Хуманно отношение към животните

Animal welfare

Като партньор на Booking.com вероятно вече сте в съответствие с нашите Стандарти за хуманно отношение към животните. Тези принципи отразяват нашия ангажимент да даваме приоритет на хуманното отношение към животните при пътуванията, които помагаме да организираме. В този раздел ние разглеждаме по-подробно темата за хуманното отношение към животните. Изброяваме какво трябва и не трябва да се прави, както и защо хуманното отношение към животните е важен въпрос и как може да бъде от решаващо значение за оцеляването на индустрията в дългосрочен план.

Опознаването на невероятното разнообразие от диви животни на нашата планета може да бъде обогатяваща част от пътуването. За съжаление, много популярни туристически атракции и дейности включват или водят до нарушаване на правата на животните, в много случаи под формата на жестокост и малтретиране. Особено проблемна форма на туристическа дейност са забавленията, включващи дивата природа – дейности и атракции, които позволяват на хората да влязат в близък контакт с дивите животни, или да наблюдават представления с участието на диви животни. Те често включват процедури, които са стресиращи за животното, или принуждават животните да се държат по начин, който е неестествен или вреден за тях.

Терминът „хуманно отношение към животните“ се отнася до третирането на животни както в плен, така и в дивата природа, и въздействието, което това оказва върху тяхното физическо и психическо здраве. Прилага се за всякакви животни във всякаква среда, от слоновете в Тайланд и морските костенурки в Средиземно море, до котките в хостел в Тел Авив и патиците в Сентрал парк в Ню Йорк.
 

Моделът на петте аспекта, основан на петте основни свободи, предлага добра рамка за разбиране на хуманното отношение към животните. Този модел описва пет основни параметъра, които трябва да бъдат взети предвид при осигуряване на хуманното отношение към животните. Важно е, обаче, да се има предвид, че нуждите на дивите животни могат да бъдат задоволени изцяло само в дивата природа.
 

 

Петте свободи Петте аспекта
1. Свобода от глад или жажда 1. Хранене – фактори, свързани с достъпа на животните до балансирана, разнообразна и чиста храна и достатъчно вода.
2. Свобода от дискомфорт 2. Околна среда – фактори, влияещи върху комфорта (температура, почва, пространство, въздух, миризма, шум и предвидимост).
3. Свобода от болка, нараняване или заболяване 3. Здраве – фактори, които осигуряват добро здраве (отсъствие на заболяване, нараняване, осакатяване и подходяща физическа активност).
4. Свобода на естественото поведение 4. Поведение – фактори, които осигуряват разнообразие от взаимодействия с външния свят чрез сетивно преживяване, опознаване, търсене на храна, комуникация със собствения си вид, игри и т.н.
5. Свобода от страх и страдание 5. Психично състояние – предоставяйки подходящите условия, описани в предишните четири аспекта, вие ще осигурите на животното предимно положителни състояния, като удоволствие, комфорт или активност, като същевременно сведете до минимум негативните чувства като страх, разочарование, глад, болка или скука.

Защо хуманното отношение към животните е от значение

Хуманното отношение към животните се превърна в част от нашата визия за устойчиво развитие не само поради основния принцип за уважение към други живи същества, но и поради значението, което то има за успеха на туристическата индустрия и хотелиерството в дългосрочен план. Booking.com има отговорност да гарантира, че нашата индустрия няма да повлияе отрицателно на планетата и нейните жители и че красотата на света е защитена за поколения напред. Ето защо нашите Стандарти за хуманно отношение към животните играят важна роля при избора с кого да правим бизнес.

Независимо дали отглеждате животни или организирате дейности за туристи с тяхно участие, задължително е тези дейности да не оказват негативно влияние върху животните. Нашият сектор играе много важна роля в развитието на туризма и развлеченията, включващи дивата природа, което също означава, че имаме добра възможност да постигнем положителни промени.

Жизнеността на средата, в която живеем и която привлича туристи от цял ​​свят, се подкрепя и от останалите видове, живеещи в нея. Чрез съвместни усилия за защита на хуманното отношение към животните, можем да гарантираме запазването на тази среда.

Turtle

Четири ползи от приоритизирането на хуманното отношение към животните

1. Ще гарантирате бъдещи приходи


Възможността за наблюдаване на различни животни ще продължи да бъде вълнуваща част от пътуването до ново място. Наше проучване от 2019 г. установи, че за 81% от пътуващите по света уникалните природни пейзажи са ключов фактор при избора на дестинация за почивка и местната фауна е пряко свързана с това. В същото време пътуващите са все по-информирани и загрижени за хуманното отношение към животните, които срещат. Проучване от 2019 г., проведено от Kantar TNS, установи, че 85% от туристите вярват, че туроператорите трябва да избягват дейности, при които животните страдат.


Чрез установяването на ясни стандарти за хуманно отношение към животните вие можете да станете лидер на пазара. Според същото проучване на Kantas TNS, 64% от пътуващите са заявили, че няма да използват услугите на туроператора, ако знаят, че компанията популяризира използването на дивата природа за забавление, а 79% от тези, които са преживели жестокост към животни, са заявили, че са готови да платят повече за дейности, ако са знаели, че животното няма да страда.

 

2. Ще защитите репутацията си.


Пътуващите забелязват всичко и бързо разпространяват информация за това, което са видели. Хората, които са станали свидетели на случаи на жестоко отношение към животни, все повече споделят своя опит онлайн и дори стартират кампании, насочени към борба с лошите практики, които са наблюдавали по време на пътуването си. Благодарение на социалните мрежи и други платформи за комуникация тези проблеми стават особено забележими днес. Ето защо прилагането на стандарти за хуманно отношение към животните е дългосрочна инвестиция в репутацията на вашата марка.

 

3. Това помага да се създаде устойчива и отговорна туристическа икономика


Нашата зависимост от природния свят може да е много по-малко очевидна днес, но въпреки това съществува. Тази зависимост често е много фина, както например е при бобрите, които създават влажни зони, за да възстановяват водоносните хоризонти на питейната вода. Но в някои случаи тази чувствителна връзка между хората и природата е много по-очевидна, както в случая на COVID-19.


Дисбалансът в нашата среда неизбежно ни засяга, така че защитата на дивите животни и техните естествени местообитания е в наш интерес. Защитата на бъдещето на тези екосистеми помага да се защити бъдещето на местата, където живеем и работим. Поемайки тази отговорност, ние подобряваме устойчивостта на сектора на пътуванията и хотелиерството.

 

4. Това насърчава поведение, което защитава човешкото здраве


Здравето и благосъстоянието на хората, животните и екосистемите са взаимосвързани. Около 60% от всички болести, които в момента засягат хората, и 75% от новите болести са от зоонозен произход, което означава, че са причинени от патогени, които преминават от животни към хора. Следователно спазването на стандартите за хуманно отношение към животните не е само морален и финансов императив. Позволява на хората да бъдат в безопасност, като значително намалява вероятността от поява и разпространение на инфекциозни заболявания. Постепенното прекратяванена използването на дивата природа за развлекателни цели е ключова част от тези усилия.

Elephant

Как да започнете да приоритизирате хуманното отношение към животните

Създаване на политика за хуманно отношение към животните
 

Най-добрият начин да започнете да се фокусирате върху хуманното отношение към животните е да включите този приоритет в мисията и визията на вашата компания. Чрез създаването на политика за хуманно отношение към животните, вашите намерения ще станат конкретни, а екипът и партньорите ви ще имат ясни насоки за това какво е разрешено и какво не. Световната организация за защита на животните (World Animal Protection) предлага инструмент, който може да ви помогне да съставите, оцените и подобрите политиката си за хуманно отношение към животните (вж. Приложение 2).
 

Одит на вашите партньори и доставчици
 

Ако имате ясни политики, можете да започнете да оценявате как работят настоящите ви партньори и да сравнявате това със собствените си насоки. Всички доставчици отговарят ли на стандартите, които сте посочили в политиката си за хуманно отношение към животните? Може ли нещо да се подобри? Ако си партнирате с доставчик, който предлага развлечения, включващи дивата природа, можете да започнете постепенно да го избягвате и вместо това да започнете да предлагате дейности, които спазват стандартите за хуманно отношение към животните.

 

Помогнете на гостите си да разберат какво представлява хуманното отношение към животните
 

Гостите носят същата отговорност към животните като вас. Предлагайки им дейности, които са по-приятелски настроени към животните, вие ще допринесете значително за опазването на околната среда. Поставянето на табели или раздаването на флаери за устойчив туризъм, който включва дивата природа, също ще помогне да се промени поведението им – както по време на престоя им при вас, така и при бъдещи пътувания.

Покажете на пътуващите какво правите

Гарантирали ли сте вече, че дивите животни не се отглеждат, не се използват за храна, не се продават, излагат или не влизат в контакт с хора във вашето място за настаняване? Можете да съобщите това на пътуващите чрез нашата платформа.

Актуализирайте вашите удобства

Вижте другите ни ръководства за природосъобразност:

Reducing food waste

Намаляване на хранителните отпадъци

Около една трета от храната, произведена за консумация от хората, се губи или изхвърля. Като се има предвид, че храната може да представлява значителни разходи, намаляването на отпадъците има огромен потенциал за спестяване и положително въздействие върху вашия отпечатък върху околната среда.

Научете как

Energy consumption

Намаляване на потреблението на енергия и използване на възобновяема такава

Ускореното затопляне на планетата – и произтичащото от това въздействие върху екосистемите и икономиките – превръща енергийните източници и ефективност в основни приоритети за природосъобразност. Но намаляването на потреблението на енергия и превключването на останалите нужди от енергия към възобновяеми източници не е от полза само за планетата. Това също може да намали оперативните ви разходи.

Разберете как да започнете

Reducing plastic consumption

Намаляване на консумацията на пластмаса

Сега е по-лесно и по-важно от всякога да водите мястото си за настаняване към развитие без употребата на пластмаса. Пластмасата отнема години, за да се разгради, вреди на дивата природа и уврежда околната среда. Това ръководство ще ви покаже как да защитите и двете, като намалите употребата на пластмаса.

Как мога да започна?