Често задавани въпроси за Резервации без риск

Забележка: Тази функционалност все още не е достъпна навсякъде. Ще се свържем с вас, когато стане налична за вашето място за настаняване.

Какво се случва и какво да направя, ако гост анулира резервация без риск?

Когато бъде анулирана резервация без риск, ние в Booking.com ще се опитаме да намерим един или повече гости, които да заместят анулираната резервация.

Забележка: за да можем да намерим друг гост за анулираната ви резервация, вашето място за настаняване трябва да няма блокирани наличности (например поради активно ограничение).

От гледна точка на процеса, след като първоначалният гост анулира, ние веднага ще ви изпратим съобщение за анулирането и ще започнем да търсим друг гост.

Забележка: за намиране на друг гост ще използваме цената, на която в момента продавате стаята си.

Ако не можем да намерим друг гост за анулираната ви резервация, ще ви платим сумата, подлежаща на комисиона, за нощувките, за които не можем да намерим друг гост.


Как става плащането при Резервациите без риск?

Забележка: повечето от гостите, които резервират с гъвкави политики обикновено не анулират и в повечето случаи ще можете да обработвате плащането, както обикновено.

Ако след анулиране не можем да намерим друг гост за вас, ще ви платим сумата, която подлежи на комисиона, чрез решението за плащане, което използвате.


При намиране на друг гост как мога да получа данните на кредитната карта на новия гост или депозит?

За резервации, които не са анулирани от госта, ще можете да виждате данните на кредитната карта на госта, когато новата (актуализирана) политика за анулиране изтече.

Забележка: за анулирани резервации, за които намираме други гости, новият гост ще ви плати за резервацията.

Ако намирането на друг гост не е възможно, ние ще инициираме плащане чрез използваното от вас решение за плащане на същия ден, в който първоначалният гост би трябвало да се настани. При всички случаи ще получите плащане.


Как става намирането на друг гост?

Ако получите анулиране за Резервация без риск, ние ще се опитаме да намерим друг гост за анулираните от първоначалния гост нощувки. Ако не можем да направим това, ще ви платим сумата, която подлежи на комисиона.

Забележка: можем да търсим нови гости само в случай че наличността ви е отворена, а не блокирана. Тоест ще трябва да можем да препродадем целия период от време до деня на първоначалното настаняване.

Това, което ще ви платим за тази стая, ще бъде цената, валидна в деня, в която стаята е продадена повторно. Ако не успеем да продадем стаята повторно, ще ви платим подлежащата на комисиона сума от първоначалната цена, на която е резервирал гостът преди анулирането.


Какво се случва, ако гостът има невалидна кредитна карта?

Няма промени относно невалидните кредитни карти, освен това кога можете да видите данните на картата. Ще освободим данните за плащането, когато резервацията стане с невъзвръщаема стойност.

Останалото си е същото: влезте в системата, проверете кредитната карта и, ако тя е невалидна, маркирайте я като такава.

Ако гостът не ви предостави валидна кредитна карта, ще се опитаме да намерим заместващ гост.


Как да видя кои от резервациите ми са Резервации без риск и какъв е техният статус?

За да разберете кои резервации са без риск, отидете в раздел „Резервации“ във вашия Екстранет. В колона „Статус“ резервациите, които са част от програмата, ще имат етикет „Без риск“. Оттам можете да кликнете върху индивидуалните номера на резервациите и да отворите „Данни за резервацията“.

Там ще видите какво се случва във връзка с процеса на намиране на друг гост. Същото е и за свързаните места за настаняване.


Как мога да се отпиша от програмата Резервации без риск?

Разбираме, че вашият бизнес модел може да не съответства на програмата. Ако не искате да предлагате Резервации без риск, влезте във вашия Екстранет на Booking.com, отидете в меню „Място за настаняване“, след което кликнете върху „Политики“.

Плъзнете надолу до „Резервации без риск“ и се отпишете.

Ако пожелаете отново да се присъедините към програмата в бъдеще, можете да се впишете отново по същия начин.


Програмата ще се отрази ли на формирането на цените ми?

Първоначалната ви цена ще остане непроменена. За избрани резервации, за да привлечем гости, които търсят допълнителна гъвкавост, ще показваме най-стриктната ви политика като такава с безплатно анулиране или ще удължим периода на политиката ви с безплатно анулиране (ако имате такава). 

Това означава, че докато ние предлагаме актуализирана (и по-гъвкава) политика на госта, няма да е нужно вие да предлагате отстъпки.

Забележка: за да ви предложим най-добър шанс да посрещнете гост, ние ще използваме ценови стимули при търсенето на друг гост. Но това няма да засегне приходите ви, тъй като всякакви отстъпки ще бъдат приспаднати от нашата комисиона.

Можете да сте спокойни, тъй като винаги ще ви платим сумата, подлежаща на комисиона, за нощувки без намерен друг гост, стига да имате наличност и да нямате блокирана такава за периода на препродажба.


Какво се случва, ако гост резервира повече от 1 стая и анулира само няколко?

Ще се опитаме да намерим друг гост за анулираната част от първоначалната резервация. За активната част на резервацията ще можете да таксувате първоначалния гост стандартно.  

За останалата част от резервацията: ако успеем да намерим друг гост, вие също ще можете да ги промените стандартно. Ако не можем да намерим друг гост, ще ви изплатим подлежащата на комисиона сума, за която не сме намерили друг гост. Това е приложимо за всички стаи, за които не можем да намерим други гости.

В тези ситуации тези резервации ще се виждат като Частично платени от Booking.com“ във вашия Екстранет. Името просто значи, че можете да таксувате първоначалния гост за част от резервацията, а ние ще ви платим останалото.  

Забележка: ако не можем да препродадем всички дати поради ограничение, ще поискаме то да бъде премахнато за гарантиране на плащането.

След като всички ограничения бъдат премахнати, но ние все още не можем да препродадем целия период, ще ви платим подлежащата на комисиона сума за всички нощувки, за които не сме намерили друг гост.

Научете повече за Резервациите без риск на Booking.com

Какво мислите за тази страница?