Защо е необходимо да попълните формуляра „Опознаване на партньора“

Актуализирано преди 3 месеци | 8 мин. за четене
Запазване

Целта на формуляра „Опознаване на партньора“ е да съберем определени данни от партньорите, за да спазим различни законови и регулаторни изисквания.


Какво има в тази статия:


Защо е необходимо да попълните формуляра „Опознаване на партньора“

За да спазим законовите и регулаторни изисквания, ние сме длъжни да съберем определена информация от нашите партньори за настаняване. За да избегнем споделянето на данни на няколко места, събираме цялата необходима информация в един формуляр, който наричаме формуляра „Опознаване на партньора“.

Всички партньори с места за настаняване ще трябва да предоставят конкретна информация в зависимост от това дали са професионален, или частен домакин и дали управляват бизнеса си като физическо лице, или като част от юридическо лице.

Местоположението на вашето място за настаняване също може да повлияе на информацията, която се изисква да предоставите, тъй като законите и разпоредбите може да варират в различните държави.


Как използваме тази информация

Ние споделяме вашата информация по сигурен начин с доставчик на услуги – трета страна, който ни помага да я проверим спрямо различни източници на данни. Това взаимодействие между Booking.com и третата страна е в пълно съответствие с разпоредбите за поверителност.

Ако страната, в която се намира вашето място за настаняване, изисква да споделяме данни с правителството, ще го направим по начин, който следва разпоредбите за поверителност.


Колко често потвърждаваме профила ви

От време на време може да поискаме от вас да проверите точността на предоставената информация. Освен това ще имате възможност да редактирате информацията (ако нещо се е променило), като ни изпратите формуляра отново.


Достъп до и изпращане на формуляра „Опознаване на партньора“

Следвайте тези стъпки, за да получите достъп, да попълните и изпратите формуляра „Опознаване на партньора“:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху банера на формуляра „Опознаване на партньора“, за да получите достъп
 3. Предоставете цялата необходима информация
 4. Запазете и изпратете формуляра

Редактиране на информацията ви

За да изпратите отново формуляра с актуална информация, моля, свържете се с местния екип за обслужване.


Термини, използвани във формуляра

Ето обяснение на термините, които използваме във формуляра „Опознаване на партньора“:

 • Физическо лице: „физическо лице“ със собствена правоспособност, представляващо индивидуално човешко същество, а не дружество, създадено и управлявано в съответствие с дружественото право.
 • Юридическо лице: дружество, създадено и управлявано в съответствие с дружественото право, което се занимава с предприемаческа, благотворителна или друга разрешена дейност. Юридическото лице обикновено се създава, за да продава стоки или услуги, като например корпорации, партньорства, тръстове и неправителствени организации.
 • Официално наименование на мястото за настаняване: официалното юридическо наименование на мястото, използвано в официалните регистрационни документи.
 • Собственик на място за настаняване: законният собственик е физическото или юридическото лице, което притежава мястото за настаняване. Ако мястото за настаняване е притежавано от физическо лице, това лице е законният собственик. Ако мястото за настаняване е собственост на компания, тогава лицето, което притежава компанията, е крайният действителен собственик.
 • Управител на мястото за настаняване (тип управител): лице (или лица), отговорно за ежедневната оперативна работа в мястото за настаняване. Това може да включва управление на персонала, както и организиране на маркетингови дейности, координиране и администриране на хотелски услуги и надзор върху осигуряването на места за хранене и настаняване.
 • Управляващо дружество (тип управител): дружество за управление на хотели, което предоставя ежедневно оперативно съдействие срещу такса, действащо като оператори – трета страна, в счетоводството, продажбите и маркетинга, осигуряването на храните и напитките, човешките ресурси, одита, управлението на приходите и други услуги.
 • Държавни служители или правителствени агенции: включва високопоставени служители като държавни глави, избрани служители и висши държавни служители, както и правителствени отдели, агенции и законодателни органи.
 • Държавна собственост: когато дадено предприятие е изцяло притежавано или контролирано (например чрез повече от 50% от собствеността) от държавна агенция или длъжностно лице.

 

Вече имате достъп до всички ваши правни съобщения и новини по всяко време на едно място.

Прочетете повече

Полезна ли е тази статия?