Как Booking.com проверява моята самоличност, когато се обадя?

Искаме да сме сигурни, че всички наши партньори са наясно с важността на киберсигурността и са защитени от фишинг и други видове онлайн измами.

Ето защо създадохме процедури за проверка, като гарантираме, че всички данни във вашия Екстранет се съхраняват възможно най-сигурно.

Някои неща, които трябва да запомните:

  • Ако се свържете с нас по телефона, ще ви бъде поискан вашият идентификационен (ID) номер. Това е уникален идентификационен номер, който ви е предоставен при присъединяването ви към Booking.com.
  • Само партньори, които управляват Екстранет на мястото за настаняване, трябва да имат достъп до него. Не споделяйте този номер с гостите.
  • Ще ви бъде поискано и да потвърдите името на мястото си за настаняване.
  • Ще поискаме името ви и вашата роля/позиция в мястото за настаняване/бизнеса. Това се прави, за да гарантираме, че даваме правилния достъп на правилното лице и в случай, че трябва да предприемем последващи действия след обаждането.