Управление на места за настаняване и потребители в основния ви профил

Актуализирано преди 1 месец | 5 мин. за четене
Запазване

Основният профил е свързан към партньорското споразумение с Booking.com и местата за настаняване, обвързани с това споразумение. Не можете да добавяте места за настаняване, които не са свързани с партньорското споразумение, или да премахвате администраторски права за достъп на основни профили. 

Основен профил може да бъде свързан с място за настаняване, което не е свързано с партньорско споразумение, ако е добавено вътрешно от нас или ако сте били съществуващ партньор, когато ви е бил даден ID номер на юридическо лице, докато добавяте ново място за настаняване. Въпреки това всяко място за настаняване, добавено от основен профил, автоматично ще бъде свързано с партньорско споразумение. 

 


Какво има в тази статия:


Проверка дали имате основен профил

Следвайте тези стъпки, за да проверите кой тип профил имате: 

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху иконата на потребителски профил и след това върху „Създаване и управление на потребители“

Ако имате основен профил, думите „основен профил“ ще се появят под вашето име. 

Ако нямате основен профил, можете да направите заявка за създаване на основен профил. В тази статия ще намерите как да се свържете с нас за съдействие.


Добавяне на места за настаняване и потребители към вашия основен профил

Можете да добавите места за настаняване към основен профил, ако са част от едно и също партньорско споразумение. Ако не са, ще трябва да създадете нов, неосновен потребителски профил, за да добавите тези места за настаняване.

Добавяне на места за настаняване по едно и също споразумение

След като потвърдите, че имате основен профил, можете да добавите места за настаняване от същото партньорско споразумение към профила.

Трябва да сте влезли с основния си профил и можете просто да кликнете върху „Добавяне на ново място за настаняване“. Можете да намерите бутона в заглавката в Екстранет в раздела на началната страница на групата. Това ще ви отведе директно до страницата за регистрация.

Профили, които не са основни, няма да могат да регистрират допълнителни места за настаняване.

Добавяне на места за настаняване, които не са в едно и също споразумение

Ако мястото за настаняване, което искате да добавите, не е част от същото споразумение, можете да създадете нов потребителски профил (който да не е основен) за това място за настаняване, като изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху иконата на потребителски профил, след което изберете „Създаване и управление на потребители“
 3. Изберете „Добавяне на потребител“
 4. В менюто изберете „Нов потребител“ и създайте нов потребител с различни данни за вход
 5. Добавете мястото за настаняване към профила на новия потребител

Добавяне на потребители към вашето място за настаняване

Можете да дадете на потребителите достъп до Екстранет на вашето място, дори ако то не е част от партньорското споразумение. Можете да направите това за потребители, които вече имат профили, които не са основни, както и за тези, които имат основни профили, но нямат достъп до вашето място за настаняване в Екстранет.

Добавяне на съществуващи потребители с профили, които не са основни

Можете да добавите потребители, които вече имат профили, които не са основни, като изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху иконата на потребителски профил, след което изберете „Създаване и управление на потребители“
 3. Изберете „Добавяне на потребител“
 4. Изберете „Съществуващ потребител“ и въведете данните на профила, който не е основен (потребителско име и имейл)
 5. Кликнете върху „Преглед на правата за достъп“

 Добавяне на нови потребители с основни профили

Ако някой вече има основен профил, можете да го поканите да създаде профил, който не е основен, за да получи достъп до данните за вашето място за настаняване в Екстранет. За да го направите, следвайте тези стъпки:

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху иконата на потребителски профил и след това върху „Създаване и управление на потребители“
 3. Изберете „Добавяне на потребител“
 4. Изберете „Нов потребител“ и въведете името и имейла на лицето, което искате да добавите
 5. Кликнете върху „Следваща стъпка: задаване на права за достъп“.
 6. Изберете до какво искате да има достъп това лице.
 7. Кликнете върху „Изпращане на покана“, за да изпратите имейл с поканата до него

След като отвори имейла и приеме поканата, може да създаде нов профил. Ще трябва да използва потребителско име, различно от това, което е използвал за своя основен профил. 


Премахване на места за настаняване от основния ви профил

Основните профили не позволяват местата за настаняване да бъдат премахвани от профила. Това е така, защото основните профили са договорни профили за влизане, автоматично съдържащи всички места за настаняване, които принадлежат към един и същ идентификатор на юридическо лице (един и същ идентификатор на договор), така че единственият начин дадено място за настаняване да бъде премахнато от основен профил е, ако бъде повторно договорен или ако мястото за настаняване си смени собственика или договора. Ако трябва да поискате смяна на собствеността, моля, следвайте стъпките, обяснени втази статия. Ако трябва да прекратите договора с нас, вижте тази статия.

Полезна ли е тази статия?