Предложете прозрачност и яснота чрез по-опростени политики 

Актуализирано преди 9 месеци | 6.3 мин. за четене
Запазване

Докато продължаваме заедно да възобновяваме пътуванията, ще опростяваме броя и видовете на поддържаните на нашия сайт политики за анулиране и предплащане. Останалите политики, които ще продължим да поддържаме, ще варират от напълно гъвкави опции до такива, които ви предлагат пълна сигурност. Доказано е, че тези политики са най-често резервираните от потребителите на нашия сайт и че водят до по-малко анулирания, неявявания и комуникация с гостите. 

Ако обясните вашите политики за анулиране по ясен начин, пътуващите ще разбират по-добре условията за плащане и ще се чувстват по-сигурни, когато резервират. Така вие сами ще решавате колко гъвкави искате да са вашите политики.

През 2021 г. ще бъдат направени следните промени:

 • Ще продължим да поддържаме политики за анулиране, които таксуват госта с цената за първата нощувка, 50% или 100% от общата сума на резервацията. Политиките без предплащане с безплатно анулиране също ще бъдат поддържани.
 • Вече няма да поддържаме политики за анулиране с няколко такси.
  • Например политика, при която 50% се таксуват при резервиране и 50% се таксуват седем дни преди настаняване.
 • Вече няма да поддържаме политики, при които таксата за анулиране не съвпада със сумата за предплащане – с изключение на случаите, когато има безплатно анулиране без предплащане. 

Защо се правят тези промени?

Много от политиките, предлагани в момента от Booking.com, не се използват или водят до много малко резервации. Въпреки че опростяваме общия брой и видове политики за анулиране, които предлагаме, останалата част ще включва тези видове политики, които са най-използвани и най-резервирани от пътуващите.

Политиките, които ще продължим да поддържаме, ще варират от напълно гъвкави опции до такива, които ви предлагат пълна сигурност. Въпреки че някои политики няма да се поддържат в бъдеще, разнообразието от оставащи политики ще ви позволи да балансирате резервациите и сигурността на приходите чрез комбинация от гъвкави политики и такива с невъзвръщаема стойност. 

Нашите данни показват, че дори и най-гъвкавите политики, които не се поддържат, могат да затруднят клиентите. В сравнение с пътуващите, които резервират поддържаните политики за безплатно анулиране и предплащане, клиентите, които резервират неподдържаните такива, образуват следните данни:

 • До 17% по-висок процент на анулиране 
 • До 27% по-висок процент на неявяване
 • До 31% по-висок процент на комуникация с отдел „Обслужване на клиенти“

Какво препоръчваме?

За да опростите вашите политики за клиентите си, съветваме ви да промените всички неподдържани политики към такива, които най-добре отговарят на вашите нужди. По този начин ще обясните по-добре условията за плащане – нещо, от което гостите се интересуват в тези несигурни времена. 

За да промените политиките си към по-гъвкави опции преди датата, от която промените ще влязат в сила за вашето място за настаняване, моля, посетете страницата с политики в Екстранет, вашата система за управление на мястото ви за настаняване или мениджъра на канали. За места, за които използвате само система за управление на места за настаняване или мениджър на канали, и бихте искали да проверите къде точно да коригирате политиките си, кликнете върху меню„Акаунт“ в Екстранет и изберете „Доставчик на свързаност“. От тази страница можете да видите дали можете да коригирате политиките си в системата за управление на места за настаняване или в мениджъра на канали.

Какви промени се правят за настройване на политики чрез мениджъра на канали или системата за управление на места за настаняване?

 • Създаването или коригирането на неподдържани политики чрез вашия мениджър на канали или система за управление на места за настаняване вече няма да бъде възможно.
  • Ако искате да коригирате неподдържани политики преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила за вашето място за настаняване, можете да го направите на страницата „Политики“ в Екстранет.
 • Препоръчваме да коригирате вашите неподдържани политики на или преди датата, на която промяната трябва да влезе в сила за вашето място за настаняване, за да избегнете потенциални грешки. Потенциални грешки могат да бъдат поправени, ако преминете към някоя от поддържаните политики, които предлагаме, чрез вашия мениджър на канали или система за управление на места за настаняване. 

Какво ще се случи след датата на промяна, която е била предварително съобщена за моето място за настаняване?

 • Всички останали неподдържани политики за анулиране и предплащане ще бъдат автоматично променени към най-близката по-стриктна такава. След датата, на която промяната ще влезе в сила, можете да актуализирате автоматичните промени, направени в политиките ви, с такива, които поддържаме в сайта ни, точно както сега.
 • Всички политики, различни от тези, които таксуват госта с цената за първата нощувка, 50% или 100% от общата сума на резервацията, ще бъдат преместени към най-близката по-висока поддържана такса. 
  • Неподдържаните такси въз основа на процента от стойността на резервацията ще бъдат преместени към такса със следващия по-висок поддържан процент. 
   • Например, ако имате политика с 30% такса, тя ще бъде променена на 50% от цената на резервацията. 
  • Неподдържаните такси въз основа на броя нощувки ще бъдат преместени на 100% такса. 
   • Например, ако имате политика с такса за 2 нощувки, тя ще бъде променена на 100% от цената на резервацията. 
 • Политиките с няколко такси ще бъдат променени така, че да има еднократно заплащане на такса.
  • Таксите ще бъдат начислявани в най-ранната дата, посочена в политиката за няколко такси. 
   • Например, ако имате няколко такси (i) по време на резервиране и (ii) седем дни преди пристигане, тази политика ще бъде променена, за да има едно таксуване по време на резервиране. 
  • Таксите, които се начисляват на няколко дати ще бъдат събрани и закръглени до най-близкия процент на такса, който се поддържа в сайта. 
   • Например, ако политиката включва 50% такса при резервиране и 50% такса седем дни преди пристигане, тя ще бъде променена на 100% такса в момента на резервиране. 
 • Ако имате резервации за в бъдеще с неподдържани политики за анулиране и предплащане, тези политики ще бъдат автоматично променени в съответствие с промените, описани по-горе.
Неподдържан вид политика Примери за неподдържани политики Поддържани видове политики, които ви препоръчваме да активирате Как ще изглеждат автоматичните промени в тази неподдържана политика след датата, на която ще влезе в сила промяната
Такса за анулиране

Гъвкави – 14 дни
30% такса

Гъвкави – 14 дни

50% такса 

ИЛИ 

Гъвкави – 14 дни

Гъвкави – 14 дни

50% такса

Такса за анулиране

Гъвкави – 30 дни

70% такса

Гъвкави – 30 дни

50% такса

Гъвкави – 30 дни

100% такса

Такса за анулиране

Гъвкави – 2 дни

Такса на стойност 2 нощувки

Гъвкави – 2 дни

Такса на стойност 1 нощувка

Гъвкави – 2 дни

100% такса

Няколко такси

Частично възстановяване на сумата – 7 дни (специални условия) 

50% след резервиране, обща сума 7 дни преди пристигане

Гъвкави – 7 дни

50% такса

ИЛИ

Гъвкави – 14 дни

100% такса

С невъзвръщаема стойност

100% такса

Няколко такси

Частично възстановяване на сумата – 7 дни (специални условия) 

30% такса след резервиране, 40% такса 14 дни преди пристигане, 30% такса 7 дни преди пристигане

Гъвкави – 30 дни

50% такса

ИЛИ

Гъвкави – 30 дни

100% такса

С невъзвръщаема стойност

100% такса

 

Вече имате достъп до всички ваши правни съобщения и новини по всяко време на едно място.
Прочетете повече

Полезна ли е тази статия?