Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Защо трябва да попълня формуляра „Опознаване на партньора“ (ОнП)?

Актуализирано преди 1 година
Запазване

Защо Booking.com изисква от мен да попълня формуляра „Опознаване на партньора“ (ОнП)?

Изискваме от вас определена информация с цел спазване на различни законови и регулаторни изисквания.

Този процес е един и същ за всички партньори с места за настаняване, дори и ако само от време на време самостоятелно отдавате мястото си за настаняване. Ако това е така, изберете „Развивам бизнес като частно лице“ във формуляра ОнП и останалите въпроси ще бъдат съобразени с това.

 

Ако управлявате няколко места за настаняване в Booking.com, от 2020 г. нататък ще трябва да следвате малко по-различен процес. Ще ви предоставим всички подробности предварително, така че да можете да се запознаете с изискванията. Ако сте получили стария формуляр за Опознаване на Партньора, няма нужда да го попълвате. Вместо това можете да завършите новия процес, когато започне.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: формулярът „Опознаване на партньора“ не е нова процедура. Това е новото име на формуляра за потвърждаване на профила ви.

Как Booking.com използва тази информация?
 

Използвайки сигурни канали, ние подаваме вашата информация на трети доставчик, който ни помага да проверим информацията чрез различни източници на данни. Това взаимодействие между Booking.com и третата страна е напълно съобразено с Правилата за поверителност.

Колко често се извършва процесът на потвърждаване на профила?
 

Всяка година ще искаме от вас да потвърждавате, че подадената от вас информация все още е точна. Ще имате също възможност да актуализирате информацията, която може да се е променила.

Как мога да редактирам информацията си?

За да изпратите отново формуляра, моля, свържете се с местния екип за поддръжка.

Ето обяснение на термините, поместени във формуляра:

„Стопанска единица“

Единица, която е учредена и управлявана съгласно корпоративното право, което се занимава с бизнес дейности, благотворителна дейност или други разрешени дейности. Стопанските единици обикновено са учредени за продажбата на продукт или услуга, например корпорации, партньорства, тръстове и НПО.

„Частно лице“

„Физическо лице“ (в юридически смисъл, т.е. лице със своя собствена правосубектност), което е частно лице и не е учредено и управлявано съгласно корпоративното право.

„Юридическо име на мястото за настаняване“

Официалното име на мястото за настаняване, използвано в официалните документи за регистрация.

„Краен законен собственик на мястото за настаняване“
Крайният собственик на мястото за настаняване е лицето, което притежава мястото за настаняване. Ако по закон дадено лице притежава мястото за настаняване, то то е крайният собственик. Ако дадена компания притежава мястото за настаняване, то лицето, което притежава тази компания, е крайният собственик. Крайният собственик е лицето, което е на върха на структурата за собственост.

„Пълно име на собственика/Пълно име на собственика на компанията за управление“

Крайният бенефициарен собственик. Ако дадена компания притежава мястото за настаняване/компанията за управление, имаме нужда от пълното юридическо име на компанията.

Ако мястото за настаняване/компанията за управление е собственост на частно лице, ще имаме нужда от пълното юридическо име на това лице.

„Друго име“

Някои компании действат под име, което се различава от регистрираното, юридическо име на фирмата. Това може да бъде търговско наименование, търговско име или име на фирма.

„Вид управител – управител на мястото за настаняване“

Лице (или лица), отговорно за ежедневните операции на мястото за настаняване. Това може да включва управление на служителите и планиране, маркетинг, координиране и администриране на хотелски услуги, като кетъринг и удобства в мястото за настаняване.

„Вид управител – компания за управление“

Компанията за управление управлява ежедневните операции на хотела чрез такси: основна такса или процент от брутните приходи. Обикновено работят като трети страни, които предоставят ежедневни услуги за управление, както и съдействие в областта на счетоводството, продажбите и маркетинга, храните и напитките, човешките ресурси, одита, управлението на приходите и т.н.

„Държавни служители/Държавни агенции“

Това включва лица като държавен глава, избран член на правителството или старши служител на правителствен или законодателен орган, както и създадени от правителствата ведомства, агенции или законодателни органи.

„Държавна собственост“

Когато дадена единица е изцяло под притежанието или контрола (т.е. с над 50% собственост) от правителствен орган или държавен служител.

„Акционер“

Ако дадено място за настаняване е под притежанието на няколко човека или компании, ние изискваме юридическото име на фирмата или частното лице, което притежава над 20%.

Полезна ли е тази статия?