчик на платежни услуги, трябва да видите намаляване на таксите, които плащате за виртуални кредитни карти от Booking.com. Посетете Екстранета си, за да научите повече за таксите за обработка на ВКК.

Полезна ли е тази статия?