Намаляване на потреблението на енергия и използване на възобновяема такава

Ускореното затопляне на планетата – и произтичащото от това въздействие върху екосистемите и икономиките – превръща енергийните източници и ефективност в основни приоритети за природосъобразност. Но намаляването на потреблението на енергия и превключването на останалите нужди от енергия към възобновяеми източници не е от полза само за планетата. Това също може да намали оперативните ви разходи.

header_energy.jpeg

С нарастването на населението и икономиките нараства и потребността от енергия. За съжаление, тази енергия все още се доставя главно чрез невъзобновяеми източници, като изкопаеми горива. Освен че рано или късно ще се изчерпят, изкопаемите горива също произвеждат значително количество емисии на парникови газове, които задържат топлината в атмосферата и ускоряват затоплянето на планетата. Вече наблюдаваме разрушителното въздействие, което този процес оказва върху метеорологичните условия, биоразнообразието и човешкия живот.

Хотелиерският сектор използва значително количество енергия, като най-голямо потребление се наблюдава при регулирането на стайната температура и осветлението. В резултат на това той допринася значително за емисиите на парникови газове – между 160 и 200 кг въглероден диоксид на квадратен метър от стаята. Има много възможности за пестене на енергия, включително бързи действия чрез намаляване на ненужните загуби и отпадъци. Но една наистина устойчива индустрия изисква също инвестиране в дългосрочни, глобални решения.

Намаляването на потреблението на енергия и преминаването към възобновяеми източници са от изключителна важност за постигането на нетни нулеви емисии до 2050г., целта, която трябва да постигнем, за да избегнем катастрофални покачвания на температурите. Задълбочено проучване на сектора за настаняване на глобално ниво определи четири ключови стъпки, които ние като индустрия можем да предприемем, за да постигнем това.

В този раздел ще разгледаме ползите от намаляването на вашето потребление на енергия както за вашия бизнес, така и за околната среда. Ще разгледаме и някои от различните мерки, които можете да предприемете, за да намалите потреблението си и да подобрите устойчивостта на вашия бизнес.

Четири ползи от намаляването на потреблението на енергия

 

1. Ще намалите разходите

Потенциалните спестявания, направени чрез намаляване на потреблението на енергия, са значителни. Анализите на европейските хотели установиха потенциално пестене на енергия от до 20% за отопление, 30% за охлаждане, 70% за топла вода и 60% за осветление. Това води до значителни спестявания на оперативни разходи. Например след инсталирането на интелигентна система за управление на енергията годишните разходи за електроенергия в стаите спаднаха с 39% в Galt House Hotel – което намали оперативните им разходи с над 100 000 долара.

2. Ще намалите въглеродния си отпечатък

Използването на по-малко енергия означава по-малко разхищение, а това пък означава по-малко въздействие върху околната среда. Ако вашият енергиен източник е изкопаемо гориво, тогава намаляването на потреблението означава и по-малко емисии на парникови газове. Host Hotels & Resorts например намалиха своите емисии на парникови газове с 35% на квадратен метър чрез редица инициативи за пестене на енергия, включително системи за автоматизация, преоборудване с LED осветление, подобрения на отоплението, вентилацията и климатизацията, както и инвестиране във възобновяема енергия.

3. Интелигентните енергийни системи подобряват комфорта на гостите и служителите

Има много високотехнологични решения за подобряване на енергийната ефективност, повечето от които са насочени към автоматизацията. Освен че намаляват потреблението на енергия, тези технологии могат също да подобрят комфорта на вашите гости и да улеснят работата на вашите служители. Автоматичното контролиране на захранването изключва електрическите устройства, когато помещението е празно, което спестява работа на служителите ви. Системите за автоматизация, от друга страна, контролират отоплението, вентилацията и климатизацията чрез автоматично регулиране спрямо влажността или въздушното налягане. Тези системи подобряват комфорта на гостите, като поддържат комфортен вътрешен климат.

4. Възобновяемата енергия е гаранция за бъдещето

Изкопаемите горива не са само източник на енергия, който допринася за затоплянето на планетата – това е и ограничен ресурс, който един ден ще се изчерпи. Тъй като частният и публичният сектор по света признават този факт, все повече се инвестира във възобновяеми енергийни източници, като такива, захранвани от вятъра и слънцето. По същия начин можете да подготвите мястото си за настаняване за в бъдеще, като малко по-малко спрете да разчитате на изкопаемите горива и преминете към възобновяеми енергийни източници.

solar panels

Как да намалите потреблението на енергия

 

Анализирайте потреблението на енергия

Първата стъпка към управлението на потреблението на енергия е неготово измерване. Вашият основен източник на данни ще бъдат вашите сметки за енергия. Субметрите могат да ви дадат по-подробна картина на потреблението на енергия на площ/разделение. Измерването на вашето основно потребление на енергия и проследяването му във времето ще ви даде представа за вашето потребление. Също така ще можете да идентифицирате възможностите за пестене на енергия и по-късно да оцените ефективността на всички мерки, които предприемете.

Попитайте вашия доставчик на енергия дали те предлагат табло за измерване и следене на потреблението на енергия. Ако не предлагат такова, използвайте данните, които събирате, за да сравните енергийните характеристики на вашето място за настаняване с индустриалните стандарти и да видите доколко са ефективни. Можете да използвате безплатната методология и инструмент на Инициативата за измерване на въглерод в хотелите, за да изчислите въглеродния отпечатък на реализираните нощувки и проведените срещи във вашето място за настаняване. Уверете се, че сте регулирали измерванията за фактори като метереологичното време, така че да направите точно сравнение между местата за настаняване, които имат различни съоръжения и са изложени на различни метеорологични условия. 

Преминете към енергоспестяващо осветление

Лампите с нажежаема жичка и халогенните такива, които най-често се използват в хотелите, са силно неефективни от енергийна гледна точка – само 20% от енергията всъщност се преобразува в светлина, останалите 80% се губят като топлина.

Преминавайки към по-ефективно осветление – като компактни флуоресцентни лампи, лампи с флуоресцентни тръби или светодиоди (LED) – можете да намалите потреблението на енергия с до 70%. В допълнение към по-ниското потребление на енергия, компактните флуоресцентни лампи произвеждат по-малко топлина – което може да облекчи използването на климатици и допълнително да намали потреблението на енергия – докато светодиодите издържат до три пъти по-дълго от флуоресцентните крушки и са лесни за рециклиране*.

* Някои крушки съдържат опасен материал като живака, така че е важно да ги рециклирате, вместо да ги изхвърляте в общия боклук, откъдето могат да попаднат на сметищата.

Осъществявайте контролирането спрямо заетостта

Повечето хора се държат по различен начин в хотелите, отколкото в собствените си домове. Един от примерите за това е, че забравят да изключват осветлението. С контролирането на осветлението спрямо заетостта, осветлението се включва само в зони, които са заети или се използват. За различните сценарии можете да осъществявате контролирането по различни начини спрямо заетостта:

  • Карти за достъп – Системата с картите за достъп работи, като изключва електричеството в стаята, когато тя не е заета. Гостите просто поставят картата за достъп в устройство, монтирано на стената, когато влизат, и електричеството се включва. Когато извадят картата си и напуснат стаята, електричеството автоматично се изключва.

Преминаването към системи с карти за достъп и контролирането на захранването може да намали потреблението на електричество в стаята с до 30%. Тези системи обаче е възможно да създадат значително разхищение. Типичен хотел с 200 стаи трябва да заменя около 12 000 пластмасови карти годишно. За да избегнете допълнителни пластмасови отпадъци, обмислете използването на природосъобразни карти за достъп. Налични са множество опции, включително карти, направени от рециклирана пластмаса, биоразградима пластмаса и дори хартия.

  • Таймери за осветление – Можете да настроите таймери за включване или изключване на осветлението в предварително зададени часове всеки ден. Те могат да се използват в зони, които биват заети по едно и също време всеки ден, като ресторанти или конферентни/заседателни зали.
  • Сензори за движение – Сензорите за движение включват светлините, когато се засече движение, и ги изключват след предварително зададен период без наличието на такова. Те са полезни там, където няма много движение – като тоалетните в общите зони – и могат да спестят до 60% от потреблението на енергия в помещението.
  • Сензор с фотоклетка – фотоклетката разпознава кога има достатъчно естествена светлина и реагира чрез затъмняване или изключване на светлините. Съществуват различни видове в зависимост от размера на зоната, която искате да осветявате.

Изберете интелигентна система за управление на температурата

Регулирането на настройките на термостата само с няколко градуса може да създаде огромни икономии на енергия. Намаляването на термостата с 1ºC през зимата може да намали потреблението на енергия за отопление с 10% – подобни икономии могат да бъдат постигнати с климатик през лятото. Можете да автоматизирате този процес, като интегрирате технологията за засичане на движение и топлина в термостат за управление на енергията, който автоматично понижава температурата в помещението, когато е празно.

Изберете възобновяема енергия

Ограничаването на глобалното покачване на температурите е изключително важен приоритет и екологичните енергийни доставки са важен компонент в този процес. Промяната към възобновяеми източници на енергия ще намали драстично вашите емисии, свързани с работата ви, и – най-важното – ако се извърши правилно, ще увеличи търсенето на възобновяема енергия във вашия район. Това от своя страна стимулира добавянето на нови възобновяеми източници към местната електрическа мрежа, което е от решаващо значение, за да се отговори на глобалното търсене на възобновяема енергия и премахването на изкопаемите горива.

За съжаление, има много доставчици на енергия, които твърдят, че тяхната енергия е чиста и възобновяема, а това не е така. Така че има няколко неща, които трябва да имате предвид при избора на възобновяеми енергийни източници, за да сте сигурни, че те наистина са природосъобразни и че допринасят за премахването на изкопаемите горива:

  • Където е възможно, заложете на възобновяеми енергийни източници, които се инсталират на място. Те имат най-голямо положително въздействие, защото гарантират, че към мрежата се добавя нова чиста енергия. Най-често срещаните примери са слънчевите панели.
  • Ако инсталирането на място не е възможно, следващата най-добра алтернатива е възобновяемата енергия, която се произвежда на местно ниво и се продава директно на потребителя. Най-добрият подход е да се намерят създадени на местно ниво нови програми за възобновяеми източници. Когато инвестирате във възобновяема енергия, имайте предвид, че сертификатите за възобновяема енергия (REC) или гаранциите за произход (GO) от чужбина може да не допринесат за допълнителното снабдяване с възобновяема енергия.
  • В страни или пазари, където не е възможно да се закупи 100% възобновяема енергия, все още можете да допринесете за екологизирането на местните енергийни източници, като купувате от компании, които работят усилено, за да предоставят възобновяема енергия. Независимите класации за природосъобразност на доставчиците на възобновяема енергия могат да ви помогнат да разберете въздействието, което ще има закупуването на енергия на определена компания, както и цялостната природосъобразност на продукта.

Покажете на пътуващите какво правите

След като започнете да прилагате мерки за екологизиране на енергията и за намаляване на вашето потребление – или ако вече сте приложили такива – можете да съобщите това на пътуващите чрез нашата платформа.

Приложили ли сте някоя от тези практики, за да пестите енергия или да намалите парниковите газове?

Наем на велосипеди
Паркинг за велосипеди
Станция за зареждане на електрически превозни средства
Използвате карти за достъп в стаите или контролирате електричеството със сензори за движение
Всички прозорци във вашето място за настаняване са с двоен стъклопакет
Най-малко 80% от вашата храна произхожда от вашия регион
Поне 80% от вашето осветление използва енергийноефективни LED крушки
Във вашето място за настаняване се използва 100% възобновяема енергия

Открийте другите ни ръководства за устойчивост:


 

plastic in water

Намаляване на консумацията на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да управлявате мястото си за настаняване без пластмаса. Пластмасата отнема години, за да се разгради, вреди на дивата природа и уврежда околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?

Apple farm

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, която се произвежда за консумация, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

water

Намаляване на консумацията на вода

Прясната вода става все по-оскъдна. Ето защо днес трябва да започнем да намаляваме консумацията на вода и това ще изисква нещо повече от просто да помолим гостите да използват хавлиите си повторно. Но екологичните и финансовите плюсове си заслужават инвестицията.

Искам да науча повече