Когато участващи страни се свържат с нас

Актуализирано преди 2 месеци
Запазване

Ангажирани сме да ви предоставяме възможно най‑доброто обслужване. Когато участващи страни осъществят контакт – за места за настаняване, които имат повече от една участваща страна, т.е. собственик на фирмата, директор или собственик на мястото за настаняване – ще ги помолим да се свържат с нас чрез правилната страна по договора. Под това имаме предвид лицето, което има директни договорни отношения с Booking.com и чието име е посочено в договора с Booking.com.

Полезна ли е тази статия?