Как да се грижите за безопасността и чистотата в мястото ви за настаняване

Време за четене: 7,5 минути

Updated преди 9 месеци
Запазване

Събрахме тези насоки за здраве и чистота от експерти по здраве и безопасност в бранша, както и от партньори от цял свят. Те са създадени, за да ви помогнат да поддържате мястото си за настаняване безопасно, а служителите и гостите ви – здрави и защитени

Какво означават за мен тези насоки?

Освен че помагате на гостите си да си прекарат приятно, можете да играете важна роля за намаляване на рисковете за здравето. Можете да направите това, като създадете и приложите на практика протоколи за почистване и безопасност. През тези предизвикателни времена се надяваме тези насоки да ви помогнат да предпазите гостите и персонала си възможно най-много.

А какво трябва да направя по закон?

Въпреки че можем да предложим подкрепа в много области, съветите от вашето правителство или местните власти вземат превес. Всяка държава има свои собствени правила и закони. Много е важно да отделите време, за да разберете какво е приложимо във вашата конкретна ситуация. Моля, имайте предвид, че ако това се изисква от вашето правителство, трябва да сте сигурни, че:

 • Имате нужния лиценз за повторно отваряне
 • Предоставяте на гостите и служителите ви информация за приложенията за идентифициране на заразени лица

Ежедневно полагаме големи грижи да събираме информация от цял свят, така че и партньорите, и гостите да са наясно с всички възможни ограничения за пътуване. За да сте в съответствие със законите, приложими във вашата конкретна ситуация, моля, проверявайте уебсайтовете на вашето правителство и на вашите местни власти.

Как да информирам гостите за нашите мерки за здраве и безопасност?
 1. Вече можете да предоставите актуална информация за мерките, които сте въвели, за да вдъхнете на гостите спокойствие, че ще бъдат в безопасност във вашето място за настаняване.
 2. Трябва да съобщавате за всички инциденти, свързани със здравето и безопасността, на местните власти, както и на Booking.com, чрез обаждане или в Екстранет.
 3. Уверете се, че показвате видими табели, напомнящи както на гостите, така и на персонала за здравните и хигиенните мерки, които трябва да имат предвид.
 4. Препоръчваме ви да записвате всички превантивни мерки, които предприемате, както и всички други промени, които се извършват във вашето място за настаняване.
Как трябва да подготвя себе си и персонала си?

Независимо от това дали вие лично или по-голям екип се грижите за мястото за настаняване, спазването на тези насоки може да ви помогне да поддържате здравословна работна среда:

 • Подкрепете благосъстоянието на вашия екип и наблюдавайте тяхното и вашето здраве. По този начин можете да се уверите, че те не са изложени на риск, а също така няма да изложат гостите на опасност.
 • Уверете се, че вие и служителите ви са обучени да откриват и да предприемат действия при евентуални инциденти, свързани с лоши хигиенни условия (например трябва да знаят как и къде да докладват на местните здравни власти или на Booking.com за потенциални опасности).
 • Сведете до минимум физическия контакт, където е възможно, и предупредете служителите си да направят същото. Уверете се, че разбирате, спазвате и утвърждавате насоките за социално дистанциране, предоставени от местните власти.
 • Осигурете подходящи защитни материали, като ръкавици и маски, за персонала и временните работници (например, камериери).
Какво да направя с удобствата си, за да се уверя, че са чисти и безопасни?

Създаването и спазването на нови протоколи за чистота може да ви помогне да предпазите персонала и гостите си. В това число влизат:

 • Почистване и хигиенизиране на повърхности, така че не само да премахнете мръсотията, но и да унищожите бактериите. Най-добре първо почистете зоните, които биват докосвани най-често, и ги дезинфекцирайте след това.
 • Ако имате рецепция, поставете защитни прозрачни прегради в зони, които позволяват контакт (например между персонала и гостите).
 • Използване на продукти, одобрени от здравните специалисти, за спиране на разпространението на вируси. Например, разгледайтенасоките, създадени от Световната здравна организация.
 • Използвайте дезинфектант по време на рутинните почиствания на помещенията и, където е приложимо, обществените пространства като конферентни и заседателни зали.
 • Перете по-често спалното бельо и използвайте дезинфектант.
 • Осигурете на служителите дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба (ако, например, имате хотел), за да дезинфекцират повърхности, които се ползват от гостите или до които гостите имат достъп.
 • Осигурете във всички общи помещения дезинфекциращ гел за ръце на алкохолна основа, който да е лесно достъпен и ясно обозначен за ползване от гостите и служителите.
 • Почиствайте и дезинфекцирайте количките за пране след използване.
 • Внимателно почиствайте и дезинфекцирайте електронни устройства и оборудване, като таблети, устройства със сензорен дисплей, клавиатури, дистанционни и банкомати в мястото за настаняване. 
 • Редовно дезинфекцирайте обществено достъпни тоалетни.
 • Дезинфекцирайте басейни, спа центрове и други съоръжения за отдих.
 • Където е възможно, поставете устройства за пречистване на въздуха в общите помещения и сменяйте филтрите редовно.
 • Предложете опция за безкасово плащане, ако това е възможно и регламентирано.
 • Информирайте се за актуалните новини от Световната здравна организация.
 • Помогнете на гостите да разберат мерките, които предприемате, и защо те имат значение.
Как да се уверя, че мястото ми за настаняване ще остане природосъобразно, докато поемам тези допълнителни предпазни мерки?

Разбираме, че може да се притеснявате, че предприемането на някои от тези предпазни мерки може да доведе до по-голяма употреба на пластмаса или да създаде повече отпадъци от обикновено. За да сте сигурни, че все още сте природосъобразни и отговорни, препоръчваме да прочетете този наръчник на Програмата на ООН за околната среда. Той обяснява как можете да продължите да намалявате пластмасовия си отпечатък и да останете природосъобразни, дори докато вземате допълнителни мерки за здраве и безопасност.

Изтеглете наръчника

Каква роля играят гостите за поддържане на мястото за настаняване чисто и в безопасност?

Вашите гости също играят важна роля в предприемането на разумни предпазни мерки за намаляване на рисковете. Нашите насоки за гости, – които също ви насърчаваме да споделяте и практикувате, – включват следните точки:

 • Гостите трябва да спазват всички мерки за безопасност, наложени от правителството и мястото за настаняване.
 • Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията препоръчва да информирате гостите за местната ситуация, когато пристигнат. Трябва също така да им дадете съвет как да получат достъп до здравни услуги, ако развият симптоми. Например можете да предоставите данни за контакт с местните здравни служби и националните горещи линии.
 • Ако гостите получат симптоми преди настаняване или по време на престоя си, те трябва да се изолират и да информират както вас, така и Booking.com.
 • Ако местните власти изискват или препоръчват това, гостите трябва да се регистрират в приложение за проследяване.
 • Гостите трябва да докладват за всички инциденти, свързани със здравето и безопасността във вашето място за настаняване на отдела за обслужване на клиенти на Booking.com.

Полезна ли е тази статия?