Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Как работи паритетът?

Актуализирано преди 2 години
Запазване

Време за четене: 2 минути

Основен акцент: Booking.com прилага различни режими на паритет в зависимост от това къде се намират местата за настаняване. В допълнение към подробностите по-долу, пълна информация за паритета можете да намерите в Общите условия за доставка (GDT).

В зависимост от държавата, в която се намира мястото за настаняване, Booking.com ще прилага един от следните режими на паритет:

  • Без паритет: това означава, че партньорът по настаняване няма конкретни задължения спрямо Booking.com по отношение на цените, условията и наличността, които предоставя на платформата Booking.com в сравнение с други (онлайн и офлайн) канали.
  • Тесен паритет: това означава, че партньорът по настаняване трябва да предостави на Booking.com същите или по-добри цени и условия за едно и също място за настаняване с (поне) същите функционалности, които предлага чрез неговите собствени онлайн канали.
  • Широк паритет: това означава, че партньорът по настаняване трябва да предостави на Booking.com същите или по-добри цени, условия и наличност за едно и също място за настаняване с (поне) същите функционалности, които предлага чрез неговите собствени онлайн канали. 

Позоваваме се на член 2.2. от нашите Общи условия за доставка (GDT) за пълното формулиране на клаузата за паритет. В случай на несъответствия между тази обяснителна бележка и клаузата за паритет в Общи условия за доставка (GDT), клаузата за паритет в GDT се взема под внимание. Повече информация за вашите Общи условия за доставка (GDT) можете да намерите тук.

Обосновката за паритет, както е включено в точка 2.2 от Общите условия за доставка (GDT), е следната:

(...) Booking.com предприема инвестиции, за да привлече гостите и да им даде възможност да сравняват местата за настаняване в платформата си. Местата за настаняване определят цените в нашата платформа. Клаузата за паритет има за цел да гарантира, че цените и условията, публикувани в нашата платформа, са конкурентни, така че гостите да могат да се възползват от по-ниските разходи за търсене и да предотвратят възможността от страна на местата за настаняване да злоупотребят със значителните инвестиции, предприети от Booking.com

Полезна ли е тази статия?