Как да актуализирам природосъобразните си практики в Екстранет?

Updated преди 5 месеца

Пътуванията могат да подобрят живота ни, но всяко пътуване оказва ефект върху околната среда и местните общности. Ние в Booking.com сме поели ангажимента да намалим този ефект, доколкото е възможно, но не можем да го постигнем сами. 

Какво сме предприели досега?

Заедно с експерти в неправителствената организация Travalyst разработваме и установяваме практики, които да доведат до положителна промяна в областта на хотелиерството и ресторантьорството. В резултат на това сме добавили 14 устойчиви практики в меню „Място за настаняване“ в Екстранет (например премахване на пластмасовите предмети за еднократна употреба, мерки за икономия на електричество и намаляване на потреблението на вода). 

Какво можете да направите днес?

Моля, актуализирайте природосъобразните си практики, като отбележите „да“ или „не“ за всяко действие. 

 1. Кликнете върху меню „Място за настаняване“ в Екстранет и изберете „Природосъобразни практики“ в долния десен ъгъл. 
 2. Изберете категория, която съответства на мястото ви за настаняване, и кликнете върху „Актуализирайте като удобство“. Това ще ви отведе в частта за природосъобразни инициативи в Екстранет. 
 3. Отбележете „Да“ само за практиките, които в момента са налице в мястото ви за настаняване. 
 4. Отбележете „Не“ за практиките, които в момента не са налице. 
 5. Кликнете върху „Запазете“ в долната част на страницата.

В момента не прилагате тези природосъобразни практики, но искате да научите повече? 

 1. Кликнете върху меню „Място за настаняване“ в Екстранет и изберете „Природосъобразни практики“ в долния десен ъгъл. 
 2. Плъзнете до долната част на страницата и натиснете бутона „Споделете мнението си“. 
 3. Просто попълнете формуляра и нашият екип ще ви държи в течение. 

Предприели ли сте повече стъпки от тези, които в момента са включени в Екстранет?

Това е чудесно – информирайте ни кои практики сте приложили, за да подберем какво да добавим и да обединим усилията си за природосъобразност. 

 1. Кликнете върху меню „Място за настаняване“ в Екстранет и изберете „Природосъобразни практики“ в долния десен ъгъл. 
 2. Плъзнете до долната част на страницата и натиснете бутона „Споделете мнението си“. 
 3. Както е описано по-горе, попълнете формуляра и нашият екип ще ви държи в течение, когато добавяме нови практики.

Какво мислите за тази страница?

Повече местни гости с резервации от мобилни устройства в последната минута

Тъй като търсенето на местно ниво започва да нараства в нашия сайт, 74% от резервациите ще дойдат от мобилен телефон. Добавете мобилна цена към мястото си за настаняване, за да увеличите видимостта си сред тези клиенти, които също така са склонни да резервират в последната минута.

Добавяне на мобилна цена