Профил и вход

Научете как да създавате, настройвате и управлявате профили за влизане в Booking.com, съобщения от гости и известия за резервации в Екстранет или приложението Pulse.

Полезна ли е тази статия?