Как работи паритетът?

Updated преди 8 месеца
Запазване на статия

Време за четене: 2 минути

Основен акцент: Booking.com прилага различни режими на паритет в зависимост от това къде се намират местата за настаняване. В допълнение към подробностите по-долу, пълна информация за паритета можете да намерите в Общите условия за доставка (GDT).

В зависимост от държавата, в която се намира мястото за настаняване, Booking.com ще прилага един от следните режими на паритет:

  • Без паритет: това означава, че партньорът по настаняване няма конкретни задължения спрямо Booking.com по отношение на цените, условията и наличността, които предоставя на платформата Booking.com в сравнение с други (онлайн и офлайн) канали.
  • Тесен паритет: това означава, че партньорът по настаняване трябва да предостави на Booking.com същите или по-добри цени и условия за едно и също място за настаняване с (поне) същите функционалности, които предлага чрез неговите собствени онлайн канали.
  • Широк паритет: това означава, че партньорът по настаняване трябва да предостави на Booking.com същите или по-добри цени, условия и наличност за едно и също място за настаняване с (поне) същите функционалности, които предлага чрез неговите собствени онлайн канали. 

Позоваваме се на член 2.2. от нашите Общи условия за доставка (GDT) за пълното формулиране на клаузата за паритет. В случай на несъответствия между тази обяснителна бележка и клаузата за паритет в Общи условия за доставка (GDT), клаузата за паритет в GDT се взема под внимание. Повече информация за вашите Общи условия за доставка (GDT) можете да намерите тук.

Обосновката за паритет, както е включено в точка 2.2 от Общите условия за доставка (GDT), е следната:

(...) Booking.com предприема инвестиции, за да привлече гостите и да им даде възможност да сравняват местата за настаняване в платформата си. Местата за настаняване определят цените в нашата платформа. Клаузата за паритет има за цел да гарантира, че цените и условията, публикувани в нашата платформа, са конкурентни, така че гостите да могат да се възползват от по-ниските разходи за търсене и да предотвратят възможността от страна на местата за настаняване да злоупотребят със значителните инвестиции, предприети от Booking.com

Какво мислите за тази страница?

Награди Traveller Review Awards

Разберете дали сте победител тази година и вземете новия изцяло дигитален комплект с награди.

Изтеглете сега