Прилагане на законодателството за защита на потребителите на Европейския съюз

Актуализирано преди 1 година
Запазване
На 1 септември 2019 г. променихме начина, по който показваме цените на клиенти, намиращи се в Европа.

Тази промяна има за цел да гарантира, че всички места за настаняване в Booking.com са в съответствие със законодателството за защита на потребителите на Европейския съюз, което от своя страна има за цел да осигури прозрачност на цените, показвани от онлайн компании. За да избегнем объркване на гостите, профилите на места за настаняване в Booking.com вече ще показват всички задължителни такси дори ако преди това са били изключени. Освен това профилите вече няма да показват, че задължителните такси не могат да бъдат изчислени или може да варират.

 

Въпреки че засега само резервиращите от Европа са засегнати от промяната, смятаме, че е добре да има прозрачност за всички гости. Затова, без значение дали редовно получавате резервации от европейски гости или не, моля, актуализирайте някои настройки в Екстранет. Имайте предвид, че ако не актуализирате тези настройки, профилът на мястото ви за настаняване може да не е в съответствие със законодателството за защита на потребителите на Европейския съюз и ще се наложи да премахнем гореспоменатите такси от съответния профил (профили).

За да се уверите, че профилът на мястото ви за настаняване отговаря на тези законови разпоредби, проверете в Екстранет настройките си за преоторизация, допълнителни такси (включително местните данъци и други допълнителни такси), както и политиките за деца. Ще откриете подробни инструкции по-долу.


1. Общи изисквания за задаване на отстъпки

Трябва да се уверим, че показваните на нашия уебсайт отстъпки действително спестяват пари на гостите.

Това означава, че цената, върху която се прави отстъпката, е или е била налична за резервации на нашата платформа за разумен период от време.

От вас се изисква да се уверите, че това е така, ако задавате отстъпки в Booking.com.

Можете също да прегледате уебсайта CTSI Guidance for traders on pricing practices, разделите на UK Code of Non-Broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing и насоките във връзка с директивата относно нелоялните търговски практики за повече информация относно цените.

Ако не спазите критериите за отстъпките, може да имате проблеми с гостите или дори да нарушите законодателството на ЕС за защита на потребителите. Ако получим оплаквания или научим за проблеми с отстъпките, които сте задали на нашата платформа, ще трябва да разследваме и ако е необходимо, да предприемем подходящи действия.


2. Допълнителни изисквания за отстъпка, които могат да се прилагат съгласно Омнибусната директива

Новото законодателство за защита на потребителите на ЕС/ЕИП, известно като „Омнибусна директива“ (част от Новата сделка за потребителите), трябва да започне да се прилага от отделните държави членки до 28 май 2022 г. То има за цел да подобри прилагането и да модернизира правилата за защита на потребителите. За да научите повече за законодателството, разгледайте уебсайта на ЕС.

Отстъпките са една от темите, които Омнибусната директива обхваща. Макар чл. 2 от Омнибусната директива да се отнася само до продажбата на „стоки“, местните закони в редица държави членки прилагат и 30-дневното правило за предоставянето на услуги, което включва услугите, предлагани от партньорите на нашата платформа. Когато сте задали отстъпка на нашата платформа, съществуващите разпоредби вече изискват да посочите предишната цена, както е обяснено в раздел 1 по-горе. Съгласно чл. 6а от Омнибусната директива, и когато това е приложимо, тази предишна цена трябва да бъде най-ниската цена, която сте предлагали за период от най-малко 30 дни, преди да започнете да прилагате намалението на цената.

Насърчаваме ви да проверите дали това ново правило се отнася за вас. Ако се отнася, трябва да се уверите, че отговаряте на изискванията, когато задавате отстъпки на нашата платформа. За допълнителни насоки относно тълкуването на този член и дали това се прилага за вас, разгледайте този документ на уебсайта на ЕС.


3. Преоторизация

Законите на ЕС изискват от всички партньори да посочат дали преоторизират кредитни карти на гостите или не. Ако преоторизирате кредитните карти на гостите, дори да е само понякога, ще трябва да посочите:

 • Сумата, която преоторизирате и
 • За кои политики за резервиране правите преоторизация.

Ако не преоторизирате карти в мястото си за настаняване, ще трябва също да го посочите.

За да актуализирате настройките за преоторизация, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и изберете меню „Място за настаняване“.
 2. Кликнете върху „Политики“ и плъзнете до „Предпочитания за преоторизация“.
 3. Оттам кликнете върху „Актуализиране на предпочитанията“ и изберете предпочитанията си.
 4. Кликнете върху „Запазване“.

Актуализиране на настройките ми


4. Допълнителни такси: Местни данъци и други допълнителни такси

За да отговаряте на разпоредбите, трябва също да упоменете всички задължителни такси, данъци и други ценови компоненти, включително цените, които гостите трябва да платят, ако пътуват с деца. Ценови компоненти като данъци или допълнителни такси за хавлии вече не могат да бъдат отбелязвани като „не могат да бъдат изчислени“.

Кои допълнителни такси са включени в това условие?

 • Всички задължителни такси. Това включва всяка такса, която се очаква или се изисква гостът да заплати по подразбиране, било то към вас или чрез вас към други власти, във връзка с резервацията или престоя в мястото ви за настаняване.
 • Незадължителните или условни такси не са включени. По дефиниция това е всяка такса, която гостът дължи само при изрично поискване на услуга, например такса за спа съоръжения или допълнително почистване, което гостът изрично е поискал и се е съгласил да заплати.
 • Имайте предвид, че в резултат от тези разпоредби, всички такси, обозначени като задължителни, ще бъдат включени в общата цена, която гостите ще виждат в профила на мястото ви за настаняване. Всички такси, маркирани като „не могат да бъдат изчислени“, ще бъдат считани за неясни задължителни такси и профилът на мястото ви за настаняване няма да бъде в съответствие с разпоредбите. В резултат на това ще премахнем тези такси от съответния профил (профили), а вие не трябва да ги начислявате на гостите, освен ако не изберете да ги добавите отново по-късно като задължителни такси при определени цени.

Как да актуализирам настройките си?

Има няколко раздела, които трябва да проверите. Трябва да започнете с раздел „Допълнителни такси“. Следващите стъпки зависят от типа на мястото ви за настаняване. 

Ако мястото ви за настаняване е дом, апартамент или друго място от нехотелски тип, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и изберете меню „Място за настаняване “.
 2. Кликнете върху „Политики  и изберете „Допълнителни такси и плащания“.
 3. Ако някои от таксите ви са зададени като „не могат да бъдат изчислени“, въведете съответната сума за таксуване.
 4. Ако имате такси по избор (т.е. незадължителни), изтрийте ги, като кликнете върху „Премахване“. В тази секция трябва да са включени само задължителните такси.
 5. Кликнете върху „Запазване“.  

Ако мястото ви за настаняване е хотел, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и изберете меню „Място за настаняване“.
 2. Кликнете върху „ДДС/данъци/такси“.
 3. Ако имате такси, за които е зададено, че „не могат да бъдат изчислени“ или „сумата за таксуване може да варира“, свържете се с местния екип на Booking.com, който ще ви помогне да актуализирате информацията си.

Втората секция, която трябва да прегледате, е тази за местните данъци. В зависимост от това къде се намирате, може да се налага да плащате туристически данък или други допълнителни такси за всеки гост. Според законодателството за защита на потребителите на Европейския съюз тази сума вече не може да се задава като „не може да бъде изчислена“.

От 1 септември 2019 г. ние променихме всички данъци и такси, които в момента са зададени като „не могат да бъдат изчислени“ или „може да варират“ (напр. различни данъчни ставки за цени на нощувка, данъчни ставки, които не се прилагат за деца или за повече от определен брой нощувки). За тези такси ще зададем стойност, която съответства на най-високата възможна сума за тази категория. Целта е показваните данъци (или местни такси) никога да не са по-ниски от тези, които гостите може да платят в действителност.

От 1 септември 2019 г. е необходимо да проверите дали са правилни промените, които сме направили в информацията за местните данъци и такси. За да проверите тези настройки, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и изберете меню „Място за настаняване“.
 2. Кликнете върху „ДДС/данъци/такси“.
 3. Ако някоя от таксите е зададена неправилно, трябва да се свържете с местния екип на Booking.com, за да ви помогне да я актуализирате.
Забележка:

Според закона за защита на потребителите на Европейския съюз задължителните такси вече не могат да бъдат задавани като „не могат да бъдат изчислени“ или „може да варират“. Само незадължителните такси могат да бъдат добавени в секцията с дребния шрифт в описанието на мястото ви за настаняване. Задължителните такси трябва да се добавят към посочените по-горе опции, а не в секцията с дребния шрифт.

 

Актуализиране на настройките ми


5. Допълнителни такси: Такси за почистване

Съгласно закона за защита на потребителите на ЕС във връзка с гарантирането на прозрачност на цените всички задължителни такси за почистване ще бъдат премахнати от секцията с дребния шрифт в описанието на мястото за настаняване най-късно до 1 юни 2020 г.

В резултат на това всички партньори с места за настаняване в Booking.com трябва да включат всички задължителни такси за почистване в общата цена, показвана на гостите. Ако таксувате вашите гости за почистване, моля, уверете се, че сте включили таксата в общата цена, като следвате стъпките по-долу.  

Ако мястото ви за настаняване е дом, апартамент или друго място от нехотелски тип:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и изберете меню „Място за настаняване “.
 2. Кликнете върху „Политики“ и плъзнете надолу до „Допълнителни такси и плащания“.
 3. Кликнете върху „Редактиране“ и изберете „Да“ под „Гостите ще трябва ли да плащат други такси за резервацията си, освен цената на стаята/апартамента(ите)?“.
 4. Изберете „Такса за почистване“ под „Тип такса“ и попълнете данните.
 5. След като данните са въведени, кликнете върху синия бутон „Запазване“.
Забележка:
Хотелите не могат сами да добавят такса за почистване. Ако управлявате хотел, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, за да зададете таксата си за почистване.

 


6. Политики за деца

Според закона за защита на потребителите на Европейския съюз всички цени в Booking.com трябва да отразяват общата сума, която ще плати гостът за престоя си. Ако позволявате деца да отсядат в мястото ви за настаняване, трябва да проверите дали политиките ви са зададени правилно, за да сте сигурни, че спазвате разпоредбите.

От 1 септември 2019 г. фиксираните цени за деца, които използват наличните легла (т.е. без добавяне на допълнителни легла в стаята) са включени в общата цена в Booking.com и не подлежат на комисиона.

Забележка:

Вече не е възможно да задавате променливи такси, например процент от сумата.

 

За да прегледате и актуализирате политиките си за деца, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет и кликнете върху меню „Място за настаняване“.
 2. Кликнете върху „Политики“ и плъзнете надолу до секция „Деца и допълнителни легла“.
 3. В тази секция можете да посочите дали приемате деца в мястото си за настаняване.
 4. Задайте максималния брой деца, които могат да отсядат във всеки тип стая, както и каква сума ще таксувате на дете на нощувка, и кликнете върху „Запазване“. Уверете се, че използвате само фиксирани такси на нощувка, тъй като вече не е позволено да таксувате процент от сумата.
 5. Кликнете върху „Преглед“, за да проверите дали информацията е правилна.
 6. Кликнете върху „Запазване“, когато сте готови.
Забележка:

Всяка секция трябва да се настройва и запазва отделно.

 

Актуализиране на политиките за деца


7. Проверка на отзивите от гости

За да изпълним изискванията на Омнибусната директива (описани в раздел 2 от настоящата статия), актуализирахме и процеса за проверка на отзивите от гости в случай на неявяване. За да научите повече за това кога премахваме отзивите от гости и кога не, прочетете тази статия.

Полезна ли е тази статия?