Стандарти на Booking.com за хуманно отношение към животните от страна на партньорите по настаняване

Обновено преди 11 месеци
Запазване

Нашата мисия в Booking.com е да даваме възможност на хората да опознават света. Ние вярваме, че това трябва да се прави с уважение, скромност и осъзнаване към хората, животните, общностите и околната среда в цял свят. Като лидер в индустрията сме отговорни да поемем водещата роля в развитието на устойчив туризъм и да подпомагаме запазването на красотата на света за бъдещите поколения.  

Поемаме водещата роля в хуманното отношение към животните, черпейки от принципа на Петте свободи за основните нужди на животните под човешка грижа:

 1. Свобода от глад и жажда чрез готов достъп до прясна вода и подходящо хранене за поддържане на здраве и жизненост.

 2. Свобода от дискомфорт чрез осигуряване на подходяща среда, включително подслон и удобна зона за почивка.

 3. Свобода от болка, нараняване и заболявания чрез третиране на животните с уважение, осигурявайки квалифициран ръководен персонал за животните и достъп до ветеринарна помощ.

 4. Свобода да изразяват нормално поведение чрез осигуряване на достатъчно пространство, среда, наподобяваща естественото местообитание на животното и позволяваща специфично за видовете социално поведение.

 5. Свобода от страх и стресови ситуации чрез осигуряване на условия и отношение, които избягват психическо страдание.  

С оглед на посоченото по-горе Booking.com няма да работи с места за настаняване, които предлагат или рекламират следните изживявания като част от цена на стая:

 • Пряко взаимодействие с диви животни от определени видове*

 • Представления с животни, шоута и циркове с участието на диви животни от определени видове*

 • Бой между животни от всякакъв вид (напр. измъчване на мечки, борба на крокодили/алигатори, бой с петли, борба с бикове)

 • Състезания между животни от всякакъв вид (напр. състезания с коне, състезания с хрътки, състезания с щраус, родео, поло със слонове)

 • Лов с трофеи, „ловуване в консерва“

 • Яздене на диви животни (напр. яздене на слонове, яздене на щрауси)

 • Посещения на аквариуми с пленени китове и делфини

 • Посещения на съоръжения, където диви животни се отглеждат нарочно с цел производство на търговски продукти, включително: Ферми за крокодили; Ферми за кафе от цивети; Ферми за меча жлъчка; Ферми за костенурки; Ферми за тигри; Ферми за змии

 • Посещения на места, където посетителите могат да закупят продукти, получени от диви животни (напр. черупки от костенурки, месо от костенурки, змийска кожа, крокодилски глави)

*Където се споменава „диви животни от определени видове“, това се отнася до:

 • Делфини (включително косатки), китове и морски свине

 • Слонове

 • Мечки

 • Големи котки (включително, но не само, лъвове, тигри, леопарди и гепарди)

 • Орангутани и други примати

 • Ленивци  

Booking.com ще работи с партньори, които предлагат или рекламират следните изживявания като част от цена на стая:

 • Посещения на резервати и приюти за животни, чиито цели са в интерес на животните

 • Посещения на зоологически градини и аквариуми, които са членове на акредитиран орган (напр. Световната асоциация на зоопарковете и аквариумите WAZA, Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите EAZA или Иберийската асоциация на зоопарковете и аквариумите AIZA) и спазват нашите стандарти

 • Посещения на места, където посетителите могат да наблюдават диви животни в (полу)естествена среда

 • Отговорни екообиколки с акцент върху образованието

 • Отговорни обиколки за наблюдение на китове и делфини

 • Отговорни сафарита с диви животни – наблюдение на диви животни в тяхното естествено местообитание

 • Яздене или взаимодействие с питомни животни (напр. конна езда), доколкото доставчиците спазват нашите стандарти

 

Полезна ли е тази статия?