Задължителна оценка на типа домакин (професионален/частен)

Актуализирано преди 6 месеци
Запазване

В съответствие с новите разпоредби, компанията Booking.com е длъжна да информира определени партньори с места за настаняване да се декларират самостоятелно или като професионални домакини (търговци), или като частни домакини (нетърговци).

В резултат на това е задължително да се предостави информация на потребителите за това дали домакинът е търговец или нетърговец от 16 юни 2020 г.


Таблица със съдържание

Изясняване на понятията Професионален домакин (търговец) и Частен домакин (нетърговец)

Защо трябва да правя това?

Какви действия трябва да предприема?

Какво имате предвид под защита на потребителя?

Какво влияние може да има типът на домакина върху моя бизнес?

Защо виждам, че тип „професионален/търговец“ е вече отбелязан във формуляра за декларация?


Изясняване на понятията Професионален домакин (търговец) и Частен домакин (нетърговец)

  • Професионален домакин (търговец): Всяка страна, която дава под наем място за настаняване или места за настаняване за цели, свързани с основната им търговия, бизнес или професия (например, когато местата за настаняване са основната бизнес дейност или профилът на мястото се управлява от компания за управление на места за настаняване).
  • Частен домакин (нетърговец): Всяка страна, която дава под наем място за настаняване или места за настаняване за цели, които са извън основната им търговия, бизнес или професия (например, настаняването е странична дейност или мястото за настаняване е регистрирано само сезонно или от време на време).

Забележка: Правилото е, че в ситуации, когато отдаването на място за настаняване е основният източник на приходи за лицето, което го управлява, тези места за настаняване се считат за професионални (търговски). Това разграничение трябва да бъде направено от собственика/управителя на мястото за настаняване, а не от Booking.com.
 

Защо трябва да правя това?

Информацията за статуса на домакина трябва да се показва на страниците на местата за настаняване в Booking.com за потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП), които разглеждат или правят резервации в уебсайта и приложенията на Booking.com.

Където е приложимо, тези потребители ще виждат дали местата за настаняване се „управляват от частен домакин“. Освен ако не е посочено друго, в ситуации, когато местата за настаняване се управляват от професионален домакин (търговец), допълнителна информация няма да бъде показвана.

Забележка: Тази информация е самостоятелно деклариране от партньора за настаняване и не се изисква проверка от Booking.com на правния статус на тези декларации. 

Какви действия трябва да предприема?

Някои партньори за настаняване са длъжни да преминат през оценяване, при което те заявяват дали са професионални домакини (търговци) или частни домакини (нетърговци).

Това е еднократна процедура, освен ако статусът на партньора за настаняване не се промени (напр. мястото за настаняване стане основен търговски бизнес; мястото за настаняване прекрати основния си търговски бизнес и стане частен домакин и т.н.). Тази процедура може да бъде завършена, като следвате стъпките по-долу:

  1. Влезте в Екстранет с вашето потребителско име и парола.

За съдействие с влизането във вашия Екстранет, прегледайте тази статия.

  1. Отидете в „Място за настаняване“, след това „Обща информация“, където ще откриете формуляра за декларация на типа домакин.
  2. Изберете типа домакин, който съответства на вашия статус и актуализирайте информацията си, като кликнете върху бутона „Актуализиране на информацията ви“.

Актуализиране на моя тип домакин

Какво имате предвид под защита на потребителите?Това означава защита на правата на потребителите. Когато потребителите упражняват тези права (например в ситуации, когато не са доволни от предоставяните услуги), техните претенции се оценяват, като се вземат предвид „разумните очаквания“, които могат да имат по отношение на настаняването.

Обикновено „разумните очаквания“ на потребителите от професионалния домакин могат да бъдат различни в сравнение с „разумните очаквания“ по отношение на частния домакин.

Какво влияние може да има типът на домакина върху моя бизнес?

Статутът на типа домакин помага на гостите да разберат по-добре какво място за настаняване са избрали за престоя си. Въпреки че това е законово изискване, Booking.com също така гарантира, че начинът, по който се показва информацията за типа на домакина, е тестван и е доказано, че оказва възможно най-малко влияние върху вашия бизнес. Освен това обслужването на клиенти и другите услуги на Booking.com остават същите, независимо от типа домакин.

Защо виждам, че тип „професионален/търговец“ е вече отбелязан във формуляра за декларация?

Възможно е, въз основа на естеството на вашия бизнес, ние вече да сме ви маркирали като „професионален или търговец“. Това може да се случи например, ако управлявате верига от места за настаняване или определен тип места като хотел, хостел, курортен комплекс или сте компания за управление на голям брой места за настаняване.

 

Вече имате достъп до всички ваши правни съобщения и новини по всяко време на едно място.
Прочетете повече

Полезна ли е тази статия?