Разгледайте нашия наръчник, базиран на данни, за да се възползвате от търсенето в края на сезона.

Стандарти на Booking.com за хуманно отношение към животните от страна на партньорите, които предлагат атракции

Актуализирано преди 1 година | 5 мин. за четене
Запазване

Нашата мисия в Booking.com е да улесним всеки да опознае света. Ние вярваме, че това трябва да се прави с уважение и осъзнаване към хората, животните, общностите и околната среда в цял свят. Като лидер в индустрията сме отговорни да поемем водещата роля в развитието на устойчив туризъм и да подпомагаме запазването на красотата на света за бъдещите поколения.


Какво има в тази статия


Моделът на Петте свободи

Поемаме водещата роля в хуманното отношение към животните с принципа на Петте свободи, който описва основните нужди на животните под човешка грижа: Според този модел хората са задължени да гарантират, че животните имат:

 1. Свобода от глад и жажда чрез готов достъп до прясна вода и подходящо хранене за поддържане на здраве и жизненост.
 2. Свобода от дискомфорт чрез осигуряване на подходяща среда, включително подслон и удобна зона за почивка.
 3. Свобода от болка, нараняване и заболявания чрез третиране на животните с уважение, осигурявайки квалифициран ръководен персонал за животните и достъп до ветеринарна помощ.
 4. Свобода да изразяват нормално поведение чрез осигуряване на достатъчно пространство, среда, наподобяваща естественото местообитание на животното и позволяваща специфично за видовете социално поведение.
 5. Свобода от страх и стресови ситуации чрез осигуряване на условия и отношение, които избягват психическо страдание.

Моделът на Петте аспекта

Използваме модела на Петте свободи заедно с модела на Петте аспекта, за да създадем по-здрави стандарти за хуманно отношение към животните. Докато Петте свободи ни позволяват да се грижим за основните нужди, Петте аспекта активно насърчават положителното благосъстояние на животните отвъд просто справедливото третиране. Според този модел всички животни, които са преминали през взаимоотношения между хора и животни, имат право на:

 1. Хранене – фактори, свързани с достъпа на животните до балансирана, разнообразна и чиста храна и достатъчно вода
 2. Околна среда – фактори, влияещи върху комфорта (температура, почва, пространство, въздух, миризма, шум и предвидимост)
 3. Здраве – фактори, които осигуряват добро здраве (отсъствие на заболяване, нараняване, осакатяване и подходяща физическа активност)
 4. Поведение – фактори, които осигуряват разнообразие от взаимодействия с външния свят чрез сетивно преживяване, опознаване, търсене на храна, комуникация със собствения си вид, игри и т.н.
 5. Психично състояние – предоставяйки подходящите условия, описани в предишните четири аспекта, вие ще осигурите на животното предимно положителни състояния, като удоволствие, комфорт или активност, като същевременно сведете до минимум негативните чувства като страх, разочарование, глад, болка или скука

С кого няма да работим

С оглед на посоченото по-горе Booking.com няма да договаря, предлага или рекламира:

 • Пряко взаимодействие с диви животни от определени видове*
 • Представления с животни, шоута и циркове с участието на диви животни от определени видове*
 • Бой с животни (напр. дресиране на мечки, борба на крокодили/алигатори, бой с петли, борба с бикове)
 • Състезания с животни (напр. състезания с коне, състезания с хрътки, състезания с щрауси, родео, поло със слонове)
 • Лов с трофеи, „ловуване в консерва“
 • Яздене на диви животни (напр. яздене на слонове, яздене на щрауси)
 • Посещения на аквариуми с пленени китове и делфини
 • Обекти, в които дивите животни са предназначени за производство на търговски продукти, включително – но не само – ферми за крокодили, ферми за кафе от цибетка, ферми за мечки, ферми за костенурки, ферми за тигри и ферми за змии
 • Mеста, където посетителите могат да закупят продукти, произведени от диви животни (напр. черупки от костенурки, месо от костенурки, змийски кожи, глави на крокодили)

*Където се споменава „диви животни от определени видове“, това се отнася до:

 • Морски бозайници (включително делфини, моржове, морски лъвове, китове и морски свине)
 • Слонове
 • Мечки
 • Големи котки (включително лъвове, тигри, леопарди и гепарди)
 • Орангутани и други примати
 • Ленивци
 • Хищни птици
 • Влечуги

С кого ще работим

Booking.com ще работи с:

 • Резервати и приюти за животни, чиито цели са в интерес на животните
 • Зоологически градини и аквариуми, които са членове на акредитиран орган (напр. Световната асоциация на зоопарковете и аквариумите WAZA, Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите EAZA или Иберийската асоциация на зоопарковете и аквариумите AIZA) и спазват нашите стандарти за хуманно отношение към животните
 • Посещения на места, където посетителите могат да наблюдават диви животни в (полу)естествена среда
 • Отговорни еко-турове, които опазват околната среда и поддържат благосъстоянието на животните, като се изпълняват с образователни цели
 • Отговорни обиколки за наблюдение на китове и делфини
 • Отговорни сафарита с диви животни – наблюдение на диви животни в тяхното естествено местообитание
 • Доставчици, които предлагат яздене или взаимодействие с питомни животни (напр. конна езда), доколкото спазват нашите стандарти за хуманно отношение към животните

Полезна ли е тази статия?