Данъчни облекчения за партньорите: какво правят правителствата и какви въпроси да задавате

Updated преди 1 year
Запазване

Приложила ли е вашата държава спешни мерки в полза на секторите на хотелиерството, пътуванията и туризма? 

Правителствата по цял свят прилагат спешни данъчни мерки, за да помогнат на индивидуални лица и фирми при справяне с влиянието на Коронавирус (COVID-19). Без значение дали управлявате голям хотел или отдавате една спалня, е добре да познавате опциите си. 

Ценен безплатен източник

Инструментът за проследяване на данъци в отговор на COVID-19 на EY събира информация за данъчни облекчения от над 120 страни. Изтеглете общ преглед в PDF формат, за да научите какъв тип облекчителни мерки се предприемат в момента във вашата държава: 

 • Лични, ДДС и бизнес замразявания и облекчавания на данъци
 • Икономически мерки, приемани за подпомагане на бизнеса да се възстанови
 • Линкове към официални правителствени ресурси и програми 
 • Данни за контакт, за да можете да кандидатствате за спешна помощ

Този източник се разширява и актуализира непрестанно, така че може да е полезно да проверявате и изтегляте редовно най-актуалната версия на този документ. 

Към уебсайта


Въпросите, които да зададете на вашия финансов съветник

Прилага ли се конкретна данъчна мярка за вашата ситуация? Събрахме въпросите, които може би искате да зададете на вашия данъчен консултант или съветник, в три по-широки категории, за да ви помогнем да определите дали отговаряте на условията за конкретно икономическо подпомагане, разсрочено плащане или по-голям период на подаване на документи. 

Икономически стимули

В допълнение към изгодните заеми и директните плащания към отделни граждани, много правителства предоставят данъчни облекчения, за да насърчат фирмата да задържи служителите си. Една конкретна мярка, която заслужава да бъде спомената, е данъчният кредит, наличен в много държави за заплати, изплащани на служителите. Тези кредити обикновено изискват фирмите да продължат да плащат на служителите си, независимост от невъзможността за работа. 

Какви въпроси трябва да задам при оценяването на икономическите стимули?

 • Фирмата ми включва ли се в някоя от конкретните индустрии, които се покриват? 
 • Какви са конкретните правила и условия за държавен заем? 
 • На какви елементи или фактори трябва да отговаря фирмата ми, за да заявя данъчен кредит за заплащане на служител?
 • Дали някое от променените данъчни правила води до намаляване на облагаемия доход за моята фирма през предходна година? 
 • Има ли конкретни действия, които трябва да предприема в момента, за да заявя финансова помощ при бъдеща декларация за връщане на данъци?

Разсрочени плащания

Някои държави позволяват на фирми и частни лица временно да разсрочат данъчните си плащания, за да им помогнат да поддържат положителен паричен приход. Това може да включва разсрочване на данъчни плащания или плащания на данъци върху доходите от предходната година. В частност, големите корпорации може да се възползват от разсрочени заплати или данъчни плащания, свързани с заетостта. 

Какви важни въпроси трябва да задам относно разсрочените плащания?

 • Кои конкретни плащания мога да разсроча?
 • Кога ще влязат в сила разсрочените плащания?
 • Мога ли да разпръсна разсрочените плащания в няколко периода – седмици, месеци или години?
 • Ще има ли лихва, наказателни такси или допълнителни такси, свързани с разсрочените плащания?

Удължаване на срокове за подаване

Много държави удължават съществуващите срокове за подаване на декларации за връщане на данъци за частни лица и фирми. В повечето случаи, тези удължения се въвеждат автоматично. 

Какви въпроси трябва да задам, за да съм сигурен/а, че удължаването се отнася за мен? 

 • Трябва ли да попълвам някаква форма за удължаване на срока?
 • Това удължаване отнася ли се автоматично и за плащанията? (Вижте „разсрочени плащания“ по-горе)
 • Трябва ли да прикача конкретни документи, когато попълвам своята декларация за връщане на данъци?
 • Удължаването променя ли метода на подаване на декларацията (напр. на хартиен носител или електронно)?

Източници за фирми в САЩ 

Бъдете информирани относно промени, свързани с данъците в САЩ, като следите новините на местно, федерално и щатско ниво: 

 • Федерално ниво: Службата за събиране на данъци предоставя официална информация за федерални данъчни заеми и удължавания на срокове. 
 • Щатско ниво: Tax Foundation, неправителствен мозъчен тръст, създаде щатски инструмент за проследяване на всички мерки, свързани с COVID-19, които се прилагат от правителството на всеки щат. 
 • Местно ниво: Консултирайте се с местната община, за да научите повече за всички местни данъчни облекчителни програми. Важна информация, която да имате предвид: Някои държави и общини може да не предлагат разсрочени плащания за данък сгради.
 • Безплатен информационен бюлетин: Ако искате да получавате регулярни новини за бързопроменящата се данъчна ситуация в САЩ, можете да се абонирате за безплатната имейл услуга EY Tax Alert.

 

Тази статия не предлага данъчни съвети. Booking.com не потвърждава никоя от тук посочените услуги и предоставя тези ресурси само за информация. 

 

Is this article helpful?