Сигурност

помощь
Сигурност
Двуфакторната идентификация е допълнително ниво на сигурност, използвано за по-добра защита на профила ви, което има за цел да гарантира, че лицето, което се