Всичко, което трябва да знаете за центъра за съответствие

Актуализирано преди 2 месеци | 4 мин. за четене
Запазване

В центъра за съответствие можете да управлявате широк набор от задачи, свързани със съответствието, за вашите места за настаняване. Научете как да получите достъп до него и какви са задачите, които можете да изпълнявате там.


Какво има в тази статия:


Какво представлява центърът за съответствие 

Центърът за съответствие е вашата единствена платформа за управление на задачите за съответствие на вашите места за настаняване. Ето какво можете да направите в центъра за съответствие:

 • Преглед на вашия статус на съответствие – Изисква се действиеПроверка в ходНеуспешна проверка или Съответства на нормите.
 • Получете достъп до формуляра „Опознаване на партньора“ (KYP).
 • Вижте крайния срок за подаване на вашия формуляр KYP и какви могат да бъдат последствията, ако не успеете да го изпратите.
 • Изтеглете своя отчет с данни за DAC7, ако отговаряте на условията.
 • Получете достъп до директни линкове към полезни статии относно разпоредбите, които се отнасят за вас.

Достъп до центъра за съответствие

Центърът за съответствие е достъпен от вашия профил на място за настаняване и групов профил в Екстранет. Имайте предвид, че поради чувствителния характер на информацията, подадена до центъра за съответствие, само титулярът на основен профил има достъп до нея. Ако има няколко профила за едно място за настаняване или група места за настаняване, титулярът на основния профил има пълен достъп до всички страници в Екстранет.

Ето как можете да получите достъп до центъра за съответствие:

 1. Влезте в профила си в Екстранет.
 2. Кликнете върху иконата на потребителския профил.
 3. Кликнете върху “център за съответствие“.
 4. Страницата с общ преглед показва списъка с обекти – места за настаняване и помещения – както и техния статус и допълнителна информация. Кликнете върху името на обект, за да видите информация за съответствието, като например всички необходими действия.

Изпращане на вашия формуляр KYP и изтегляне на вашите отчети за DAC7

Формуляри KYP

За да се съобразим със законови и регулаторни изисквания, трябва да събираме и проверяваме информация за вас и вашето място за настаняване чрез формулярите KYP. 

Ето как можете да изпратите вашите формуляри KYP:

 1. Осъществете достъп до центъра за съответствие.
 2. Кликнете върху името на съответния обект.
 3. В раздела „Опознаване на партньора“ (KYP) кликнете върху „Изпращане на формуляра“ или „Повторно изпращане на формуляра“, ако искате да изпратите отново или да направите промени във вашия формуляр KYP.
 4. Всеки формуляр KYP изисква да предоставите различен набор от информация за вашия бизнес — следвайте инструкциите във всеки формуляр, за да предоставите необходимата информация.

Имайте предвид, че част от информацията, съдържаща се във формуляра KYP – като името в договора – не може да бъде променяна в центъра за съответствие. Това може да стане само чрез отделен процес за повторно сключване на договор, при който подписвате нов договор с нас.

 

Отчети за DAC7

Вашите отчети за DAC7 показват обобщение на данните за вас и вашите приходи на нашата платформа.

За да изтеглите вашите отчети за DAC7, изпълнете следните стъпки:

 1. Осъществете достъп до центъра за съответствие.
 2. Кликнете върху името на съответния обект.
 3. В раздела „Отчети“ кликнете върху„Изтегляне“.

Полезна ли е тази статия?