Важна информация за Коронавируса

Updated преди 1 час

Последна актуализация: 19 октомври 2020 г.

Ако сте гост, моля, посетете уебсайта за обслужване на клиенти.

Съветваме засегнатите партньори да проверяват редовно тази статия за повече актуална информация.

Важна промяна от 21 юли 2020 г.: (1) Ситуацията с Коронавируса продължава да се променя по цял свят, като често се прилагат ограничения за пътуване, засягащи нашите клиенти и партньори на регионално, подрегионално и градско равнище. Както беше описано на 6 април 2020 г. (вижте по-долу), Форсмажорните обстоятелства ще се прилагат само за резервации, направени преди тази дата. Все още е възможно да има резервации за по-нататъшни дати, направени преди 6 април 2020 г., при които да се прилагат Форсмажорните обстоятелства, но броят на потенциално засегнатите резервации продължава да намалява. (2) За да се уверим, че продължаваме да съдействаме на клиентите и партньорите си по възможно най-добрия начин и да се адаптираме към текущата ситуация, при която ограниченията вече са на регионално ниво, променихме процедурата си за справяне с резервациите, които може потенциално да бъдат засегнати от Форсмажорните обстоятелства. (3) За някои основни дестинации по света ще продължим да споделяме конкретна информация, свързана с приложимите Форсмажорни обстоятелства в тази статия. (4) Всички случаи на засегнати резервации, които не са упоменати в тази статия, ще бъдат отправяни към агентите от отдел „Обслужване на клиенти“ спрямо случая и в съответствие с нашите критерии за обявяване на Форсмажорни обстоятелства, като е описано в точка 1. Условия на Форсмажорните обстоятелства

Важна промяна от 6 април 2020 г.: Очакваме, че нашите общи клиенти са наясно с риска от разпространение на Коронавируса, както и с това какви рискове поемат при правенето на нови резервации, особено на такива с невъзвръщаема стойност или с частично възвръщаема стойност. За всички нови резервации, направени от 6 април 2020 г. нататък, вече няма да се прилагат условията за Форсмажорни обстоятелства за гости, които искат да анулират или променят резервацията си поради Коронавируса. Тези резервации ще се обработват по стандартния начин съгласно нашите политики и процедури. За повече информация кликнете тук.


Таблица със съдържание

1. Условия на Форсмажорните обстоятелства

2. Резервации, където се прилагат условията на Форсмажорните обстоятелства

3. Процес на анулиране и смяна на дати


1. Условия на Форсмажорните обстоятелства

Безопасността на нашите партньори и гости е от първостепенно значение. Като резултат от официалните съвети за пътуване от държавните организации във връзка с Коронавируса (COVID-19), гостите не могат да пътуват до или отседнат в места за настаняване в региони, които са сериозно засегнати.

В допълнение, за пътниците, които наскоро са били в силно засегнатите от Коронавируса зони (в повечето случаи в рамките на последните 14 дни), са определени ограничения за пътуване. Тези ограничения могат да включват забрани за влизане, задължителна карантина при пристигане или отказване на визи при пристигане.

В резултат, за да защитим здравето на нашите партньори и гости във връзка с Коронавируса, обявихме Форсмажорни обстоятелства.

Като допълнение към долупосочените държави или райони ФО покриват и единични случаи, при които ограниченията правят пътуването или настаняването на гости в мястото ви за настаняване невъзможно или нелегално (спрямо приложимите Общи условия за доставка).

При резервации, за които се прилагат Форсмажорни обстоятелства (ФО), очакваме партньорите да приемат невъзможността на гостите да отседнат, както е планирано. Молим ви, с цел удовлетворение на гостите, да уредите:

А) нови дати за бъдещ престой през Booking.com (може да се прилагат различни цени), или

Б) ваучер, издаден от мястото за настаняване за бъдещ престой, на стойността, която е платена от госта или по-висока такава при ваша преценка, или

В) пълно възстановяване на предплащането/депозита.

В случаите, в които резервацията е анулирана, всички комисиони ще бъдат премахнати.


2. Резервации, където се прилагат условията на Форсмажорните обстоятелства

Моля, имайте предвид, че политиките на ФО се прилагат само към анулирания, направени след въвеждането на съответните ограничения за пътуване.

Условията на ФО се прилагат и в държави или региони, освен изрично споменатите по-долу, например (но не само) в някои/конкретни/определени ситуации, където резервациите са:

 • от пътуващи, които са били в засегната от коронавируса зона и в резултат на това им е забранено да пътуват;
 • от пътуващи, на които им е било забранено да влязат в дестинацията, към която са се запътили;
 • от пътуващи, които се сблъскват със спиране на визите при пристигане;
 • направени в места за настаняване, които са затворени или по свой избор, или поради регулаторни изисквания. Моля, имайте предвид, че мястото за настаняване поема отговорността да информира засегнатите гости и да се увери, че платените суми ще им бъдат възстановени изцяло за всички анулирани престои.

Информацията към гостите във връзка с ограниченията за пътуване можете да видите на тази страница с публично достъпни линкове към правителствените уебсайтове. Имайте предвид, че ако в страницата с информация към гостите не е посочена дадена държава или район, това не означава автоматично, че няма ограничения за пътуване и горещо препоръчваме на гостите да потърсят информация за всички дестинации, до които планират да пътуват. Booking.com не носи отговорност за съдържанието на публичните (правителствените) уебсайтове.


Океания

Австралия:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Австралия от пътуващи от места извън Австралия, с дата на настаняване между 20 март 2020 г. и 29 октомври 2020 г. (включително).

Пътуващите от Нова Зеландия не са обект на Форсмажорните обстоятелства, считано от 16 октомври 2020 г.

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Австралия, за места за настаняване извън Австралия, с дата на настаняване между 25 март 2020 г. и 29 октомври 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания за определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 24 март 2020 г. и 29 октомври 2020 г.

Подробностите по райони са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Нова Зеландия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Нова Зеландия, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 29 октомври 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства, считано от 14 май 2020 г.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени от пътуващи от Нова Зеландия, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 10 юни 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания в Нова Зеландия също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 26 март 2020 г. и 13 май 2020 г. (включително).

(3) Всички резервации, направени за места за настаняване във или от пътуващи от Регион Окланд, между 12 август 2020 г. и 30 август 2020 г. (включително).


Азия

Индонезия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Индонезия, с дата на настаняване между 2 април 2020 г. и 31 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Индонезия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 20 март 2020 г. и 1 април 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Индонезия, с дата на настаняване между 24 април 2020 г. и 9 юли 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 24 април 2020 г. и 9 юли 2020 г. (включително).

(4) Вътрешните пътувания за определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 10 юли 2020 г. и 31 юли 2020 г. (включително).

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Япония:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Япония от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 23 март 2020 г. и 16 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Малдиви:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване на Малдивите, с дата на настаняване между 6 април 2020 г. и 14 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване на Малдивите от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 23 март 2020 г. и 5 април 2020 г. (включително).

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Сингапур:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Сингапур, от пътуващи от всички държави, с изключение на Нова Зеландия и Бруней, с дата на настаняване между 1 септември 2020 г. и 28 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Сингапур от пътуващи от Италия, Испания, Франция, или Германия, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 23 март 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Сингапур, с дата на настаняване между 24 март 2020 г. и 31 август 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 7 април 2020 г. и 19 юли 2020 г. (включително).

Тайланд:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Тайланд, с дата на настаняване между 26 март 2020 г. и 2 ноември 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания в определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 31 март 2020 г. и 30 юни 2020 г. (включително).

Забележка: всички райони са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Виетнам:

Всички резервации, направени за места за настаняване във Виетнам, с дата на настаняване между 22 март 2020 г. и 3 ноември 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.


Европа, Близкият Изток и Африка

Влизане в Европейския съюз и шенгенската зона:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Европейската комисия отправи препоръка към държавите-членки на ЕС от 1 юли 2020 г. да премахнат ограниченията за пътуване по външните граници за жители на определени държави. Държавите-членки на ЕС не са задължени да следват тази препоръка и е възможно да са приложили различни форсмажорни обстоятелства на държавно, (под)регионално или градско равнище.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в рамките на Европейския съюз и всички 26 страни членки на шенгенското пространство *) от пътуващи от места извън този регион (навсякъде по света, с изключение на Великобритания и Ирландия) с настаняване между 20 март 2020 г. и 13 април 2020 г., освен ако пътуването е за конкретни цели.

Австрия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Австрия от пътуващи за удоволствие от определени държави, с дата на настаняване между 14 юли 2020 г. и 14 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Австрия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 16 юни 2020 г. и 13 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Австрия, от граждани на държави, които не са в ЕС** и са извън Шенгенската зона*, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 15 юни 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания за удоволствие също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 16 март 2020 г. и 28 май 2020 г. (включително).

Белгия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Белгия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Белгия до определени държави, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Белгия или от пътуващи от Белгия, с дата на настаняване между 18 март 2020 г. и 14 юни 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 18 март 2020 г. и 7 юни 2020 г. (включително).

Чешка република:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Чешката република от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 15 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Държавите са известни на отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Чешката република от пътуващи от Китай, Иран, Италия, Южна Корея, Франция, Испания, Германия, Швейцария, Норвегия, Дания, Нидерландия, Швеция, Обединеното кралство, Белгия, Австрия с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 11 април 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 16 март 2020 г. и 26 март 2020 г.

(3) Вътрешните пътувания за удоволствие също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 27 март 2020 г. и 25 май 2020 г. (включително).

(4) Всички резервации, направени за места за настаняване в Чешката република или от пътуващи от Чешката република, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 14 юни 2020 г. (включително).

Франция и Отвъдморски департаменти и територии на Франция:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване във Франция и Отвъдморските департаменти и територии на Франция, с дата на настаняване между 16 юни 2020 г. и 28 юли 2020 г. (включително). Пътуващите от определени държави не са включени във Форсмажорните обстоятелства.

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Франция и Отвъдморските департаменти и територии на Франция, с дата на настаняване между 16 юни 2020 г. и 28 юли 2020 г. (включително). Резервациите от определени държави не са включени във Форсмажорните обстоятелства.

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване във Франция и Отвъдморските департаменти и територии на Франция от пътуващи извън тези страни, с дата на настаняване между 17 март 2020 г. и 15 юни 2020 г. (включително). Изключват се пътуващи, които имат разрешение за пътуване от френското правителство.

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Франция и Отвъдморските департаменти и територии на Франция, за места за настаняване извън тези страни, с дата на настаняване между 17 март 2020 г. и 15 юни 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания за удоволствие също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 12 май 2020 г. и 28 май 2020 г. (включително).

(4) Вътрешните пътувания за всякакви цели също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 17 март 2020 г. и 11 май 2020 г. (включително).

Финландия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване във Финландия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 14 май 2020 г. и 18 октомври 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване във Финландия от пътуващи за удоволствие от определени държави, с дата на настаняване между 14 май 2020 г. и 18 октомври 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са познати на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване във Финландия с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 13 май 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания в област Уусимаа между 27 март 2020 г. и 19 април 2020 г. също са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Германия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Германия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 16 юни 2020 г. и 19 октомври 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания в определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 16 юни 2020 г. и 19 октомври 2020 г. (включително).

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени в места за настаняване в Германия, с дата на настаняване между 17 март 2020 г. и 15 юни 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания за удоволствие са обект на Форсмажорните обстоятелства. Конкретните начални и крайни дати се прилагат според областите. Бизнес пътуванията не са включени.

Забележка: Точните дати и райони са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Гърция:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Гърция от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са познати на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Гърция от пътуващи от държави извън ЕС**/ЕАСТ***, с изключение на Швейцария, с дата на настаняване между 18 март 2020 г. и 14 юни 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Гърция, с дата на настаняване между 18 март 2020 г. и 14 юни 2020 г. (включително).

(3) Всички резервации, направени от пътуващи от Гърция, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 1 юли 2020 г. (включително). Резервациите, направени за места за настаняване в Албания, Северна Македония и България, не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(4) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 23 март 2020 г. и 31 май 2020 г.

Ирландия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Вътрешните пътувания за определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 7 август 2020 г. и 29 октомври 2020 г. (включително).

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Ирландия или от пътуващи от Ирландия, с дата на настаняване между 24 март 2020 г. и 29 юни 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Италия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Италия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 3 юни 2020 г. и 13 ноември 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Италия до определени държави, с дата на настаняване между 3 юни 2020 г. и 13 ноември 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в определени райони в Италия или от пътуващи от тези райони, с дата на настаняване между 23 февруари 2020 г. и 9 март 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Италия или от пътуващи от Италия, с дата на настаняване между 10 март 2020 г. и 2 юни 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 10 март 2020 г. и 17 май 2020 г. (включително).

(4) Вътрешните пътувания за удоволствие на пътуващи от места извън региона, в който се намира мястото за настаняване, са обект на Форсмажорните обстоятелства между 18 май 2020 г. и 2 юни 2020 г. (включително).

Джърси (Коронно владение):

Всички резервации, направени за места за настаняване в Джърси, с дата на настаняване между 30 март 2020 г. и 2 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства считано от 16 юни 2020 г.

Люксембург:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Люксембург от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 18 март 2020 г. и 15 септември 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Мавриций:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Мавриций, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 28 октомври 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Мавриций, с дата на настаняване между 20 март 2020 г. и 28 октомври 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания в Мавриций също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 20 март 2020 г. и 1 юни 2020 г. (включително).

Нидерландия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Нидерландия от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 26 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са познати на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Вътрешните пътувания за удоволствие в провинция Зеландия също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 30 март 2020 г. и 10 май 2020 г. (включително).

Полша:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Полша от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 13 юни 2020 г. и 27 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Полша, с дата на настаняване между 15 март 2020 г. и 12 юни 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 24 март 2020 г. и 19 април 2020 г. и на 2 и 3 май 2020 г. Между 20 април 2020 г. и 1 май 2020 г., само вътрешните пътувания за удоволствие са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Португалия:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Португалия от пътуващи от определени държави и с определени цели на пътуването им, с дата на настаняване между 1 юли 2020 г. и 14 октомври 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Португалия към определени държави и с определени цели на пътуването им, с дата на настаняване между 1 юли 2020 г. и 14 октомври 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания за определени райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 1 юли 2020 г. и 1 август 2020 г. (включително).

Забележка: Конкретните държави, региони и цели на пътуването са известни на агентите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Португалия от граждани извън ЕС** (с изключение на Обединеното кралство) или от пътуващи от Португалия към места за настаняване в държави извън ЕС** (с изключение на Обединеното кралство), с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 30 юни 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Португалия от пътуващи от Италия, или от пътуващи от Португалия към места за настаняване в Италия, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 30 юни 2020 г. (включително).

(3) Всички резервации, направени за места за настаняване в Португалия от пътуващи от Испания, или от пътуващи от Португалия към места за настаняване в Испания, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 30 юни 2020 г. (включително).

(4) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 22 март 2020 г. и 3 май 2020 г.

Южна Африка:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Южна Африка от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 1 октомври 2020 г. и 27 октомври 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Забележка: Всички държави са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Вътрешните пътувания за удоволствие до различна провинция от тази, в която живее пътуващият, също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 31 юли 2020 г. и 16 август 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 26 март 2020 г. и 30 юли 2020 г. (включително).

(3) Всички резервации, направени за места за настаняване в Южна Африка, с дата на настаняване между 26 март 2020 г. и 30 септември 2020 г. (включително).

Испания:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Испания (включително Канарските острови и Балеарските острови) от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 4 юли 2020 г. и 31 октомври 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания за конкретни райони също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 15 юли 2020 г. и 26 октомври 2020 г. (включително).

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Испания (включително Канарските острови и Балеарските острови), с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 3 юли 2020 г. (включително), с изключение на пътуващи, които извършват дейности, описани в член 7 от официалното постановление на правителството. Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 14 март 2020 г. и 21 юни 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Испания (включително Канарските острови и Балеарските острови), с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 21 юни 2020 г. (включително), с изключение на пътуващи, които извършват дейности, описани в член 7 от официалното постановление на правителството.

Швеция:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Швеция от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 4 юли 2020 г. и 26 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Швеция от пътуващи от държави извън ЕС**/ЕАСТ***, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 15 май 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Швеция от пътуващи от държави извън Обединеното Кралство и ЕС**/ЕАСТ***, с дата на настаняване между 16 май 2020 г. и 3 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Швейцария:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Швейцария от пътуващи от определени държави, с дата на настаняване между 15 юни 2020 г. и 20 октомври 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Швейцария от всички пътуващи с изключение на тези от Швейцария и Лихтенщайн, с дата на настаняване между 26 март 2020 г. и 14 юни 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Швейцария, от пътуващи от Италия, Германия, Франция, Австрия, Испания и от пътуващи от държави извън ЕС**/ЕАСТ***, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 14 април 2020 г. (включително).

Турция:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Турция или от пътуващи от Турция, с дата на настаняване между 27 март 2020 г. и 26 май 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 4 април 2020 г. и 26 май 2020 г. (включително).

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени от пътуващи от Турция към места за настаняване в Китай, Южна Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Норвегия, Дания, Австрия, Швеция, Белгия или Нидерландия с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 17 април 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Турция от пътуващи от Китай, Южна Корея, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Норвегия, Дания, Австрия, Швеция, Белгия или Нидерландия с дата на настаняване между 14 март 2020 г. и 24 април 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Обединени арабски емирства:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в ОАЕ, с дата на настаняване между 19 март 2020 г. и 7 юли 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от ОАЕ, с дата на настаняване между 18 март 2020 г. и 7 юли 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

(4) Вътрешните пътувания за емирство Абу Даби също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 2 юни 2020 г. и 21 юли 2020 г. (включително).

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 23 март 2020 г. и 30 април 2020 г. (включително).

Обединено кралство:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Обединеното кралство, с дата на настаняване между 23 март 2020 г. и 24 юни 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Допълнителна информация за конкретни райони:

 • Англия: Всички резервации, направени за места за настаняване в Англия, с дата на настаняване между 25 юни 2020 г. и 3 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.
 • Лестър:
  • Всички резервации, направени за места за настаняване в определени райони в Лестър, с дата на настаняване между 25 юли 2020 г. и 29 юли 2020 г. (включително).
  • Всички резервации, направени за места за настаняване в Лестър, с дата на настаняване между 4 юли 2020 г. и 24 юли 2020 г. (включително).
  • Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.
 • Шотландия: Всички резервации, направени за места за настаняване в Шотландия, с дата на настаняване между 25 юни 2020 г. и 2 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.
 • Уелс: Всички резервации, направени за места за настаняване в Уелс, с дата на настаняване между 25 юни 2020 г. и 12 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства.

* Шенгенска зона: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

** ЕС: Австрия, Италия, Белгия, Латвия, България, Литва, Хърватска, Люксембург, Кипър, Малта, Чехия, Нидерландия, Дания, Полша, Естония, Португалия, Финландия, Румъния, Франция, Словакия, Германия, Словения, Гърция, Испания, Унгария, Швеция, Ирландия. С изключение на Обединеното Кралство

*** ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.


Северна и Латинска Америка

Бразилия:

Всички резервации, направени за места за настаняване в Бразилия от пътуващи от места извън Бразилия, с дата на настаняване между 27 март 2020 г. и 29 юли 2020 г. (включително). Вътрешните пътувания за определени райони на Бразилия между 18 март 2020 г. и 19 октомври 2020 г. също са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Допълнителна информация за конкретни области или локации:

 • Гуаратуба (Парана): Определени места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 30 април 2020 г.
 • Бузиус (Рио де Жанейро): Някои места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 13 септември 2020 г. (включително).
 • Парати (Рио де Жанейро): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 5 август 2020 г. (включително).
 • Гуарарема (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 13 септември 2020 г. (включително).
 • Олимпия (Сао Пауло): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 23 юли 2020 г. (включително).
 • Санту Антониу ду Пинял (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 15 юни 2020 г. (включително).
 • Сан Бенту ду Сапукаи (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 30 май 2020 г. (включително).
 • Сао Себастиао (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 28 юни 2020 г. (включително).
 • Карагуататуба (Сао Пауло): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 10 май 2020 г. (включително).
 • Кампос до Жордао (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 31 май 2020 г. (включително).
 • Кананея (Сао Пауло): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 13 юли 2020 г. (включително). Куня (Сао Пауло): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 23 юли 2020 г. (включително).
 • Илябела (Сао Пауло): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 15 юли 2020 г. (включително).
 • Капитолио (Минас Жерайс): Никое място за настаняване не може да бъде резервирано в Booking.com до 26 юли 2020 г. (включително).
 • Гонкалвес (Минас Жерайс): Определени типове места за настаняване не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 19 октомври 2020 г. (включително).

Конкретните условия по райони са известни на служителите от отдел „Обслужване на клиенти“.

Куба:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Куба от всички пътуващи, с изключение на кубински граждани и жители, с дата на настаняване между 23 март 2020 г. и 1 юни 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени от пътуващи от Куба, с дата на настаняване между 23 март 2020 г. и 1 юни 2020 г. (включително).

(3) Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.

Мексико:

Настоящи Форсмажорни обстоятелства:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Мексико, с дата на настаняване между 2 април 2020 г. и 31 май 2020 г. (включително).

(2) Вътрешните пътувания също са обект на Форсмажорните обстоятелства между 2 април 2020 г. и 15 юни 2020 г. (включително).

Допълнителна информация за конкретни области или локации:

 • Сан Мигел де Айенде (Гуанахуато): Всички резервации, направени за места за настаняване в Сан Мигел де Айенде, с дата на настаняване между 1 юни 2020 г. и 15 юли 2020 г. (включително). Местата за настаняване не могат да получават резервации и Booking.com ще се свърже с гостите, които планират да се настанят в този период, за да ги информира, че не могат да отседнат, както е планирано, и ще уговорят решение на случая.

Предишни Форсмажорни обстоятелства:

Местата за настаняване в Мексико не могат да бъдат резервирани в Booking.com до 30 май 2020 г. Booking.com ще се свърже с гостите, които планират да се настанят в този период, за да ги информира, че не могат да отседнат, както е планирано, и да уговори решение на случая.

САЩ:

(1) Всички резервации, направени за места за настаняване в Съединените щати от пътуващи от всички 26 държави в шенгенската зона или пътуващи, които са били в шенгенската зона *) четиринайсет дни преди влизането в САЩ, с дата на настаняване между 13 март 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(2) Всички резервации, направени за места за настаняване в Съединените щати от пътуващи от Ирландия и Обединеното кралство или пътуващи, които са били в тези държави четиринайсет дни преди влизането в САЩ, с дата на настаняване между 16 март 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(3) Всички резервации, направени за места за настаняване в Съединените щати от пътуващи от Китай или пътуващи, които са били в Китай четиринайсет дни преди влизането в САЩ, с дата на настаняване между 2 февруари 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(4) Всички резервации, направени за места за настаняване в Съединените щати от пътуващи от Иран или пътуващи, които са били в Иран четиринайсет дни преди влизането в САЩ, с дата на настаняване между 2 март 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(5) Всички резервации, направени за места за настаняване в САЩ от пътуващи от Бразилия или пътуващи, които са били в Бразилия четиринайсет дни преди влизането в САЩ, с дата на настаняване между 29 май 2020 г. и 23 октомври 2020 г. (включително).

(6) Американски граждани, законни постоянни жители на САЩ и техните семейства не са включени в забраните за пътуване. Вътрешните пътувания не са обект на Форсмажорните обстоятелства.


3. Процес на анулиране и смяна на дати

1. Гостите могат да променят датите на резервацията си чрез инструментите в нашия уебсайт/приложение или през отдела за обслужване на клиенти, като новата цена ще остане същата или по-висока от тази на първоначалната резервация.

2. Ако гост иска да анулира резервацията си през инструментите в уебсайта/приложението ни, ние или ще свържем госта с вас, за да уговорите съответните действия, или ще включим и отдела ни за обслужване на клиенти, в зависимост от използвания метод на плащане.

3. Ако гост се свърже с вашето място за настаняване със заявка за промяна на датите на резервацията, можете да го направите сами. Няма нужда да препращате гостите към нашия отдел за обслужване на клиенти. Информация за това как да се справите с тези резервации можете да откриете тук.

4. Ако гост се свърже с вашето място за настаняване, за да поиска анулиране, можете да го направите сами. Информация за това как да се справите с тези резервации можете да откриете тук.

Моля, уверете се, че наличността ви в нашата платформа е актуализирана, за да могат гостите да променят датата на резервацията си.


Ще продължим да следим ситуацията отблизо, за да гарантираме безопасността на всички партньори и гости и ще обновяваме това съобщение редовно.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас денонощно през входящата си поща в Екстранет.

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена