Кодекс за поведение на нашите доставчици

Актуализирано преди 9 месеци | 1 мин. за четене
Запазване

Като международна компания ние носим отговорността да гарантираме, че работим устойчиво и отговорно по всяко време. Можем да постигнем това само със сътрудничеството на нашите партньори и това включва нашите доставчици. Кодексът за поведение на доставчици определя стандартите за това как и с кого правим бизнес. По този начин можем да бъдем сигурни, че последователно следваме основните си ценности, докато растем заедно с нашите партньори.

Кодексът се прилага за:

  • Всички компании и независими изпълнители, които предоставят продукти или услуги на Booking Holdings и дъщерните дружества, включително Booking.com
  • Всяко лице, наето от някой от нашите доставчици, независимо от вида на договора или местоположението на тяхната работа
  • Всички дъщерни дружества, подизпълнители и агенти, които действат като лицензирани/оторизирани дистрибутори на техните продукти и услуги на Booking Holdings и дъщерните дружества

Прочетете Кодекса за поведение на доставчици

Изгледайте нашето обучаващо видео

 

Вече имате достъп до всички ваши правни съобщения и новини по всяко време на едно място.
Прочетете повече

Полезна ли е тази статия?