Как да използвате интелигентната функционалност за копиране и поставяне, за да правите бързо групови промени за вашите места за настаняване

Актуализирано преди 2 години | 3 мин. за четене
Запазване

Въведохме бърз и лесен начин за извършване на групови промени за няколко места за настаняване. Новата интелигентна функционалност за копиране и поставяне ще функционира, дори ако местата за настаняване не се намират на едно и също място или нямат лесни за търсене характеристики.


Какво има в тази статия


Функционалността за копиране и поставяне подходяща ли е за вас?

Ако управлявате няколко места за настаняване в Booking.com, прилагането на групови промени наведнъж може да ви спести много време. В груповия профил в Екстранет, под страницата за „Групово редактиране“ можете да намерите редица действия за широк спектър от теми – от прилагане на оферта или ценови план до създаване на шаблони за автоматично отговаряне на съобщения. 

Нашата нова функционалност за копиране и поставяне ви позволява да изберете няколко места за настаняване, когато правите групова промяна. Това е подходящо за вас, ако:

  • Управлявате няколко места за настаняване от един профил
  • Използвате друга система – като мениджър на канали или дори таблица – за управление на местата за настаняване и може да сте групирали някои от тях въз основа на типа или други характеристики
  • Искате да направите групова промяна за няколко места за настаняване едновременно, но не всички от тях се намират на едно и също място или споделят лесни за търсене характеристики

Как да използвате функционалността за копиране и поставяне

Ето как да използвате функционалността за копиране и поставяне при прилагане на групови промени:

 1. Отидете в системата за управление на мястото си за настаняване или в таблицата и намерете групата от места за настаняване, за които искате да редактирате информацията наведнъж 

 2. Копирайте идентификационните номера (ID) на тези места за настаняване от системата или таблицата – идентификационните номера трябва да съвпадат с тези, използвани в Booking.com (скрийншот 1)

 

Screenshot 1

 3. Влезте във вашия групов профил в Екстранет, отидете на страницата за „Групово редактиране“ и започнете груповата промяна, която искате да направите в местата за настаняване (напр., добавете мобилна цена)

 4. След като приключите с добавянето на настройките в стъпка 1 от процеса за групово редактиране, продължете към стъпка 2 (скрийншот 2)

 

Screenshot 2

 

 5. Търсете местата за настаняване, като поставите техните идентификационни номера (ID) в полето за търсене (скрийншот 3)

 

Screenshot 3

 

 6. Можете да изберете само някои или всички места за настаняване (скрийншот 4)

 

Screenshot 4

 

 7. Проверете и потвърдете данните

Полезна ли е тази статия?