Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Как да се грижите за безопасността и чистотата в мястото ви за настаняване

Актуализирано преди 7 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

Събрахме тези насоки за здраве и чистота от експерти по здраве и безопасност в бранша, както и от партньори от цял свят. Те са създадени, за да ви помогнат да поддържате мястото си за настаняване, служителите и гостите си здрави и защитени.


Какво има в тази статия


Вашите отговорности на местно ниво

Всяка държава има свои собствени правила и закони. Много е важно да отделите време, за да разберете какво е приложимо във вашата конкретна ситуация – от насоки на държавно ниво до местните общински изисквания.


Предоставяне на информация на гостите относно мерки за здраве и безопасност

Вашите гости трябва да се чувстват спокойни, когато са в мястото ви за настаняване. Можете да адресирате всички опасения, които могат да имат, като направите следното:

 • Предоставите актуална информация в Екстранет за мерките, които сте въвели
 • Съобщавате за всички инциденти, свързани със здравето и безопасността, на местните власти, както и на Booking.com, като ни се обадите или ни изпратите съобщение в Екстранет
 • Показвате видими табели, напомнящи както на гостите, така и на персонала за здравните и хигиенните мерки
 • Записвате всички превантивни мерки, които предприемате, както и всички други промени, които се извършват във вашето място за настаняване

Подготовка за вас и вашите служители

Независимо дали управлявате своето място за настаняване сами, или сте част от голям екип, тези препоръки могат да ви помогнат да поддържате здравословна и безопасна работна среда:

 • Подкрепете благосъстоянието на служителите си и наблюдавайте тяхното и своето здраве, за да гарантирате, че персоналът и гостите ви не са изложени на риск
 • Уверете се, че вие и служителите ви знаете как да откривате и да предприемате действия при евентуални инциденти, свързани с лоши хигиенни условия (например, трябва да знаете как и къде да докладвате на местните здравни власти или на нас за потенциални опасности)
 • Минимизирайте физическия контакт, когато е възможно, и напомнете на служителите си да направят същото. Важно е да разбирате насоките за социално дистанциране и да ги прилагате
 • Използвайте подходящи предпазни средства като ръкавици и маски и ги осигурете на персонала си и на временните работници като камериери
 • Проверете дали местните ви насоки изискват да поискате доказателство за ваксинация с помощта на QR код или чрез приложение за проследяване

Създаване на удобства за безопасност и чистота

Създаването и спазването на нови протоколи за чистота, в резултат от пандемията, може да ви помогне да предпазите служителите и гостите си. В това число влизат:

 • Почистване и дезинфекция на повърхности за отстраняване на мръсотията и убиване на бактериите – най-добре е първо да почистите често използвани и докосвани зони и след това да ги дезинфекцирате
 • Поставяне на прозрачни защитни прегради в зони, където често се осъществява контакт, като например в пространството между персонала и гостите на рецепцията
 • Използване на продукти, които са одобрени от здравни специалисти, за да се спре разпространението на вредни вируси – моля, разгледайте съществуващите насоки на Световната здравна организация
 • Използване на дезинфектант по време на рутинните почиствания на помещенията и, където е приложимо, обществените пространства като конферентни и заседателни зали
 • По-често пране на спалното бельо и използване на дезинфектант
 • Осигуряване на дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба на служителите, за да дезинфекцират повърхности, които се ползват от гостите или до които гостите имат достъп
 • Осигуряване на дезинфекциращ гел за ръце на алкохолна основа във всички общи помещения, който да е лесно достъпен и ясно обозначен за ползване от гостите и служителите
 • Почистване и дезинфекциране на количките за пране след използване
 • Внимателно почистване и дезинфекциране на електронни устройства и оборудване като таблети, устройства със сензорен дисплей, клавиатури, дистанционни и банкомати в мястото за настаняване 
 • Редовно дезинфекциране на обществено достъпни тоалетни
 • Дезинфекциране на басейни, спа центрове и други съоръжения за отдих
 • Където е възможно, поставяне на устройства за пречистване на въздуха в общите помещения и сменяне на филтрите редовно
 • Предлагане на опция за безкасово плащане, ако това е възможно и регламентирано
 • Запознаване с актуалните новини от Световната здравна организация
 • Помагане на гостите да разберат мерките, които предприемате, и защо те имат значение

Поддържане на устойчива дейност, като същевременно се вземат допълнителни предпазни мерки

Възможно е да се притеснявате, че предприемането на някои от тези предпазни мерки може да доведе до по-голяма употреба на пластмаса или да създаде повече отпадъци от обикновено. За да сте сигурни, че все още сте природосъобразни и отговорни, препоръчваме да прочетете този наръчник на Програмата на ООН за околната среда. Той обяснява как можете да продължите да намалявате пластмасовия си отпечатък и да останете природосъобразни, дори докато вземате допълнителни мерки за здраве и безопасност.

Изтеглете наръчника


Ролята на вашите гости

Вашите гости също играят роля в предприемането на разумни предпазни мерки за намаляване на риска. Нашите насоки за гости, които също ви насърчаваме да споделяте и практикувате, включват следните точки:

 • Гостите трябва да спазват всички мерки за безопасност, наложени от вашето правителство и от мястото за настаняване. 
 • Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва информирането на гостите при пристигане относно ситуацията на местно ниво и предоставянето на съвети за това по какъв начин могат да се възползват от здравни услуги, ако развият симптоми – например, можете да им предоставите данните за контакт с местните здравни служби и спешните телефонни номера
 • Ако гостите развият симптоми преди настаняване или по време на престоя си, те трябва да се изолират и да ви информират
 • Ако местните власти изискват или препоръчват това, гостите трябва да се регистрират в приложение за проследяване
 • Гостите трябва да ви докладват за всички инциденти, свързани със здравето и безопасността във вашето място за настаняване

Полезна ли е тази статия?