Ангажиране на вашата местна общност

Подготвено в сътрудничество с Impulse и NotOnMap

 

Local community

Нашите дейности в сферата на туризма и хотелиерството оказват значително влияние върху социално-икономическото развитие на местата, където оперираме – от работните места, които създаваме, до природните и социални ресурси, които нашите компании използват.

Независимо дали управлявате хотел, който е част от хотелска верига, частен апартамент или друг тип място за настаняване, ангажирането на местната общност е ключова стъпка към социално-икономическата устойчивост. Ако се отнасяте към членовете на местната общност като към равнопоставени партньори, така че вашият бизнес модел да защитава и подкрепя тяхното препитание и благополучие, можете да създадете важни взаимни ползи в дългосрочен план.

Социално-икономическата устойчивост създава успешни общества, които биват подкрепяни от компании със силно присъствие в местната икономика. В този раздел разглеждаме как ангажираността на общността насърчава тази цел, какви са ползите от нея и как можете да ангажирате собствената си местна общност.

Четири предимства от ангажирането на местната ви общност

 

1. Укрепва основите на вашия бизнес

Взаимодействието с местната общност ще бъде от полза за всички страни и ще спомогне за установяването на връзки между различни компании и представители на бизнеса. Като наемате местни таланти и им давате възможност за реализация, вие създавате работни места и доходи и изграждате база от таланти, която от своя страна може да подкрепи вашия бизнес в бъдеще. В по-широк план по-добре структурираната работна сила играе важна роля за дългосрочната устойчивост на вашия бизнес.

2. Ще привлечете вниманието на пътниците, които търсят автентични изживявания

По-голямата част от пътуващите (66%) искат изживявания, които са типични за местната култура, и се стремят да оставят местата, които посещават, в по-добро състояние, отколкото когато са пристигнали (59%). Всъщност всеки четвърти анкетиран казва, че е готов да плати повече за дейности, които имат положително въздействие върху местните общности. Предлагането на различни изживявания във вашата общност е чудесен начин да се откроите, докато насърчавате местния бизнес. Също толкова важно е да използвате местно произведени продукти във вашето място за настаняване.

3. Подкрепя вашите по-мащабни усилия за устойчивост

Сътрудничеството с местната общност също допринася за опазването и възстановяването на средата, в която работите, а това е цел, която със сигурност не бихте могли да постигнете сами. Ако се консултирате с или включите членове на местната общност във вашите дейности, ще можете да черпите от техните различни гледни точки и опит, когато разработвате стратегия за постигане на по-широки цели за устойчивост. Вземете например бутиковия хотел Playa Viva в Мексико. Този курорт култивира регенеративен подход към бизнеса, като използва само местни материали за строителство. Той също така подкрепя здравни и образователни програми за местната общност и чрез ангажираност на обществото играе важна роля в непрекъснатото обновяване на социалните и екологични системи, в които се намира.

4. Ще изградите доверие и ще укрепите репутацията си

Ръководството на Lemon Tree Hotels има следната политика за набиране на персонал: 20% от служителите са наети от маргинализираните сегменти на местната общност. Те включват хора с различни увреждания, транссексуални хора и жени, които са отхвърлени от своите общности. През 2019 г. този хотел получи награда за приобщаващата си политика. Подобна политика, наред с други неща, допринасят за силния имидж на марката и осигуряват международна популярност. Ако играете активна роля в развитието на вашата общност, вашият бизнес ще бъде интегриран в структурата на обществото. Ще участвате във важни разговори и решения и можете да изградите силна и надеждна репутация, което в дългосрочен план е значително предимство за вашия бизнес.

Local community

Как да ангажирате местната си общност

 

Използвайте местни продукти и услуги

Най-лесният начин да започнете да ангажирате местната общност е да търсите в нея продуктите и услугите, от които се нуждаете. Направете инвентаризация на продуктите и удобствата във вашето място за настаняване и вижте дали могат да бъдат доставени от местни компании. Вероятно има възможност да се премине от използването на услугите на доставчик на едро към закупуване от общността. Помислете как бихте могли да използвате продукти или произведения, създадени от местната общност, в декора, интериорния дизайн или други предложения за гостите.

Разработете ефективна политика за набиране на персонал

Наемането на представители на местната общност е още един начин да се ангажирате с тях. Това е и възможност за решаване на второстепенни социални проблеми (където съществуват такива). Имате ли възможност да наемете членове на маргинализираните сегменти на общността? Може ли вашата политика за наемане да насърчи по-обширен разговор за разнообразието и приобщаването? Не забравяйте, че вашето място за настаняване може да подпомогне и личностното развитие на членовете на местната общност. Проследявайте възможностите за кариера (по-специално повишения на ръководни позиции), които са достъпни за членове на местната общност, които работят за вас, и се уверете, че те са същите като тези за международните служители. За да дадете възможност на членовете на местната общност да придобият уменията и знанията, необходими за кариерно развитие, предложете им подходящо обучение.

Помогнете на други местни предприемачи

Помислете за услуги и изживявания, които гостите резервират извън вашето място за настаняване. Ако сте запознати със структурата на собственост на туристически агенции, ресторанти, магазини и атракции, можете да предоставите подкрепа на други местни предприемачи. Например можете да продавате изделия на местни занаятчии във вашия магазин за подаръци или да популяризирате местни екскурзоводи, които живеят и работят във вашата общност. Свържете се със собственици на други местни компании и организации, свързани с туризма и хотелиерството. По този начин ще научите как да си сътрудничите по-добре.

Дайте възможност на гостите да се докоснат до местната култура

Ангажирането на местната общност е чудесен начин да осигурите по-автентични изживявания за вашите гости. Можете да предложите информация за местната екосистема, наследство и култура. Ако желаете да се ангажирате още повече, можете да организирате екскурзии за гостите, които ще им помогнат да опознаят общността или района. Можете също така да помислите за следното:

  • Организиране на приготвяне на храна или кулинарни семинари в дома на местен жител
  • Организиране на културни представления от местни артисти
  • Организиране на специални обиколки, които включват например местна архитектура, ферми или села
  • Организиране на посещения на фестивали и местни събития

Популяризирайте вашата общност

Вашето място за настаняване или верига е платформа, която можете да използвате, за да популяризирате общността ви. Рекламирайте местни фирми, споделяйте местното изкуство и насърчавайте ангажираността на общността. Освен това можете да правите финансови инвестиции в общността и по този начин да я подкрепяте – било то чрез проекти, фондове или дори отделни лица.

Покажете на пътуващите какво правите

Актуализирайте съдържанието си на нашата платформа и споделете с пътуващите усилията си за ангажиране на общността. Това е чудесен начин да покажете ценностите на бизнеса си и да се откроите от тълпата. Освен това можете да се откроите пред пътниците, които активно търсят по-устойчиви възможности за пътуване.

Прилагали ли сте някоя от следните практики в подкрепа на вашата среда или общност?

Инвестиране на процент от приходите в проекти на местната общност или устойчиви проекти
Предлагане на обиколки и дейности, организирани от местни екскурзоводи и агенции
Осигуряване на платформа за местни творци, за да покажат своите произведения
Предоставяне на информация на гостите относно местните екосистеми, наследство и култура, както и правилата за етикет за посетителите

Want to learn more?

Take the next step on your sustainability journey with our free online course about engaging local communities. Developed in partnership with UN Tourism, the course is packed with expert insights and practical tips you can use to integrate more sustainability-related practices into your business. 

Sign up to the course

Вижте другите ни ръководства за природосъобразност:


 

animal_welfare.jpeg

Хуманно отношение към животните

Местата, в които живеем и които посещаваме като туристи, съществуват благодарение на обитаващите ги видове. Съвместната работа за защита на хуманното отношение към животните не е само отражение на нашата етична отговорност, но и желание за опазване на околната среда, която ценим.

 Разберете как да започнете

header_food.jpeg

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, произведена за консумация от хората, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

header_water.jpeg

Намаляване на консумацията на вода

Прясната вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече