Често срещани въпроси за Резервации без риск

Updated преди 4 weeks

Раздел 1: Как работят Резервациите без риск при анулиране?

Раздел 2: Какво да направя, ако получа Резервация без риск

Раздел 3: Работа с мениджър на канали/Система за управление на мястото за настаняване (PMS) и Резервации без риск

Раздел 4: Въпроси, свързани с плащането относно Резервациите без риск

Раздел 5: Включване и отказване от Резервации без риск


Раздел 1: Как работят Резервациите без риск при анулиране?

Какви са различните сценарии при анулиране?

Сценарий 1: Преди започване на периода Без риск

Ако резервация без риск бъде анулирана преди периода Без риск (според вашата първоначална политика), в тези ситуации Booking.com няма да търси заместващ гост, тъй като се смята като нормално безплатно анулиране, базирано върху избраната от самите вас политика. За повече информация можете да разгледате секцията с политики в дъното на страницата.

Сценарий 2: По време на периода Без риск 

Ако резервация без риск бъде анулирана по време на периода Без риск, молим да оставите стаите отворени за резервации без ограничения, така че да започнем да търсим заместващ гост. 

Сценарий 3: По време на периода с невъзвръщаема стойност

За да ви помогнем да привлечете повече гости, Резервациите без риск не изискват гостите да плащат предварително. Когато периодът с безплатно анулиране изтече и когато платежният метод е кредитната карта на госта, молим да я потвърдите веднага. Ако е невалидна, молим да я маркирате в рамките на 48 часа, така че да можем да започнем да търсим заместващ гост. Ако резервация без риск бъде анулирана по време на периода с невъзвръщаема стойност, няма да започнем да търсим заместващ гост, тъй като гостът анулира за своя сметка.

Практически пример: Ако вашата политика е обновена от програмата Резервации без риск, за да включи безплатно анулиране до 7 дни преди датата на настаняване, а гостът анулира резервацията след този период (в рамките на 7 дни преди настаняване), то тогава гостът ще дължи такса за анулиране.

Какво ще се случи, ако бъде намерен заместващ гост?

Резервацията за заместващия гост ще бъде създадена като нова такава.

Когато намерим заместващ гост, можете да проверите номера на новата резервация с данните на първоначалната такава в Екстранет. В новата резервация можете също да видите информацията за първоначалната. Във вашия мениджър на канали/Система за управление на мястото за настаняване (PMS) можете да видите същата информация под резервацията за заместващия гост в секция бележки/съобщения.

Какво ще се случи, ако не бъде намерен заместващ гост?

Ако анулираната стая е отворена за резервации без ограничения от момента на анулиране, ще поемем задълженията за плащане на разходите за анулиране (въз основа на политиката на първоначалната резервация).

Защо трябва да оставя стаята отворена за резервации без ограничения?

За да увеличим възможността някой гост да отседне във вашето място за настаняване, търсенето на заместващ гост работи на база нощувки. Следователно, за да започнем процеса на търсене на заместващ гост, стаите следва да бъдат отворени за резервации без ограничения. За да не пропускате информация, обръщайте внимание на секцията с известия в Екстранет. Ако искате да проверите последните промени за дадена резервация без риск, молим да разгледате секция „Промени в резервацията“ и активирайте „Промени, свързани със стаи с политики без риск“.

Как ще ми помогнете да намеря заместващ гост?

По време на етапа на търсене на заместващ гост, за да направим вашето място за настаняване по-атрактивно, може да използваме подобрение на класирането или ценови стимули – така ще привлечем гостите. Няма да се наложи да предлагате каквато и да е отстъпка от ваша страна. Ако не можем да намерим заместващ гост, ще поемем задълженията за плащане на разходите за анулиране.

Ако и заместващата резервация е Без риск и тя също бъде анулирана по време на обновения период за безплатно анулиране, ние отново ще започнем да търсим заместващ гост, стига анулираните стаи да са отворени за резервации без ограничения.


Раздел 2: Какво да направя, ако получа Резервация без риск

Какво да направя, ако получа Резервация без риск?

Когато получите нова резервация, проверете обновената политика за анулиране в Екстранет или във вашия Мениджър на канали/Система за управление на мястото за настаняване (PMS). 

За да ви помогнем да привлечете повече гости, Резервациите без риск не изискват гостите да плащат предварително. Това не създава допълнителна работа за вас. Моля, обърнете внимание на датата, когато изтича безплатното анулиране, като проверите политиките за всяка резервация от обновените такива на страницата с Данни за резервацията.

Ако събирате плащане за тази резервация от кредитната карта на госта, трябва да я потвърдите, веднага щом бъде налична. Ако кредитната карта е невалидна, молим да я маркирате в рамките на 48 часа. Ще започнем отново да търсим заместващ гост, стига стаята да е отворена за резервации без ограничения. За повече информация отново невалидни кредитни карти вижте тази статия.

Когато получите Резервация без риск, моля, обърнете внимание на датата, когато изтича безплатното анулиране, като проверите обновените политики на страницата с Данни за резервацията.

Къде мога да проверя информацията за дадена резервация без риск?

Във вашия Екстранет можете да филтрирате Резервациите без риск на страницата с резервации. Можете да проверите и данните за всяка резервация без риск:

  • Промени в резервацията: можете да изберете да покажете последните две промени във връзка със Стаите без риск.
  • Обобщение на Стаите без риск: показва задълженията за плащане, свързани със стаите, които са под политиките без риск.
  • Статус за отделни стаи: статусът за отделните стаи във връзка с резервацията без риск.
  • Политики: показва обновените политики за анулиране във времеви формат за резервации без риск. 
  • Известия на началната страница в Екстранет: когато резервация без риск бъде анулирана и стаята трябва да бъде отворена за резервации отново или ограниченията трябва да бъдат отпуснати, ще ви изпратим известия на началната страница в Екстранет. Правим това с цел да сме сигурни, че стаите са отворени за резервации без ограничения, така че да можем да започнем да търсим заместващ гост. 

Във вашия мениджър на канали ще можете да видите обновените политики. За повече информация можете да разгледате Раздел 3


Раздел 3: Работа с мениджър на канали/Система за управление на мястото за настаняване (PMS) и Резервации без риск

Какво ще се случи, ако използвам мениджър на канали и гост анулира Резервация без риск?

В тази ситуация чрез API към вашия мениджър на канали ще бъде задействано и изпратено съобщение за анулиране. Можете да го видите или в коментарите към резервацията, или в описанието на стаята, като потърсите ключовите думи „резервация без риск“.

Ако нощувките, които гостите са анулирали, са отворени за резервации, ние веднага ще започнем да търсим заместващ гост. Ако стаята не е отворена за резервации, то ние няма да можем да намерим заместващ гост.

Моля, уверете се, че стаята е отворена за резервации без никакви ограничения, които могат да попречат на Booking.com да намери заместващ гост.

Как мога да следя развитието на Резервациите без риск, ако използвам мениджър на канали?

За свързани партньори Резервациите без риск се показват в съобщенията с потвърждение, получавани във вашия мениджър на канали (моля, вижте коментара към резервацията или описанието на стаята).

За да ви държим в течение с важни новини, свързани с дадена Резервация без риск, изпращаме три вида съобщения: потвърждение, промяна и анулиране. Всички съобщения включват „резервация без риск“ в съобщението, така че да можете да разпознавате, че става въпрос точно за такива

След като първата Резервация без риск бъде анулирана, ние ще спрем да ви изпращаме новини за тази резервация. Ако успеем да намерим заместваща резервация, ще ви изпратим ново съобщение, с което ще ви уведомим коя резервация замества и къде да намерите повече информация. 

Информацията, която можем да ви изпратим чрез мениджъра на канали, е ограничена. Затова включваме и линк във всички съобщения, който ви насочва към страницата с резервации във вашия Екстранет, където можете да видите информация за всяка резервация.


Раздел 4: Въпроси, свързани с плащането относно Резервациите без риск

Как работи плащането с резервациите без риск, когато гостите отсядат? 

Ако събирате плащанията си чрез банков превод директно от Booking.com, плащането работи, както обикновено. Можете да проверите данните за плащане в информацията на резервацията.

Ако събирате плащанията си чрез виртуални кредитни карти, можете да проверите обновената виртуална кредитна карта в информацията за резервацията или във вашия мениджър на канали след деня на пристигане.

Ако събирате плащания във вашето място за настаняване чрез кредитната карта на госта, когато изтича периодът за безплатно анулиране, молим да потвърдите кредитната карта възможно най-скоро. Ако е невалидна, молим да я маркирате в рамките на 48 часа, така че да можем да започнем да търсим заместващ гост. Ако кредитната карта на госта е валидна и резервацията остане непроменена, можете направо да таксувате отседналия гост при настаняване/напускане.

Booking.com ще начисли комисиона за всички резервации, от които получавате приходи.

Как работи плащането с резервациите без риск, когато гостите анулират?

Молим да се позовете на Раздел 1.  

Къде мога да видя информация за плащането за Резервации без риск?

Ако събирате плащанията си чрез виртуални кредитни карти или директно от кредитната карта на госта, можете да проверите данните в информацията за резервацията в Екстранет или във вашия мениджър на канали. За да разберете данните за плащанията, потърсете секцията с Обобщение на стаите без риск, така че да видите всички данни за всяка резервация.

Как ще получа плащане, ако Booking.com не може да намери заместващ гост по време на периода за безплатно анулиране?

Ако вашият предпочитан платежен метод е виртуална кредитна карта, можете да я таксувате в информацията за резервацията или във вашия мениджър на канали на датата на престоя.

Ако вашият предпочитан платежен метод е банков превод, ние ще ви платим чрез такъв след датата на престоя в нормалните срокове. 

Какво мога да направя, ако гостът притежава невалидна кредитна карта?

Когато периодът за безплатно анулиране приключи и вие потвърдите, че кредитната карта е невалидна, молим да я маркирате в рамките на 48 часа. За повече информация относно невалидни кредитни карти вижте тази статия.


Раздел 5: Включване и отказване от Резервации без риск

Как да се присъединя към програмата „Резервации без риск“?

За да се включите в програмата, можете да влезете в профила си в Екстранет на Booking.com и да кликнете върху Възможности, където ще намерите страницата на Програмата за резервации без риск.

Можете да се включите в Резервации без риск от тази страница. Моля, имайте предвид, че трябва да бъдете вписани в Плащания от Booking.com, за да отговаряте на условията за програмата.

Ако сте се присъединили към Плащания от Booking.com и не сте от Франция, ще бъдете автоматично вписани и ще се възползвате от предимствата на Резервациите без риск.

Как да напусна програмата „Резервации без риск“? 

Разбираме, че тази програма може да не е полезна за вашето място за настаняване. Ако не искате да бъдете част от програмата Резервации без риск, можете да влезете в профила си в Екстранет и да кликнете върху Възможности, където ще намерите страницата на Програмата за резервации без риск

Резервациите без риск имат за цел да са полезни и за партньорите, и за гостите. Ако засечем неправомерна употреба на програмата, си запазваме правото да я деактивираме за места за настаняване, които нарушават нашите условия.

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена