Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Местни закони и разпоредби

Актуализирано преди 2 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

За нас е важно регионите, в които работите, да останат привлекателни както за посетителите, така и за жителите. В някои от тези градове са въведени закони и разпоредби за краткосрочни и дългосрочни наеми, за да защитават както вас, така и гостите ви. Преди да регистрирате мястото си за настаняване при нас, е важно да се уверите, че сте запознати с всички тези разпоредби, които важат за вашия град, област или държава.

Кратки престои

В много области собствениците трябва да притежават разрешение или лиценз, ако желаят да регистрират своето място за настаняване като ваканционно жилище за краткосрочно отдаване под наем. Местните власти на някои места ограничават резервациите до определен максимален брой нощувки годишно. На други места има ограничения за броя на гостите, които могат да отседнат в дадено място за настаняване.

По-дълги престои

Когато приемате по-дългосрочни престои, може да подлежите на закони за наемните отношения. Те варират според местоположението и могат да създадат допълнителни правни задължения за вас, както и да предоставят допълнителни законови права на гостите ви. Например, на някои места гостите, които отсядат в дом или апартамент за определен период от време, може да са защитени oт закона за правата на наемателите, или може да има ограничения за размера на „наема“, с който можете да ги таксувате.

Препоръчваме ви да се запознаете с правилата и разпоредбите, които са в сила във вашия район, преди да регистрирате мястото си за настаняване, за да приемате дългосрочни престои. За повече подробности, както и за най-актуалната информация за това кои закони и разпоредби са приложими за вас, прегледайте уебсайта на вашата община.

По-долу сме добавили линкове към уебсайтове на различни общини, както и други насоки, но това не е изчерпателен списък на всички задължителни законови изисквания. Може да е необходимо да отговорите на допълнителни условия като лицензи, разрешителни, правила за безопасност и здраве и правила за зониране, преди да можете да предоставите своето място за настаняване за кратко или дългосрочно наемане на нашата платформа. Също така трябва да потърсите свой собствен и независим правен съвет.

 

Нашите задължения за отчитане на данни в Австрия

Защо споделяме данни на партньорите си

От януари 2020 г. Министерството на финансите на Австрия въведе нови задължения за отчитане, приложими за платформи, които улесняват предоставянето на определени услуги в Австрия. В резултат на това сме задължени ежегодно да предоставяме определени данни за партньорите си на австрийското Министерство на Финансите.

Тип данни, които споделяме с австрийските власти

Ако сте партньор със седалище в Австрия, ние сме законно задължени да отчитаме данни, включващи вашето юридическо име, адрес и номер по ДДС, както и вида на услугата, която предоставяте (за нашите партньори това е настаняване), и месечната сума на приходите, които печелите на нашата платформа.

Периодите на резервиране, за които споделяме данни

До 31 януари всяка година сме задължени да отчетем данните, свързани с резервации, направени през предходната календарна година. За първи път отчетохме тези данни през януари 2021 г.

Какво се случва, ако партньорът не предостави данните, които сме задължени да отчетем

Единствената необходима информация, с която е възможно да не разполагаме, е номерът по ДДС на партньора. Ако сте със седалище в Австрия, и все още не сте ни предоставили своя номер по ДДС, препоръчваме да го направите възможно най-скоро, за да избегнете запитвания от страна на австрийските власти. За да направите това, влезте в Екстранет, кликнете върхуФинанси и след това кликнете върху Информация за ДДС.

Независимо от тези задължения за отчитане на данни, ние сме длъжни да запишем вашия номер по ДДС или причината да не се изисква да сте регистрирани по ДДС в Австрия, ако приходите, които печелите чрез нашата платформа, надхвърлят 35 000 евро за една календарна година. Ако не получим тази информация, сме задължени да спрем предлагането на вашето място за настаняване за нашата платформа. Не можем да ви посъветваме дали трябва да се регистрирате по ДДС в Австрия, ако имате нужда от повече информация, препоръчваме да се свържете със своя данъчен съветник или счетоводител.

Какво се случва, ако партньорът не желае да споделяме данните му

Ние сме задължени от закона да споделяме данни на партньорите си с австрийските власти дори ако даден партньор поиска от нас да не го правим.

Какво прави австрийското Министерство на Финансите с тези данни

Австрийското Министерство на финансите не е потвърдило как използва данните, които предоставяме, но предполагаме, че те се използват най-малкото, за да се определи дали партньорите спазват изискванията на закона за ДДС в Австрия.

За да научите повече за нашите задължения за отчитане на данни в Австрия, разгледайте сайта на австрийското Министерство на финансите.

Полезна ли е тази статия?