Разпознаване и реагиране при потенциален трафик на хора, бежанци от Украйна

Актуализирано преди 1 година | 5 мин. за четене
Запазване

Докато кризата, свързана с бежанците, бягащи от войната в Украйна, продължава, рискът от трафик на хора в хотели и други места за настаняване в Европа нараства. Безопасността на вас и вашите гости е наш основен приоритет. Тази статия съдържа информация за признаците на трафик на хора и какво можете да направите, ако мислите, че се извършва във вашето място за настаняване.


Какво има в тази статия:


За трафика на хора и туристическия бранш

Какво представлява трафикът на хора и какво общо има той с пътуванията и туризма?

Според ООН трафикът на хора включва набирането, транспортирането, прехвърлянето или приемането на хора чрез сила, измама или заблуда с цел експлоатацията им за печалба.

Мрежите за трафик често използват легитимен бизнес, включително хотели и други места за настаняване, за да поддържат дейността си. Например трафикантите могат да използват хотел, за да подслонят своите жертви, докато са в транзит, или като място за продажба на услугите, които принуждават жертвите си да предоставят.

Жертвите на трафик също могат да бъдат привлечени към експлоататорска работа в помещенията на мястото за настаняване, което може да представлява риск за сигурността не само за жертвата на трафик, но и за самия бизнес и други гости.

Защо нараства рискът заради бежанската криза?

Според ООН 7,8 милиона бежанци са избягали от Украйна в други страни в Европа. Повечето от тях са жени и деца, за които се смята, че са изложени на повишен риск от трафик, както и други маргинализирани групи, които може да нямат достъп до стандартна бежанска закрила. Научавайки как да разпознавате признаците на потенциален трафик и как най-добре да действате, можете да се подготвите за бърза реакция и да дадете възможност на властите да помогнат на изложените на риск.


Разпознаване и реагиране при потенциален трафик на хора

Какви са признаците на потенциален трафик на хора?

Организации, които работят за предотвратяване на трафика на хора, идентифицират следните признаците в хората, станали жертви на възможен трафик в хотели и други типове места за настаняване:

 • Хора, срещу които е насочено вербално или физическо насилие
 • Хора, чиято способност да комуникират е ограничена или контролирана от други
 • Хора, чиято свобода на движение е ограничена или наблюдавана
 • Хора, които нямат контрол върху своите пари, мобилен телефон или документи за самоличност
 • Хора, които показват поведение на страх, тревожност или покорство
 • Хора, които се обличат много по-различно, отколкото бихте очаквали, предвид климата
 • Хора, които нямат информация за своето настоящо или минало местонахождение
 • Хора, които показват признаци на лоша хигиена, недохранване или умора
 • Хора, които необичайно често питат за нови кърпи или друго спално бельо

Други признаци на потенциален трафик на хора могат да включват:

 • Хора, които влизат и излизат от стаите много по-често от обикновено
 • Няколко стаи, резервирани на едно име
 • Един човек или двойка, който се настанява заедно с няколко жени
 • Деца, пътуващи с един или повече възрастни, с които не изглежда да имат родствена връзка

Имайте предвид, че един или два от тези признаци сами по себе си може да не означават непременно, че се извършва трафик на хора. Например за легитимно групово пътуване могат да се резервират няколко стаи на името на един човек. Но ако забележите няколко от тези признаци, това може да е причина за безпокойство.

Какво мога да направя, ако подозирам, че се извършва трафик на хора в моето място за настаняване?

Ако подозирате, че е възможно да се извършва трафик на хора в мястото ви за настаняване, моля, свържете се с националната телефонна линия за борба с трафика на хора във вашата страна. Ако някой е в непосредствена опасност, свържете се със службите за спешна помощ на конкретния номер за вашата страна. Можете също така да се свържете с други организации, които могат да помогнат, или да насърчите уязвимите хора сами да се свържат с тези организации.

Ако ситуацията е свързана с резервация, направена на нашата платформа, моля, обадете ни се.

Като част от нашия ангажимент да зачитаме и насърчаваме правата на човека и в съответствие с нашите ценности, ние се противопоставяме на всички форми на съвременно робство, принудителен труд, детски труд и трафик на хора. Ние се ангажираме да помагаме на партньори като вас да разпознават и докладват за потенциален трафик на хора, който може да се извършва в мястото за настаняване.

Какво друго мога да направя, за да помогна?

Polaris Project, организация с нестопанска цел, която работи за борба с трафика на хора в Северна Америка, препоръчва да направите следното:

 • Покажете данните за контакт с горещата линия на Международната организация по миграция (МОМ) във вашето място за настаняване на вашия местен език, както и на украински и руски
 • Създайте политики за наемане на вашите служители директно, когато е възможно
 • Работете с доставчици и дистрибутори, които доставят продуктите си отговорно
 • Приемете политика в мястото си за настаняване за борба с трафика
 • Обучете персонала си да забелязва признаците на трафик на хора
 • Разработете план за реакция срещу трафика на хора, който да включва безопасен процес на докладване

Допълнителна информация и ресурси

Общи ресурси относно трафика на хора

Горещите линии, управлявани от Международната организация за миграция (МОМ), агенцията за миграция на ООН, предоставят безплатна информация за незаконната миграция, трафика на хора и възможностите за законна миграция. 

Повечето членове на La Strada International, мрежа от неправителствени организации, фокусирани върху трафика на хора в Европа, също поддържат горещи линии, които предоставят информация на местно ниво. Това може да включва правни съображения, полезни телефонни номера, съвети за безопасност и спешна помощ.

Ресурси в Украйна

 • Национална гореща линия за борба с трафика на хора на МОМ – обадете се на 527 (безплатно от украински мобилен телефон) или 0800 505 501 (безплатно от украински стационарен телефон), посетете уебсайта на телефонната линия, за да разговаряте онлайн или да изпратите имейл на iomkievcomm@iom.int

Ресурси в Полша

Ресурси в Молдова

 • Министерство на външните работи и Министерство на европейската интеграция – обадете се на 080 090 990 (от Молдова) или +373 22 690 990 (от чужбина)
 • Център за борба с трафика на хора – обадете се на +373 22 254 998
 • Национален координационен отдел на Министерството на труда, социалните грижи и семейството – обадете се на +373 22 727 274

Ресурси в Словакия

 • Национална линия за помощ за жертви на трафик – обадете се на 0800 800 818 (от Словакия) или +421 800 800 818 (от чужбина)

Ресурси в Румъния

Ресурси в Унгария

Полезна ли е тази статия?