Приложението Pulse – достъп и известия

помощь
Приложението Pulse – достъп и известия
Можете да получавате Push известия чрез вашето приложение Pulse. Можете да ги настроите, като отидете в „Още“, след това в „Известия“ и изберете вашите
помощь
Приложението Pulse – достъп и известия
Можете да добавите устройства към приложението Pulse, като влезете в Екстранет (не можете да ги добавите директно в приложението): Влезте в меню „Акаунт“ и след