Представяме ви наръчника за по-силен летен сезон

Споделяме информация, подкрепена с данни за пътниците, които търсят и резервират на нашата платформа, както и решения, които да ви помогнат да отговорите на специалните нужди на тези туристи. Разберете как можете да използвате тази информация, за да привлечете ново търсене.

Да започваме

Кодекс за поведение на нашите доставчици

Текстът е обновен: преди 1 месец | 1 мин. за четене
Запазване

Като международна компания ние носим отговорността да гарантираме, че работим устойчиво и отговорно по всяко време. Можем да постигнем това само със сътрудничеството на нашите партньори и това включва нашите доставчици. Кодексът за поведение на доставчици определя стандартите за това как и с кого правим бизнес. По този начин можем да бъдем сигурни, че последователно следваме основните си ценности, докато растем заедно с нашите партньори.

Кодексът се прилага за:

  • Всички компании и независими изпълнители, които предоставят продукти или услуги на Booking Holdings и дъщерните дружества, включително Booking.com
  • Всяко лице, наето от някой от нашите доставчици, независимо от вида на договора или местоположението на тяхната работа
  • Всички дъщерни дружества, подизпълнители и агенти, които действат като лицензирани/оторизирани дистрибутори на техните продукти и услуги на Booking Holdings и дъщерните дружества

Прочетете Кодекса за поведение на доставчици

Полезна ли е тази статия?