Нашите стандарти за хуманно отношение към животните

Актуализирано преди 2 месеци | 4 мин. за четене
Запазване

Всяко изживяване, предлагано чрез нашата платформа, което включва живи същества, трябва да се извършва с уважение, смирение и осъзнатост към хората, животните, общностите и околната среда по света. Ние базираме нашите решения относно това с кого бихме работили според модела за Петте свободи и модела за Петте аспекта.


Какво има в тази статия:

 1. С кого ще работим
 2. С кого няма да работим
 3. Моделът на Петте свободи
 4. Моделът на Петте аспекта

С кого ще работим

Ще работим със следните типове места за настаняване и партньори:

 • Резервати и приюти за животни, чиито цели са в интерес на животните
 • Зоологически градини и аквариуми, които са членове на акредитиран орган: Световната асоциация на зоологическите градини и аквариумите (WAZA), Асоциацията на зоологическите градини и аквариумите (AZA), Европейската асоциация на зоологическите градини и аквариумите (EAZA) и Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), и спазват нашите собствени стандарти за хуманно отношение към животните
 • Места, където посетителите могат да наблюдават диви животни в естествена или полуестествена среда
 • Отговорни еко-турове, които опазват околната среда и поддържат благосъстоянието на животните, като се изпълняват с образователни цели
 • Отговорни обиколки за наблюдение на китове и делфини
 • Места за настаняване, предлагащи разходки или взаимодействие с домашни животни, като например конна езда

С кого няма да работим

Ние не работим с места за настаняване или партньори, които предлагат или популяризират някоя от следните дейности:

 • Пряко взаимодействие с диви животни от определени видове*
 • Представления с животни, шоута и циркове с участието на диви животни от определени видове*
 • Бой между животни от всякакъв вид
 • Състезания между животни от всякакъв вид
 • Лов с трофеи, „ловуване в консерва“
 • Яздене на диви животни
 • Аквариуми с пленени китове и/или делфини
 • Обекти, в които дивите животни са предназначени за производство на търговски продукти, например ферми за крокодили, ферми за кафе от цибетка, ферми за мечки, ферми за костенурки, ферми за змии и др. 
 • Места, където се продават продукти от диви животни като черупки на костенурки, месо от костенурки, змийски кожи, глави на крокодили и др.

* Някои видове включват морски бозайници, слонове, мечки, големи котки, примати, ленивци, хищни птици, влечуги.


Моделът на Петте свободи

Базираме нашата позиция относно хуманното отношение към животните на модела на Петте свободи. Според този модел хората трябва да се уверят, че животните са освободени от следното.

 • Свобода от глад или жажда чрез достъп до прясна вода и подходящо хранене
 • Свобода от дискомфорт чрез осигуряване на подходяща среда, включително подслон и удобна зона за почивка
 • Свобода от болка, нараняване и заболявания чрез третиране на животните с уважение, осигурявайки квалифициран ръководен персонал за животните и достъп до ветеринарна помощ
 • Свобода да изразяват нормално поведение чрез осигуряване на достатъчно пространство, среда, наподобяваща естественото местообитание и позволяваща специфично за видовете социално поведение
 • Свобода от страх и стресови ситуации чрез осигуряване на условия и отношение, които избягват психическо страдание

Моделът на Петте аспекта

Освен модела на Петте свободи използваме и модела на Петте аспекта, за да гарантираме по-добри стандарти за хуманно отношение към животните. Моделът на Петте аспекта има по-голям фокус върху психическото състояние на животните и насърчава положителното благосъстояние на животните отвъд справедливото физическо отношение. Според този модел животните имат право на следното:

 • Хранене – достъп до балансирана, разнообразна и чиста храна и вода
 • Околна среда – комфорт чрез подходяща температура, пространство, въздух, миризма, шум и предвидимост
 • Здраве – фактори, които осигуряват отсъствие на заболяване, нараняване, осакатяване и подходяща физическа активност
 • Поведение – фактори, които осигуряват разнообразие от взаимодействия с външния свят чрез сетивно преживяване, опознаване, търсене на храна, комуникация със собствения си вид, игри, почивка и т.н.
 • Психично състояние – удоволствие, комфорт и жизненост и намаляване на негативните състояния като страх, разочарование, глад, болка или скука

Полезна ли е тази статия?