Добавяне и актуализиране на данните за контакт

Актуализирано преди 4 месеци | 5 мин. за четене
Запазване

Поддържането на вашите данни за контакт актуални може да ви помогне да осъществявате връзка с Booking.com по-лесно и да си гарантирате безпроблемен достъп до вашия профил в Екстранет по всяко време. 

Можете да добавяте, променяте или изтривате вашата информация за контакт – като имейл адреси, номера на мобилни телефони, имена на лица за контакт – чрез Екстранет. 

Влизането в Екстранет изисква двуфакторна идентификация, за да се гарантира, че профилът ви е защитен. Ето защо изпращаме ПИН кодове за потвърждение на телефонния номер, посочен на страницата „Сигурност“, всеки път, когато се опитвате да влезете в профила си. Имайте предвид, че ще изпратим ПИН кода за потвърждение само на телефонния номер, добавен и потвърден на страницата „Сигурност“


Какво има в тази статия


Защо е важно да добавите няколко контакта

Добавянето на няколко контакта, като например имейл адреси, телефонни номера и допълнителни лица за контакт, може да помогне на вас и на Booking.com да поддържате по‑добър връзка помежду си. Това от своя страна може да допринесе за по‑добро обслужване на гостите и по‑високи оценки от отзиви. Също така това ще ви позволи достъп до системата, в случай че информацията за контакт се промени поради промени в телефонния номер или промени в персонала. 

Ако вашето място за настаняване се управлява от няколко души, може да ви е от полза да добавите няколко контакта въз основа на техните функции и отговорности. Това ще гарантира, че всяко лице за контакт получава само съответните съобщения. Например, в допълнение към основното лице за контакт, можете да изберете:

 • „Резервации“ за лицето за контакт, което управлява резервациите и е в пряка връзка с отдела за обслужване на клиенти и би искало да получава известия за съобщения
 • „Фактури“ за лицето за контакт, отговорно за администрацията на вашето място за настаняване, плащанията и фактурите
 • „Договори“ за лицето за контакт, отговарящо за договорите и правните промени
 • „Ценообразуване“ за лицето за контакт, което управлява представянето на вашето място за настаняване

Добавяне на ново лице за контакт

Ако искате да добавите ново лице за контакт към вашия профил, можете да го направите, като следвате тези стъпки: 

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Акаунт“, след което изберете „Контакти“
 3. Изберете съответния тип контакт и кликнете върху „Добавете контакт“
 4. Попълнете данните на лицето за контакт, след което кликнете върху „Запазете промените“

Промяна на вашата информация за контакт

Важно е да актуализирате информацията си за контакт проактивно. Ако предвиждате промяна на информацията, като например нов служебен имейл или нов телефонен номер, най‑добре е да промените тези данни предварително. 

Ако сте променили имейл адреса си, може да се наложи да актуализирате данните си за вход, както и данните си за Partner Hub. Ако искате да актуализирате съществуващата си информация за контакт, следвайте тези стъпки. 

1. Влезте в профила си в Екстранет

2. Кликнете върху „Акаунт“, след което изберете „Контакти“

3. Кликнете върху „Променете“, за да редактирате някои от съществуващите данни

4. Накрая кликнете върху „Запазете промените“

Ако вече нямате достъп до този имейл, моля, свържете се с отдела за поддръжка тук.

Моля, обърнете внимание, че ако управлявате няколко места за настаняване, трябва да промените съответните данни за контакт в профила в Екстранет за всяко от местата с отделен идентификационен номер.


Добавяне на потвърден телефонен номер

По подразбиране имате два телефонни номера, свързани с профила ви в Booking.com. Първият е телефонният номер, който използваме, за да се свържем с вас. Вие го добавяте от страницата с информация за профила в Екстранет. Вторият е потвърден телефонен номер, който използваме, за да ви изпращаме ПИН кодовете за потвърждение, когато влизате в профила си на Booking.com. Ние проверяваме този номер, за да гарантираме, че е сигурен и че наистина принадлежи на вас. Правим това по имейл.

Ако искате да добавите допълнителен потвърден телефонен номер, следвайте тези стъпки.

 1. Влезте в профила си в Екстранет
 2. Кликнете върху „Акаунт“ и след това върху „Сигурност“
 3. В зависимост от типа на вашето място за настаняване, може да се наложи да кликнете върху „Разрешаване на редактиране за това място за настаняване“ в долната част на страницата 
 4. Кликнете върху „Добавяне на нов номер“ от дясната страна на страницата и въведете новия телефонен номер
 5. Изберете дали искате този телефонен номер да получава текстови съобщения и телефонни обаждания или само телефонни обаждания
 6. Кликнете върху „Потвърждаване на номер“. Ще получите имейл с код за потвърждение
 7. Отворете имейла за потвърждение и кликнете върху „Одобряване“, за да завършите процеса

Трябва да имате достъп до регистрирания си имейл, за да одобрите телефонния номер, преди да можете да го използвате.

Ще можете да получавате ПИН кодовете за потвърждение на този нов телефонен номер веднага щом бъде одобрен. Всеки път, когато се опитате да влезете в Екстранет, ние ще изпращаме код за потвърждение на всички потвърдени телефонни номера, които присъстват във вашия профил.

Имате проблеми с влизането в профила?

Вижте как можете да актуализирате данните си за вход.


Каква информация за контакт се споделя с гостите

Ние споделяме с гостите само данните на вашето основно лице за контакт в тяхното потвърждение на резервацията. За да защитим както вашата поверителност, така и тази на вашите гости, ние предоставяме анонимни прякори за имейл адресите.


Търсите други теми, свързани с вашия профил?

Как да влезете в профила си в Екстранет на Booking.com

Как да промените името на профила, собствеността или информацията за плащане? 

Как да обедините няколко профила

Как да управлявам своя профил в Екстранет

 

Полезна ли е тази статия?