Резервации от местни клиенти без данни за кредитна карта

Търсите бърз и лесен начин за увеличаване на резервациите, направени от местни клиенти? Можете да настроите резервиране без данни за кредитна карта за гости от същата държава. Това е лесен начин да увеличите резервациите и да поддържате процеса бърз и безпроблемен за клиентите, които нямат кредитна карта, или които не искат да използват такава.  Ще увеличите видимостта си за гостите, търсещи конкретно места за настаняване, които предлагат тази функция. Искате да настроите резервиране без данни за кредитна карта?  За да го активирате, посетете Център за възможности, намерете възможност и кликнете върху „Предприемете действие“.

Отидете в Центъра за възможности

Ако не виждате тази опция във вашия Център за възможности, следвайте стъпките по-долу:

1.)  Влезте в Екстранет и отворете меню „Място за настаняване“.

2.) Изберете „Политики“ и отидете на „Опции за плащане от гостите“. Кликнете върху „Редактиране“, за да включите или изключите опцията „не е необходима кредитна карта“.

3.) Кликнете върху „Запазване“ в долната част на страницата, когато приключите.

Какво мислите за тази страница?